Du er her
Hjem > Forsiden > Varden. Fra makt til avmakt. 2 til 4 meter får stå.

Varden. Fra makt til avmakt. 2 til 4 meter får stå.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Effekten av reguleringsplanen ble ikke helt som tenkt. Byggenes høyde ødelegger utsikten. Innbyggerne har reagert på høyden på Vardenutbyggingen og ønsker at byggene skal kuttes i høyden. Flertallet av politikerne vil la etasjene stå. Og står ved reguleringsvedtaket.

Det anlegges i disse dager et nytt utsiktspunkt på Varden som kompensasjon for den opprinnelige utsiktsplassen. Det er enighet om viktigheten av utsiktspunktet på Varden for befolkningen. Kommunen må bruke midler og ressurser på å erstatte en tapt utsikt som utbygger tjener på. Det er nødvendig og prisverdig, men ikke en del av den opprinnelige planen. Flertallet av politikerne bøter på feilen ved å bygge et utsiktspunkt som erstatter det gamle og lar byggene som de er nå få stå. Hva vill de gjort i dag hvis de kunne fatte vedtaket på nytt?

Oppfordret av lesere og innbyggere har Nesoddposten stillt følgende spørsmål til sentrale politikere: 1. Hvorfor ikke kutte byggene med to etasjer? og 2. Ville ditt parti gått inn for gjeldende regulering i dag når vi ser resultatet?

Kutte byggene på Varden

På spørsmålet om det er mulig å kutte byggene svarer politikerne:

Erik Adland (Høyre) leder av Plan- og Teknikkutvalget mener at «det ikke er realiteten at man kan kutte byggene.» Han sier at det er regulert for mange år siden og at utbygger har retten på sin side fordi det er tidligere godkjent. Adland legger til når det gjelder utsiktspunktet at utsikten ble utvidet etter at skogen ble ryddet i forbindelse med utbyggingen, og at utsikten har vært bedre de siste par årene enn når reguleringen ble vedtatt.

Claudia behrens (SV) mener at man ikke kan ta bort to etasjer. Ved at en reguleringsplan er fattet får utbygger lov til ganske mye. Behrens påpeker at politikerne som fattet vedtaket dengang ikke lyttet til varslerne som påpekte konsekvensene av regulert høyde.

Truls Wickholm (AP) vil ikke kutte byggene men er opptatt av at det jobbes sammen for å se på løsninger som gjør at vi får et tilsvarende punkt med tilnærmet den samme utsikten. Han påpeker allikevel at det aldri kan bli det samme.

Øyvind Solum (MdG) tror ikke noe på å kutte byggene med to etasjer når prosessen har gått så langt som den har gjort nå.

Reguleringen av Varden – Hva mener partiene?

På spørsmål om partiet ville gått inn for gjeldende regulering i dag svarer politikerne:

Erik Adland (Høyre) leder av Plan- og Teknikkutvalget sier at den høye salgssummen kommunen oppnådde var et resultat av reguleringsplanen. For å få bygget Tangenten måtte det fattes et slikt vedtak også i dag. Han mener at det nye utsiktspunktet er en god erstatning og at behovet for å bygge Tangenten ble tilfredsstilt gjennom Varden-utbyggingen.

Claudia Behrens (SV), sier at SV ikke ville gått inn for prosjektet slik det står i dag. Behrens påpeker at tidligere representant for MdG, Per Slinde, sa at det ville bli sånn som vi ser i dag. Behrens påpeker at ingen lyttet til Slindes advarsler. Noe hun synes er beklagelig.

Truls Wickholm (AP) vil ikke svare ja eller nei på om partiet ville gått inn for gjeldende regulering når vi ser resultatet. Han sier det er lett å være etterpåklok og han ønsker at «politikerne blir flinkere til å ta tak i utfordringene før de skjer» og at «Kommunestyregruppa til AP har reagert sterkt på hvordan utsikten på Varden har blitt redusert.»

Øyvind Solum (MdG) sier at «MdG ikke støttet reguleringen i den formen den har fått og mener det burde vært mulig å få til mye av det samme på noe mer skånsomme måter.» Han mener at nytt utsiktspunkt vil bidra til å avhjelpe noe.

Bruker ikke politisk makt i ettertid

Reguleringsplanen ble i sin godkjent av alle partier unntatt MdG og RV (nå Rødt). Av de forespurte partier er det Høyre alene som støtter gjeldende reguleringsplan mens APs svar er uklart. APs gruppe har reagert på utbyggingen men ønsker ikke å si noe om hva de ville gjort i dag. SV og MdG  støtter ikke gjeldende reguleringsplan. Det antyder at politikerne bruker sin makt i begrenset grad når det gjelder å gjøre om vedtak. Derfor desto viktigere at politikerne selv, og innbyggerne, stiller krav til politikerne når reguleringsvedtak avgjøres. Hvordan gjenstår å se.

Inger Johanne Norberg

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

4 thoughts on “Varden. Fra makt til avmakt. 2 til 4 meter får stå.

 1. Det var synd at blokkene som ble bygget nærmest veien kom opp sist. Da kunne i det minst befolkningen sett resultatet tidligere.

  Titter man i saksdokumentene, kan man også lese at kommunen har gitt utbygger dispensasjon på avstanden mellom blokk og vei fra 50 meter til 20 meter. Samtidig skal det bygges en støyskjerm. Bare en etasje mindre og 50 meters regelen hadde utgjort et bedre visuelt inntrykk.
  Hvorfor godtok man bare blokker?
  Jeg har flydd med drone over område, se her: https://m.youtube.com/watch?v=UCcNnRecui8

  Hva har vi lært?
  Dette med å bygge ut et utkikkspunkt i etterkant av utbygging viser vel liten dømmekraft fra plan og bygg? De holdt til på byggetomter i 2006, så kunnskapen skulle være til stede. Det er vel opplagt at dagens asfalterte utkikkpost har mistet sin glans.

  Utbygger vil selvfølgelig ha størst gevinst for sin invistering.

  Kommuneansatte regner jeg med også var sugen på å komme seg ut av den gamle bygningen på
  Vardentoppen.

  Politikere/folkevalgte og alle vi andre kunne kanskje studert tegninger noe mer nøye?

  Fremover:
  Jeg leser på kommunens sider:
  «Nesodden kommune har store restanser på byggesaker, og det gjør at vi for tiden har problemer med å overholde de lovbestemte saksbehandlingsfristene.»
  Så man bør kanskje være på vakt fremover.

  Er man av opptatt å bevare Nesodden og bry oss om fremtiden, så gjelder det å ligge i forkant…Det er allerede store planer på Fagerstrand, på Svestad er det bare en gangvei til Fagerstrand som hindrer en storutbygging. Jeg er ikke motstander av at folk får tak over huet. Men man skal også trives og prøve å unngå saker som Vardentoppen.

  Kunne det vært brye å kjøpe tilbake de overste etasjene av noen av blokkene på Vardentoppen og rive dem…..(som vi ikke har råd til)?

  Noen spørsmål til politiker:
  Hva vil vi med Nesodden?

  Skal vi løse Oslo problemet og å bygge mest mulig eller skal vi verne? Er Nesodden en prærie som skal utbyggesfor henvær pris?

  Burde vi ikke værne noe mer av Nesodden for å unngå utfordringer fremover. Politikere kommer og går, men verna områder består.
  Nesoddentoppen burde vært verna område.

  Hva er den øvre grense for hvor mye folk som kan bo på Nesodden?
  Det er vel et kost/nytte regnskap her..kortsiktig/langsikt

 2. Det var synd at blokkene som ble bygget nærmest veien kom opp sist. Da kunne i det minst befolkningen sett resultatet tidligere.

  Titter man i saksdokumentene, kan man også lese at kommunen har gitt utbygger dispensasjon på avstanden mellom blokk og vei fra 50 meter til 20 meter. Samtidig skal det bygges en støyskjerm. Bare en etasje mindre og 50 meters regelen hadde utgjort et bedre visuelt inntrykk.
  Hvorfor godtok man bare blokker?
  Jeg har flydd med drone over område, se her: https://m.youtube.com/watch?v=UCcNnRecui8

  Hva har vi lært?
  Dette med å bygge ut et utkikkspunkt i etterkant av utbygging viser vel liten dømmekraft fra plan og bygg? De holdt til på byggetomter i 2006, så kunnskapen skulle være til stede. Det er vel opplagt at dagens asfalterte utkikkpost har mistet sin glans.

  Utbygger vil selvfølgelig ha størst gevinst for sin invistering.

  Kommuneansatte regner jeg med også var sugen på å komme seg ut av den gamle bygningen på
  Vardentoppen.

  Politikere/folkevalgte og alle vi andre kunne kanskje studert tegninger noe mer nøye?

  Fremover:
  Jeg leser på kommunens sider:
  «Nesodden kommune har store restanser på byggesaker, og det gjør at vi for tiden har problemer med å overholde de lovbestemte saksbehandlingsfristene.»
  Så man bør kanskje være på vakt fremover.

  Er man av opptatt å bevare Nesodden og bry oss om fremtiden, så gjelder det å ligge i forkant…Det er allerede store planer på Fagerstrand, på Svestad er det bare en gangvei til Fagerstrand som hindrer en storutbygging. Jeg er ikke motstander av at folk får tak over huet. Men man skal også trives og prøve å unngå saker som Vardentoppen.

  Kunne det vært brye å kjøpe tilbake de overste etasjene av noen av blokkene på Vardentoppen og rive dem…..(som vi ikke har råd til)?

  Noen spørsmål til politiker:
  Hva vil vi med Nesodden?

  Skal vi løse Oslo problemet og å bygge mest mulig eller skal vi verne? Er Nesodden en prærie som skal utbyggesfor henvær pris?

  Burde vi ikke værne noe mer av Nesodden for å unngå utfordringer fremover. Politikere kommer og går, men verna områder består.
  Nesoddentoppen burde vært verna område.

  Hva er den øvre grense for hvor mye folk som kan bo på Nesodden?
  Det er vel et kost/nytte regnskap her..kortsiktig/langsikt

 3. Fin video, Dragerot. Du stiller viktige spørsmål. Et av målene for Nesoddposten er at innbyggerne skal kunne engasjere seg i saker som er viktige for Nesodden. Vi er glade for at du er der og for bidrag.

 4. Fin video, Dragerot. Du stiller viktige spørsmål. Et av målene for Nesoddposten er at innbyggerne skal kunne engasjere seg i saker som er viktige for Nesodden. Vi er glade for at du er der og for bidrag.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: