Du er her
Hjem > Aktuelt > Du og jeg og alle de andre

Du og jeg og alle de andre

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Hvordan skal vi utvikle Nesodden kommune i fremtiden? Hvor mange skal bo her? Hvor mange gamle blir vi? Hvor skal vi bygge ut? Hva kan vi bestemme selv, hva ligger utenfor vårt herredømme? Har kommunen gode nok målsettinger?

Oslo-regionen er under press. Prisstigningen på boliger er blitt faretruende. Vi blir nok smittet. Skremmende er det også at vi skal bli så mange gamle her på halvøya. Klarer politikerne å styre dette?

I dag bor det ca 18 500 personer i Nesodden kommune. Hvor mange er vi om fire år? Om 25 år? Statistisk Sentralbyrå tror at vi vil vokse med nesten 4 200 personer, 23 %, til ca 22 600 innbyggere. Det vil si i snitt 167 personer per år.

[wp-beautiful-chart id=»1″]

Kan vi tro på de tallene? Tja, vi har i alle fall ikke bedre anslag.

Presset på Nesodden
Nesodden er en del av Oslo-regionen. Det er det området i Norge som har størst befolkningsvekst. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet og nesten halvparten av landets fødselsoverskudd.

Men det er mange usikre faktorer: Hvor mange innvandrere kommer til Norge i disse 25 årene? Fortsetter «flukten fra landsbygda»? Vil man kunne få jobb i Oslo-regionen? Finnes det bolig til alle? Hvor mange vil flytte til Nesodden?

Skal vi ta imot alle som måtte komme eller skal vi forsøke å styre utviklingen?

Arbeidsplasser på Nesodden?
Er Nesodden en «robust kommune» som kan trekke til seg kompetent arbeidskraft? Foreløpig går det vel ganske bra, men det er jo ikke så mange arbeidsplasser her ute, de fleste pendler til jobb i Oslo. Hvis ikke det arbeides mer med å skape nytt næringsliv med nye arbeidsplasser, er det nok ikke så mange som vil flytte hit ut for å få jobb.

Næringsliv og arbeidsplasser har stor betydning for kommunens skatteinntekter. Finnes det gode handlingsplaner for utviklingen i ti år fremover?

Bolig på Nesodden?
Alle som vil flytte hit må ha et sted å bo. Boligbyggingen er derfor avgjørende for kommunens befolkningsvekst.

I de siste årene har boligbyggingen vært liten. Men det foreligger en prognose for de kommende ti årene, se nedenfor. Der ser vi at det skal bygges over 2 100 boliger frem til 2026. I årene 2017 – 2022 skal det bygges mye. Men prognosen er ikke særlig god i de påfølgende årene, der har man bare satt inn tall som trolig er tatt ut av luften.


1972 1980 2000 2015 2020 2040
9 372 9 856 15 448 18 372 19 453 22 557

Ti år går fort. Nesodden kommune kan ikke styre utviklingen med denne prognosen. Det burde lages en gjennomtenkt plan for perioden. Sett mål!

Hvor skal det bygges?
Prognosen viser at den største utbyggingen skal skje på Myklerud (Fagerstrand). Over 800 nye boliger kommer der. På Fjellstrand kommer det 320 og på Bjørnemyr 290 boliger. På Berger og Tangen skal det bygges lite. Kanskje det ikke kan fortettes mer? Forbausende er det også at det skal bygges så lite på Jaer. Jeg trodde dette var et satsningsområde. Med så lave mål tar det vel ikke lang tid før Jaer skole kan nedlegges?

Enorm prisvekst
Så fikk vi en vanskelig nyhet: På åtte måneder har leiligheter i Oslo blitt 14,4 % dyrere. Meglere spår en samlet prisvekst i 2016 på opptil 25 %, i følge NTB 1. september. Det er skremmende! Et slikt prispress vil selvsagt kunne smitte raskt over på nærliggende kommuner. Nesodden er allerede med i prisspiralen.

Man trenger ikke være økonom for å forstå at det vil være svært uheldig å bygge for få boliger: Med høy etterspørsel stiger boligprisene ennå raskere!

Mange gamle
Så var det demografien da. Se på disse tallene for aldersutviklingen her på Nesodden:


2015 2020 2040
0-5 år 1 333 1 356 1 437
6-15 år 2 549 2 673 2 806
16-19 år 1 061 1 044 1 113
20-65 år 11 125 11 630 12 147
67-79 år 1 649 2 065 3 236
80 år – 610 685 1 818

I denne prognosen fra Statistisk sentralbyrå ser vi at på 25 år, frem til 2040, vil det bli:

  • En liten økning i antall yrkesaktive skattebetalere (20-65 år): 1022 personer.
  • Dobbelt så mange personer over 67 år (3236 personer i alt).
  • Tre ganger så mange over 80 år (1818 personer i alt). Mange av dem vil trenge omsorg og tilpasset bolig.
  • Lite behov for nye barnehager eller skoler.

Men vil skatteinntektene bli store nok for denne eldrebølgen? Jeg tviler.

Så nå må det bygges omsorgsboliger og sykehjem! Noe er under planlegging, men det trenges mer. Og bygg opp fond som kan dekke andre typer omsorgsarbeid. Tallene er da mer enn tydelige?

Tormod Bjørnstad

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: