Du er her
Hjem > Forsiden > Behandles voldtatte kvinner som annenrangs borgere av den norske rettsstaten?

Behandles voldtatte kvinner som annenrangs borgere av den norske rettsstaten?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

«99 av 100 voldtektssaker ender uten fellende dom.» ”Åtte av ti anmeldte voldtekter når aldri rettssalen.”

 ”-Å… det var det siste spørsmålet jeg håpet du skulle stille. Får jeg lov å svare pass? Slik reagerer Anne Bitsch, forsker og forfatter, på spørsmålet «Ville du selv anmeldt en voldtekt?». Etter å ha fulgt en rekke voldtekts-saker i rettssystemet, er hun ikke i tvil: «- Jeg hadde aldri i livet utsatt meg selv for det. Ikke med kunnskapen jeg har om hvordan rettssystemet fungerer. Det er utrolig trist å si det. Jeg skulle virkelig ønske at jeg hadde litt mer tiltro, sier forskeren.»

”- Jeg vet ikke om jeg ville rådet mine døtre til å anmelde en voldtekt. Jeg vet ikke om jeg ville utsatt dem for belastningen, sier bistandsadvokat Arnhild Skretting.”

”A-magasinet har de siste månedene intervjuet flere titalls advokater, forskere, leger, psykologer, voldtektsofre og pårørende. En rekke av dem sier at de tror de ikke ville anmeldt en voldtekt.»  « Så godt som alle som jobber med voldtekts-utsatte, bekrefter at de flere ganger har frarådet ofrene å anmelde. Selv om de tror på klientene og pasientene sine, vet de hvor stor belastningen kan være, og hvor liten sjansen er for en fellende dom.”

«Gå heller videre», sier de. «Få behandling.» «Tenk på helsa.»

”Siri Thoresen, en av landets mest anerkjente voldsforskere, oppsummerer det slik: – At man kan ha mer å tape på å anmelde, enn på å la være, er en fallitterklæring som ikke er en rettsstat verdig.”

”Det er riksadvokat Tor-Aksel Busch enig i. - Om man ikke anmelder voldtekt, er det ikke bare en fallitterklæring for politi- og påtalemyndighet. Det er også en fallitterklæring for oss som samfunn, og for mann-kvinne-relasjonen”. Han «er svært bekymret. Voldtekt og seksuelle overgrep har de siste årene toppet hans prioriteringsliste som sendes til statsadvokater og politi.- Det er et lyspunkt at antall overfallsvoldtekter faller. Samtidig ser vi økning i antall festrelaterte voldtekter. Jeg har jobbet med voldtektssaker i snart 40 år, og jeg liker ikke det jeg ser. Det er noe galt i vår tid, synes jeg, og det gjør meg nedstemt, sier Busch.»

”FN rettet senest i fjor sviende kritikk mot det norske rettsvesenets behandling av voldtektssaker. For mange henlegges, og straffeutmålingen er for mild, var dommen.

”Da førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes ledet regjeringens voldtektsutvalg i 2008, ble en rekke juryledere intervjuet. Målet var å få vite mer om årsakene til frifinnelser i voldtektssaker.- Tilbakemeldingene var ikke overraskende; enkeltmedlemmer av juryen hadde i stor utstrekning benyttet «moral» i sin bevisvurdering, og selvfølgelig først og fremst om fornærmedes adferd.» 

”Hans erfaring dokumenteres i en ny undersøkelse av norske dommeres holdninger: 13 prosent av dem mener at kvinner som «hisser opp en mann seksuelt, men som ikke egentlig ønsker sex, må ta konsekvensene». Dommere over 60 år har flere fordommer om voldtektsofre enn yngre, ifølge undersøkelsen.”

Ann Kristin Grosberghaugen, politiførstebetjent ved Avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt forteller at  45 saker har i dag ligget til etterforskning i mer enn ett år. Grosberghaugen anbefaler alle voldtektsofre å anmelde. Men hun innrømmer at mørketallene kan skyldes at utsatte ikke har tillit til politiet i disse sakene.Avdelingen har i dag 11 stillinger i minus, men ikke budsjett til å utlyse dem. Det liker Grosberghaugen dårlig. – Vi føler at prioriteten ikke er slik den burde være nå. Spesielt går dette utover saksbehandlingstid. Med flere ressurser kunne vi kortet ned på denne, og kommet raskere i gang med hver enkelt sak.”

”- Min rolle som psykiater er å holde mine klienter i live og ivareta deres psykiske helsetilstand. For noen har jeg virkelig frarådet på det sterkeste å anmelde, sier psykiater Wenche Løbben. Hun støttes av psykolog Svein Øverland, som kaller anmeldelse et «damned if you do, damned if you don’t»-valg.”

Kjønnsforsker Anne Bitsch, sier  at: ” I Norge er det forbundet med uhyre liten risiko å voldta. Det er tilnærmet straffrihet, selv med en lovgivning som i store trekk er god, sier forskeren, som beskriver sine møter med voldtektsofre i rettssystemet som «brutalt og trist».- Det foregår ting bak rettssalens lukkede dører som den norske offentligheten stort sett er uvitende om. Flere føler at de, og ikke deres voldtektsmenn, er på tiltalebenken. Vi må ha et system med tillit i befolkningen. Mange av dem vi snakket med, sier de angrer at de anmeldte. Det er ikke ofrene, men systemet som har et troverdighetsproblem.”

Sitatene er hentet fra: 

http://www.aftenposten.no/norge/Etterforskning-av-voldtekt-i-tall-41579b.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Atle-Dyregrov-Kvinnene-voldtas-forst-av-overgriperen-og-deretter-av-systemet-41234b.html

http://opcoa.st/02r86     ( A-Magasinet 13 mai 2015)

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: