Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Et ikke eksisterende problem?

Et ikke eksisterende problem?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Ordfører sier at Rødts interpellasjon i kommunestyret er fremmet på sviktende grunnlag. Vi overlater til leserne å bedømme saken. I kommunestyret beskrev Rødt 4 saker som er godt kjente:

Ordfører sier at Rødts interpellasjon i kommunestyret er fremmet på sviktende grunnlag. Vi overlater til leserne å bedømme saken. I kommunestyret beskrev Rødt 4 saker som er godt kjente:

Barnevernet

Fra Tangenten åpnet måtte ansatte jobbe med taushetsbelagte klientsaker i tilnærmet åpent kontorlandskap. Mange dyktige medarbeidere sluttet fordi de følte at de måtte tøye seg for langt med hensyn til samtaler og klientvern.. Saken ble ikke løst før samme formiddag arbeidstilsynet kom på inspeksjon.

Sykepleier alene på nattevakt

På Nesoddtunet med 122 pasienter ble det fra i vinter gjennomført at det er en utdannet sykepleier på jobb om natten. Nesoddtunet beskrives som et B-sykehus med store medisinske utfordringer, blant annet pasienter med morfinpumpe. For å endre innstilling på slikt utstyr er det et krav at to sykepleiere er tilstede for å gjennomføre endringer i dosering. En av de etiske vanskene sykepleier alene på nattevakt utsettes for, er om hun skal la en pasient med store smerter ligge til morgenen, eller gjøre justeringer som ikke er lovlig. Dette etiske presset vil ikke sykepleiere ha. Ordfører nektet i kommunestyret i juni å svare på hvor mange av nattsykepleierne som hadde sluttet etter at enmannsvakt var innført. Så langt vi kjenner til er det nå bare 2 nattsykepleiere igjen av staben fra før tiltaket ble innført.

Rusomsorgen

I juni ble det kjent at 9 tidligere ansatte i rusomsorgen har sluttet og anmeldt kommunen til arbeidstilsynet. De skriver bl.a.

«Hovedgrunnen til at vi har sluttet var opplevelse av stress, usikkerhet og maktesløshet.

Flere opplevde stor grad av spenning når man var på jobb.
Det var gjennomgående dårlig kommunikasjon med ledelsen. Oppståtte situasjoner ble sjeldent drøftet.
Virksomhetsleder har ved flere anledninger reagert med det som av ansatte ble oppfattet som personforfølgelse, og har fratatt ansatte arbeidsoppgaver og ansvar.
I møter ble ansatte som ikke var tilstede, omtalt negativt av virksomhetsleder.
Flere fikk skriftlige innkallelser til møter med virksomhetsleder med varsel om sanksjoner, advarsler og trusler om oppsigelser.»

Rådmannsstaben

24/8 slår AMTA opp at rådmannen er anmeldt for vold mot en tidligere ansatt.  Det er svært motstridende beskrivelser av hendelsesforløpet. Rødt har ikke, og skal ikke, uttale seg om voldsspørsmålet men har kommentert at en medarbeider ble innkalt til møte med 3 sjefer og presset i forhold til å gjøre arbeid hun oppfattet som faglig uforsvarlig. Hun sluttet øyeblikkelig.

Rødt kjenner til flere saker hvor ansatte føler seg presset i utførelsen av tjenesten og saker hvor ansatte ikke blir hørt. I deler av kommunen er det ansatte som føler utrygghet i forhold til å kunne varsle om viktige forhold. Innenfor enkelte områder har det utviklet seg en ukultur som er sterkt i motstrid til det som står i kommuneplanen om åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere.

Dette var hva Rødts interpellasjonen om fryktkultur 7/9 handlet om.

Ordfører Sandberg svarer:

«Interpellasjonen er fremmet på sviktende grunnlag».. og …

«tar sikte på å løse et problem som interpellanten ikke har grunnlag for å hevde at eksisterer»

I forhold til rusomsorgen sier hun at kommunen «har iverksatt en mengde tiltak», men uten å si hvilke tiltak dette er eller hva de har til hensikt å løse.

Realiteten er hemmelighold. Hverken politikere eller innbyggere skal få vite hva som foregår.

Uten innsyn og debatt vil ukultur kunne utvikle seg. Det vil gjøre tjenestene til befolkningene dårligere.

Skal vi godta manglende åpenhet og dialog på arbeidsplassen?

Rødt

Kjellaug Myhre

Geir Christensen

Eivind Reiersen

Rønnaug Stensrud

Efthimios Karantonis

Anne Line Sund

Astrid Bodin

Christine Tetlie

Geir Brandstadmoen

Bjørn Kristiansen

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: