Du er her
Hjem > Forsiden > Intervju med Blylaget vels nye leder Lars Grimsgaard

Intervju med Blylaget vels nye leder Lars Grimsgaard

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Utad virker Lars Grimsrud som en beskjeden, avslappet  mann med lav stemme. Han er nok det, men er også en person med klare meninger som vet hva han vil. Og så har han en egenskap som Nesoddpostens utsendte finner betryggende: en god latter. Og siden kafeen på Tangenten er stengt foregår intervjuet i hagen til intervjueren der det blir servert te og kaffe.

På spørsmålene om alder, hvor lenge bodd på Nesodden, utdannelse og arbeidslivs erfaring er svarene:

Utad virker Lars Grimsrud som en beskjeden, avslappet mann med lav stemme.
Utad virker Lars Grimsrud som en beskjeden, avslappet mann med lav stemme.

-Jeg er født i 1960 altså 56 år og har bodd på  Nesodden i nesten 20 år. Det var en tilfeldighet at vi kom til Nesodden,  fikk jobb på Vestby der vi bodde 1.år, mens vi så etter hus. Så fant vi  Torborg Nedreaas sitt hus,  kalt slottet, og kjøpte det.  Lars tar litt te og  ser utover hagen. -Når det gjelder utdannelse, fortsetter han, – så  er  jeg DH-kandidat i naturressursfag. Noe som betyr at jeg er utdannet innen alt som har med naturressurser å gjøre.  Jeg har jobbet mye innen kommunal planlegging i kommunene Askvoll, Høyanger, Meløy, Oslo og nå Vestby der jeg er plansjef på planavdelingen under resultatområdet plan, bygg og geodata.  

Blylaget vel er blitt 100 år og har feiret seg selv to dager til ende  med sprudlende drikke, kake og grillmat. Harald Opsand, tidligere leder for vellet, hadde en ca. 2 timers gjennomgang av Blylagets historie for ca. 70 fremmøtte.  Hva er det du vil trekke frem/ ser som det mest spesielle/ interessante med Blylaget?

Det som er fascinerende med Blylaget er at det er et sted der folk har god tid, et stille sted. Samtidig  som nærheten til Oslo, det mest sentrale stedet i Norge, er ca. 1 timers tid unna. Og så er det et faktum at Blylaget har trukket til seg kunstnere  fra is produksjons tiden frem til i dag. For eksempel hadde Torborg Nedreaas fullt hus, 50/100 gjester hver helg, fra fredag til søndag. Nå er det nok roligere her, ikke fullt så selskapelig.

Hvilken betydningen mener du vellet har og hvorfor?

-Oppgaven vellet har er å påvirke utviklingen av stedet. For selv om det ikke er den store utviklingen på Blylaget så dukker det stadig opp utfordringer og ting vi ønsker å endre på. Selv om det er et sterkt ønske om å bevare Blylaget slik det er så betyr det ikke at ingenting kan endres. Jeg har merket meg at mange av Blylagets beboere har bodd her i generasjoner. Mao både vern  og vekst, tenker intervjueren, ingen enten eller fyr dette her.

Og hvordan har du som leder av Blylaget Vel tenkt å stimulere  medlemmene til å engasjere seg i vellets planer og arbeid?

  -Vi har blant annet startet en egen Facebook side. Og så skal vi ikke undervurdere den sosiale biten i dugnads innsats som utføres når det gjelder vedlikeholdet av området rundt Velhuset, flaggheising på 17. mai, bålbrenning på Sankthans aften  m.m. I denne sammenhengen vil jeg også nevne Biffen (Blylagets idrettsforening) som er flinke med den sosiale biten. I sommer har de blant annet arrangert: «Vi går kyststien, svømmestevne, kapproing og morro og årets store 5-kamp turnering»  Lars er engasjert nå.  I tillegg kommer at vi nå har et meget aktivt styre med store drømmer og visjoner, avslutter han. Et engasjement som smitter over på Nesoddpostens utsendte som spør:

Hva med i løpet av et år  å invitere alle Blylaget beboerne til  et par samtalemøter i velhuset?

 -Det kan være en god ide, sier Lars, skal tenke over den.

I  arbeidsprogrammet for 2016/17 er det listet opp mange saker som styret ønsker å arbeide med. La oss først ta det punktet som omhandler en opprustning av Blylaget brygge med badstue, toalett, badebrygge /adkomst-brygge for småbåter, badeplass m.m. Ligger det ikke her en motsetning i badebrygge og adkomst-brygge for småbåter og badeplass?

-Nei, Lars ser litt forbauset ut, – ser ikke at det ligger noen motsetning her. Min begrunnelse er at bryggen allerede brukes som badested og at det bare skal være tillatt for småbåter å legge til. Hensikten og målet med satsingen er å gjøre bryggen til en enda viktigere møteplass enn det den er i dag. 

Forslaget om område-regulering for  Nordre Frogn. Hva ligger i det punktet?

-I det ligger at Blylaget vel vil følge med og engasjere seg i det arbeidet Frogn kommune har startet opp når det gjelder kommuneplan for Nordre Frogn. En egen arealplan for hele nordre delen av Frogn. 

Det skal bli spennende å se om ordførerne i Frogn og Nesodden vil gå inn for en grense-justering. Siden det snart bare er ett år til stortingsvalget så er det kan hende muligheter for det?

-Nå setter Lars seg bakover i stolen. – Det general-forsamlingen i Blylaget vel har sagt er at Blylaget tilhører Nesodden kommune, sier han, – i  praksis betyr det at deler av Frogn kommune bør overføres til Nesodden kommune.

 Tror du et er noen mulighet for det?

 -Jeg håper begge kommuner setter dette på dagsorden, utreder muligheter og konsekvenser av et slikt forslag.

 

Da går vi over til planene for vedlikeholdet av Linaro-villaen, sier intervjueren,  den eies av Nesodden kommune og er fra slutten av 1800 tallet.  Nesoddposten utsendte har vært å sett på den tidligere så vakre bygningen og mener at vedlikeholdet bør settes i gang. Hvis ikke så vil den nok relativt rask gå en sikker død i møte.

Linaro-villaen
Linaro-villaen

 -Jeg er enig med deg i  at det er viktig at kommunen tar fatt i denne saken nå. At det bør igangsettes vedlikehold med tilbake føring til opprinnelig standard. Nesodden kommunen har vedtatt at Linaro skal bevares. (Det står i reguleringsplanen) Linaro kan for eksempel fungere som en kystleds hytte som Oslofjords friluftsråd kan leie ut om sommeren.

Og nå er tydeligvis vedlikeholdet i gang.

Og hva har du å si om punktet vannforsyning?

Det har med avløpsforholdene på Blylaget å gjøre. I forbindelse med reguleringsplanen ble det vedtatt å gjøre det samme som i Frogn kommune. Dvs individuelle avløp for kloakken. Noe Nesodden kommune nå følger opp ved å gi individuelle pålegg. I forbindelse med reguleringsplanen ble det tatt vannprøver. De viste dårlig resultat mange steder. I den forbindelse blir det interessant å se om vannkvaliteten er blitt bedre. Så det er er viktig at kommunen foretar nye prøver etter at alle har fått godkjent avløpsordningene sine.

Hvilke planer har vellet for å bedre trafikksikkerhet? Og så vil intervjueren for egen del legge til: å få oftere bussavganger ned til Blylaget. 

Vellet har forsøkt å få en dialog med statens vegvesen og Nesodden kommune angående trafikksikkerhet uten at vi har fått noe svar tilbake sås langt. det går på forhold som f.eks. å få buss ned til Blylaget ved alle avganger, hastighet langs Glenneveien, utbedring av Blylagkrysset, fortau langs Glenneveien og bedre gatelys. 

Og så har Nesoddposten blitt kontaktet av en beboer på Blylaget om denne saken: Skiltet som viser til  ”Snekkerveien” står ved inngangen til denne veien. Dessverre er det ikke bare det som står der, men også ordene PRIVAT VEI. Siden dette er en felles fri vei der vi alle har lov til å ferdes kan denne teksten oppleves misvisende og føre til at turgåere ikke tør å gå på Snekkerveien som fører til Solbukta-området. Hvordan ser du på den saken?

 -Det er riktig at denne veien er privat, men det er ikke noe forbud om hverken å kjøre eller gå denne veien. En annen sak er at denne veien burde bli en del av en en forlengelse av kyststien inn i Frogn kommune. Da burde den bli skiltet som kyststi. 

To saker fra 2014/15 har  fortsatt potensiale til å engasjere vellene. Kan en i 2017 risikere at strømutgifter knyttet til veilys på felles private veier også blir overført til eiendomsbesitterne? Og hva med brøyte-problematikken?

 -Det er ingen velveier som hører innunder Blylaget Vel, men det er en del felles private veier som tilhører private veilag. De har påtatt seg brøyteutgiftene.

De har vel ikke noe valg siden kommunen ikke lenger vil betale for brøyting?

-Nei.  Og når det gjelder utgifter til utskifting og vedlikehold av gatelys så er det hvert enkelt privat veilag som må sørge for det. Og  etter hvert vil  nok veilagene også få strømutgiftene.

 Om den saken tror jeg det blir politisk bråk, sier intervjueren,  og går over til kose-spørsmålene: Hvilken bok /musikk- forslag anbefaler du for Nesoddpostens lesere?

 -Sommerlektyren er: ”Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant” av Jonas Jonasson. Når det gjelder musikk så liker jeg å lytte til mye variert musikk som blant annet til Kari Bremnes.

 Hva er viktigst i livet ditt?

 Opplevelser som reiser, turer i fjellet og så betyr selvfølgelig familie og venner mye.

 Tror du på True love.

 -Ja, det må man tro på.

Og med disse ordene avsluttes intervjuet. Og Lars og intervjueren går hvert til sitt på dette fredelige og vakre stedet vi har valgt å bo. Og for de som er er interessert i brøyte problematikken les også:

http://www.nesoddposten.no/har-nesodden-kommune-og-fylkesmannen-forbrudt-seg-mot-grunnloven/#more-5469

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: