Du er her
Hjem > Forsiden > Hva skjer i Nesodden kommune? Del I

Hva skjer i Nesodden kommune? Del I

whistleblower
Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Ni tidligere ansatte klager Nesodden kommune inn for Arbeidstilsynet.

Ni tidligere ansatte har klaget Nesodden kommune inn for Arbeidstilsynet med begrunnelse at: ” Vi har bekymringer i forhold til faglig forsvarlighet. Tap av fagpersoner og kontinuitet kan føre til manglende oppfølging og dårlig kvalitet på pasientbehandlingen. Det er kommunens brukere og ansatte som lider av dette”. Samt det de opplever som uansvarlig drift der en virksomhetsleder blant annet ” ved flere anledninger har reagert med det som av ansatte ble oppfattet som personforfølgelse, at de ansatte  har blitt fratatt arbeidsoppgaver og ansvar, fått varsel om sanksjoner, advarsler og trusler om oppsigelser”

Virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester i kommunen de siste seks årene, Sandra Edvardsen, sier i intervju i Amta 20.6.2016 at hun, samt kommunalsjef for Helse- og omsorg Anita Nilsen og rådmannen, er godt kjent med utfordringer og bekymringer relatert til avdelingen for rus og psykiatri, ROP. Noen erkjennelse på at det er noe i klagen til Arbeidstilsynet fremkommer ikke i intervjuet.

På forespørsel fra Nesoddposten ad.denne saken svarer  kommunalsjef for helse og sosial Anita Nilsen den 29.7.2016 (Sandra Edvardsens overordnede, på daværende tidspunkt vikarierende rådmann):

”Rådmannen har hele tiden vært informert av virksomhetsleder Sandra Edvardsen med utfordringer knyttet til avdelingen rus og psykiatri. Det har blitt jobbet kontinuerlig med arbeidsmiljøet. Hovedverneombud, hovedtillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, psykolog, og veiledere i arbeid med aktuell brukergruppe har vært systematisk inne i miljøet de fire årene avdelingen har vært i drift. Det er i tillegg gjennomført medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser, med bra score. Kommunen har via sitt kvalitetssystem rutiner og prosedyrer som ivaretar oppfølging av slike saker.

LES OGSÅ: Hva skjer i Nesodden kommune? Del II

De ni ansatte har sagt opp stillingene sine i løpet av en periode på fire år. Stillingene var fra 14 % til 100 %. Det er flere årsaker til at ansatte slutter. Rådmannen uttaler seg ikke om enkeltsaker, men vet at flere av de som jobber der nå har vært med siden oppstart.Rådmannen har nå fått flere tilbakemeldinger om ansatte som trives godt på Håkonsletta, og at de opplever et stadig bedret arbeidsmiljø.Kommunen ønsker myndiggjorte ansatte, som sammen med sine leder skaper et robust og godt felleskap. Tilbakemeldingskultur alle veier sees på som svært viktig.” (Sitatene er hentet fra Amtas artikkel   den 20.6.2016)

Mao alt er er fryd og fordragelighet, her er det ingenting å kritisere. Og da er vel alt bra ?

Men er det ikke noe som skurrer ? For vi har her ikke å gjøre med  en, tre, seks, men ni  tidligere ansatte som har den tunge jobben det er å klage ledelsen for den arbeidsplassen de har jobbet på inn for Arbeidstilsynet. I den forbindelse må det være tillat å spørre om det er noe i ledelseskulturen ved denne avdelingen som ikke har vært slik den burde være ? Hvorfor har de ikke blitt møtt og lyttet til av sine overnevnte ledere samt rådmann ? Og hvor er  den/de fagforeningene som skal støtte disse ni? Og hvilken rolle har/kan politikerne, de kommunalt ansattes øverste arbeidsgiver ha,  i en slik sak?  Her er mange spørsmål. Så la oss håpe at svarene kommer og at det ikke settes lokk på denne saken. For å møte alle de spørsmål som knytter seg til denne saken med taushet, vil være et uklokt valg. Og så får vi vente og se hvilke svar Arbeidstilsynet kommer med.  

http://www.dagbladet.no/kultur/hver-tredje-varsler-blir-personlig-straffet/61775269

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: