Du er her
Hjem > Forsiden > Hvor mye skal vi egentlig få bestemme selv?

Hvor mye skal vi egentlig få bestemme selv?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

KOMMUNEREFORMEN:
Kan det gå mot tvangssammenslåing i Follo?

Til tross for klare nei ved folkeavstemningene 12. juni både i Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden, kan Fylkesmannen komme til å anbefale at en eller flere av disse kommunene skal slå seg sammen med Ski og Oppegård.

Som de fleste vil huske, var det solid nei-flertall – fra 78 til 66% – i disse kommunene. Bare Ski hadde ja-flertall, mens Oppegård ikke avholdt folkeavstemning, men en hadde en innbyggerundersøkelse som viste at 46% var mot og bare 33% for sammenslåing. Kommunestyret i Oppegård vedtok likevel med stort flertall å si ja til en storkommune. I etterkant ble det avholdt kommunestyremøter, der Enebakk, Frogn og Nesodden enstemmig gjorde vedtak om å si nei til en ny storkommune i Follo, mens det i Ås ble vedtatt mot Høyres 7 stemmer. Se tidligere artikkel om dette:

http://www.nesoddposten.no/klare-nei-til-follo-kommune/

Her sier Skis varaordfører Camilla Hille fra Venstre til Kommunal Rapport at hun «er trygg på at Fylkesmannen vil overprøve kommunene» dersom kommunestyrene følger folkets råd. Ordfører Tuva Moflag (Ap) sier til samme avis at hun «håper Fylkesmannen ser på helheten og at vi får til en større kommune i Follo». Hun følger opp dette ved å si til Østlandssendingen i forrige uke at «Ski og Oppegård er et minimum, men for å hente ut de store gevinstene i kommunereformen, så bør flere kommuner med. Særlig Ski og Ås har uhensiktsmessige grenser.» I vedtaket fra kommunestyremøtet i Ski heter det at «den nye kommunen bør omfatte flest mulig av de sju kommunene i Follo.»

Hva gjør nå Fylkesmannen?

På Fylkesmannens hjemmesider kan vi nå lese at hun nå i august har oppsummert kommunereformvedtakene i Akershus og gjennomgått innsendte dokumenter. Det er bare Ski og Oppegård i Akershus som har vedtatt sammenslåing, i tillegg til Asker som vil gå sammen med to Buskerudkommuner, og Aurskog-Høland med en Østfoldkommune. Likevel oppsummerer Fylkesmannen slik:

«Fylkesmannen oppfatter at minst (sic!) halvparten, 11 av 22 kommuner, ønsker større kommuner i hovedstadsregionen. Fire kommuner har vedtatt sammenslåing; Asker, Aurskog-Høland, Ski og Oppegård. Fem kommuner ønsker sammenslåing, men får ikke med seg naboen(e): Bærum, Frogn, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Ni kommuner har vedtatt at de ønsker sammenslåing. 13 av 22 kommuner har vedtatt å fortsette alene.»

Frogn blir altså en av kommunene som «har sagt ja», selv om kommunestyret der enstemmig avviste en storkommune i Follo. Venstre i Follo ivrer nå svært for å ha nye samtaler med Ås og Nesodden! Så hvor ting ender er ikke godt å si…

Fylkesmannen skal nå gjennomgå innsendte dokumenter og ferdigstille sin sluttrapport som skal oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1.10.2016 og gi sin selvstendige faglige tilrådning om framtidig kommunestruktur i fylket. I den anledning har Fylkesmannen invitert Oslo og Akershus-kommunene til et møte den 28.9. for å presentere denne tilrådningen. Rett etter møtet planlegger Fylkesmannen å holde en pressekonferanse.
En demokratisk prosess?

Kommunene har nå over en lengre periode gjennomført innbyggerundersøkelser, «nabosamtaler», avholdt åpne møter og folkeavstemninger, diskutert stolper opp og ned, og gjort vedtak i de respektive kommunestyrer. Hvis disse vedtakene ikke skal respekteres, men «overprøves» av Fylkesmennene, Sanner og til slutt Stortinget – hvor er det da blitt av lokaldemokratiet?

Som vi har skrevet tidligere: Det vi trenger er kommuner med lokalt forankrede avgjørelser, demokratiutvikling, tjenestetilbud og verdiskaping der folk bor, samt fullfinansierte velferdskommuner.

-reier

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: