Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Fryktkultur

Fryktkultur

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Interpellasjon til kommunestyremøtet 7. september fra Rødt

To saker har nylig blitt kjent i media:
9 tidligere ansatte i rusomsorgen har sluttet og anmeldt kommunen til arbeidstilsynet. De skriver bl.a.
«Hovedgrunnen til at vi har sluttet var opplevelse av stress, usikkerhet og maktesløshet.
Flere opplevde stor grad av spenning når man var på jobb«.

Det var gjennomgående dårlig kommunikasjon med ledelsen. Oppståtte situasjoner ble sjeldent drøftet.
Virksomhetsleder har ved flere anledninger reagert med det som av ansatte ble oppfattet som personforfølgelse, og har fratatt ansatte arbeidsoppgaver og ansvar.
I møter ble ansatte som ikke var tilstede, omtalt negativt av virksomhetsleder.
Flere fikk skriftlige innkallelser til møter med virksomhetsleder med varsel om sanksjoner, advarsler og trusler om oppsigelser.»
(AMTA 21/6)

24/8 slår AMTA opp at rådmannen er anmeldt for vold mot en tidligere ansatt.  Det er svært motstridene beskrivelser av hendelsesforløpet.

Vi kjenner til flere saker med lignende innhold. I deler av kommunen har det utviklet seg en fryktkultur. Kulturen står i sterk motstrid til det som står i kommuneplanen om åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere. Vi må allikevel se på om kommunestyret har gitt politiske føringer som har bidratt til stress i organisasjonen og høyt konfliktnivå. Det er kommunestyret som er ansvarlig arbeidsgiver.

Vi vil spørre ordfører om følgende:

  • Hvor mange oppsigelser(både ansatte og tilkallingsvikarer og innleide) har kommunen gitt i 2015 og hitil i 2016.

  • Mister kommunen mye kvalifisert arbeidskraft?

  • Hvor mange skriftlige advarsler er gitt i samme tidsrom?

  • Har kommunestyrets vedtak bidradd til utvikling av en dårlig ledelseskultur?

  • Hvilke tiltak foreslår ordfører for å bryte fryktkulturen og gjenreise verdige arbeidsforhold?

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vil gjennomgå ledelsesmetoder og se på tiltak for å bedre ansattes trygghet. Saken forberedes av et utvalg valgt av kommunestyret bestående av 5 medlemmer. Rådmannen stiller nødvendig administrativ støtte.
Mer utdypende forslag vil komme.

Geir Christensen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: