Du er her
Hjem > Forsiden > Innbyggere på anbud. Prisen avgjør.

Innbyggere på anbud. Prisen avgjør.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Heldøgns omsorgstjeneste på anbud. Prisen er avgjørende for valg av tjenesteytende firma.

«Jeg savner mamma»

Jeg har en ung venn blant en liten gruppe venner som er litt usedvanlige venner. Venner jeg ikke kan be på middag fordi huset mitt ikke er tilpasset deres behov verken med universell utforming eller forutsigbarhet. Venner jeg møter sjelden, alltid i følge med ansatte assistenter. Venner som har lite språk og som trenger hjelp av noen som kjenner dem godt for å gjøre seg forstått. Min unge venn og jeg ble kjent når hen var liten og nå er hen voksen. Vi møtes med jevne mellomrom og vi snakker litt, mest jeg. Men hen lurer alltid på om det er tid for kaffe siden jeg står der og er sosial. Hen synes vi skal kose oss, det er viktig. En gang i blant bytter vi klemmer og da lener hen seg ned mot øret mitt og hvisker «Jeg savner mamma». Hen husker godt, min unge venn. Det er mer enn et kvart århundre siden vi var sammen, hen, mamman og jeg. Hvis det er ro rundt situasjonen hvisker jeg noen ord i øret til min unge venn, noen ord om den vakre, varme og alltid sprudlende mamman hen hadde. I tilfelle hen trenger å snakke om henne.

Uvanlige venner trenger flere og sterke venner

For alle mennesker er det viktig med stabile og varige relasjoner til andre. Noen vi kjenner og som kjenner oss og forstår oss. Noen vi rekker å bli glade i og føle tillit til. Særlig for mine unge usedvanlige venner tror jeg det er viktig. De har ikke så mange nære venner og kjærester i hele verden. De pårørende er kanskje litt slitne og skal ha mulighet for å være bare det, – pårørende, mor eller far som har sin unge voksne på besøk for kos.

«Alle» har en bestemor, eller…..?

Da overskriften «Bestemor på anbud» kom på trykk for en del år siden ble det ramaskrik i Norge. Mange har en bestemor som de er glade i og som vekker mange gode følelser i hver enkelt av oss. Vi blir skrekkslagne ved at noen vi er glad i skal få sin omsorg av andre som konkurrerer om jobben. Og konkurrerer på pris om oppgaven å gi bestemor pleie og omsorg.

Nesodden kommune har ikke anbudsutsatt bestemødrene. Det var en sterk opinion mot å anbudsutsette bestemor.

Alle er ikke bestemødre som møter omtanke fra alle og som vi alle bryr oss om. Noen er ganske alene. Hva gjør kommunen da? Hvor er opinionen?

Det kommer en fremmed inn døren

Det hender Nesoddposten sjekker databasen til Doffin (Database for OFFentlig Innkjøp) for å følge kommune-Norges utvikling med privatisering av tjenester. Her om dagen fant jeg ut at min unge venns heldøgns tjenestetilbud er konkurranseutsatt. Jeg kunne også lese at Nesodden kommune har lagt inn krav til norsk i konkurransegrunnlaget. Det var da endelig godt! Men utenlandske tilbydere kan også komme i betraktning. Er det nødvendig?

Men de er vel fagpersoner, de som skal ansettes? Siden det ikke finnes krav til stabilitet eller «kjentmannsmerke» i ansattegruppen i følge konkurransegrunnlaget. Blant elementer som gir lavest pris kan vi tenke oss lavest mulige kvalifikasjoner hos det som kalles kvalifisert personale. Er det så lurt? Og er det ønskelig?

Så billig som mulig

I konkurransegrunnlaget står nemlig at pris vektes 60 %. Pris er det som teller mest når det skal avgjøres hvem som skal yte tjenester til min venn. Kvalitet og ansattes kvalifikasjoner vektes tilsammen 40 %. Det står å lese:

8 Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbud iht følgende tildelingskriterier og deres vekting.


Kriterie

Vekting

Poeng

Pris

60 %

60

Kvalitet

– Innhold i tjenesten

– Faglige kvalifikasjoner

40 %

40

Sum

100 %

100


Det beste tilbudet innenfor hvert kriterie vil få maksimal poengsum. De andre tilbudene vil bli vurdert og få poeng i fohold til beste tilbud.

Det viktige spørsmålet er da hvordan man avveier kvalitet mot pris? Det er jo ikke slik at det billigste anbud skal vinne uansett, men hvordan gjøres den faktiske avvveiningen? Hvor lav kvalitet vil kommunen godta, bare prisen er lav nok? Det kan bli slik at de som vinner tilbudet vinner på lavest pris. De må ikke ha et dårlig tilbud med hensyn til kvalitet og kvalifikasjoner, bare mindre bra.

Med hjertet på jobb

Hva er det denne personen trenger?

Anbudsskjema.
Anbudsskjema.

Undertegnede tenker at nettopp for denne målgruppen er det viktig at tjenesteyterne er kjente av min unge venn. At det er viktig med stabile og langvarige arbeidsforhold som sikrer at hen kan kjenne tjenesteyterne og at de kan kjenne hen, helst svært godt. Hen er ikke alltid lett å forstå.

Vi blir alle frustrerte når vi ikke blir forstått og for de som har lite språk kan det være ekstra vanskelig. Hva skal vi da snakke med?

Helse- og omsorgstjenestelovens formål og virkeområde er blant annet å fremme sosial trygghet. Og å sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet. Se lenke under.

Kommuneansatte i pleie- og omsorgssektoren er glade i jobben sin og sier at arbeidet er meningsfyllt og viktig. Ansatte blir kjent med tjenestemottakerne over tid og kjenner deres behov.

Å kjenne tjenestemottakers behov er en kompetanse og en kvalitet som er viktig og gir gode tjenester. Hvordan kan den måles? Når pris veier tyngst? Det er grunn til å frykte at denne kompetansen forsvinner ved hver anbudskonkurranse. Den menneskelig kostnaden kan være stor og volde skade. Jeg tror at den negative konsekvensen for kvalitet og økonomi også er stor.

Har det blitt hjerteløst eller gir konkurranse virkelig bedre tjenester? Når prisen teller mest? Aldri i verden.

DOFFIN: https://www.doffin.no/

Helse- og omsorgstjenesteloven (hol): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=Helse-%20og%20omsorgstjenesteloven

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: