Du er her
Hjem > Forsiden > Intervju med Nesoddens kultursjef Ellen Knutsen.

Intervju med Nesoddens kultursjef Ellen Knutsen.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Nesoddens kultursjef Ellen Knutsen.
Nesoddens kultursjef Ellen Knutsen.

Av

Gunhild Gjevjon

Journalist/skribent

Ellen er på Tangenten kafeen før intervjueren, ser seg rundt og kjenner tydeligvis ikke Nesoddpostens utsendte av utseende. Jeg vinker og hun kommer med lette trinn og i god fart bort og hilser. Og vil vente litt med å kjøpe seg kaffe så da er vi i gang.

Kan du si litt om alder, utdannelse, arbeidslivs-erfaring og hvorfor du har valgt å bo på Nesodden?

Det er godt å møte en leder på Ellens nivå som er så åpen både på det de i kulturfeltet er gode på og det de må jobbe mere med. Så må det også sies at denne lederen har et høyt kunnskapsnivå og en god latter.

 -Jeg fylte 40 år i sommer, sier hun, – og er født og oppvokst i Haugesund. Når det gjelder utdannelse så gikk jeg etter videregående på linjen Fjell og Friluftsliv ved Valdres Folkehøgskole. Et fantastisk opplevelsesrikt år. Så ble det grunnfag i nordisk litteratur ved høgskolen i Stavanger og deretter gikk turen til Tromsø. Tok der ex phil, fonetikk, lingvistikk, mellomfag i nordisk litteratur, grunnfag i psykologi, grunnfag i sosial antropologi  og hovedfag i nordisk litteratur. Ellen trekker pusten og avslutter med å fortelle at hun har skrevet  en litteratursosiologisk hovedfagsoppgave om menn og lesing av skjønnlitteratur.

Og jeg tenker at Ellen er enda et eksempel på de mange utrolig velutdannede ansatte i Nesodden kommune.    

-Da går vi over til min arbeidslivserfaring, sier Ellen. – Jeg har jobbet fra 15-års alder. Da jeg bodde som student i Tromsø, jobbet jeg i bokhandel. Jeg reiste også noen måneder i Sør-Amerika. I 2003 var jeg ferdig med utdannelsen, dro til Oslo og fikk jobb i bokhandelkjeden ARK som daglig leder på ARK Solli Plass. Deretter fikk jeg ansvar for tre andre bokhandlere med ansvar for opptil 30 ansatte (ARK Majorstuen). Jobbet så i Lydbokforlaget, forlaget NRK Aktivum samt var markedssjef i Kagge forlag. Og for å gjøre en lang historie kort, jeg ble gravid, og vi flyttet i 2008 til Nesodden der jeg søkte på stillingen som daglig leder for Tangenten, og fikk kultursjefstillingen. Og nå er jeg her. Ellen smiler stort og ser ut til å være godt fornøyd med det.

Og deretter stilles spørsmålet som sannsynligvis alle kultursjefer får: hvorfor kunst og kultur er viktig for det enkelte mennesket?

– Det er fordi jeg er overbevist om at kunst og kultur i mange sammenhenger kan fungere som brobygger, sier Ellen, – tenker seg så litt om, – og fordi den berører oss på tvers av alle skiller og fremmer livskvaliteten. Jeg er ikke i tvil om at kunst og kultur kan gi håp og redde liv. (Et svar som gjør at intervjueren får lyst til å klappe i hendene og rope hurra)

Nesodden kommune definerer seg som en kulturkommune. Vet du hvor mange  kunstnere som er bosatt her?

Ellen svarer ved å henvise til at det i Norsk kulturindeks er en årlig analyse av norsk kulturliv utarbeidet av Telemarksforsking, Sier at der rangerer Nesodden kommune på førsteplass i kategorien Kunstnere, med 18,67 registrerte kunstnere per 1000 innbyggere. (Tallene er fra 2015 og analysen tar utgangspunkt i bostedsadresse for kunstnere registrert i de ti største kunstnerorganisasjonene i landet samt tildelinger fra Statens kunstnerstipend.)

Og at Nesodden er den kommunen i Norge der kunstnerandelen er størst, med en kunstnertetthet som er over 4,5 ganger høyere enn landsgjennom-snittet. Samt at kunstnerne på Nesodden i 2015 mottok totalt 4,8 millioner kroner fra Statens kunstnerstipend. Et faktum Ellen mener sier sitt om Nesoddkunstneres kunstneriske kvalitet og aktivitet.

Du har et stort administrativt ansvarsområde. Hvor mange stillings-hjemler har du til å ivareta disse arbeidsområdene?

-Budsjettet er på ca. kr 18,8 millioner. Når det gjelder antall årsverk så er det ca 18 årsverk fordelt på følgende ansvarsområder og aktiviteter. Ellen gir meg  følgende oversikt:   

Kultur: Nesodden bibliotek, Kulturisten, dialog med Nesodden kulturråd, ansvar for Nesoddens nettgalleri for kunst, tildeling av Kulturfond, Kulturpris, Idrettspris og Årets Nesodding, samt tildeling av Kulturtilskudd.

Idrett og fritid: Folkehelse. Frivillighet. Hva skjer? Idrett og friluftsliv. Lag og foreninger – oversikt. Senioraktiviteter. Spillemidler. Utlån av turutstyr.

Utleie: Eklund seniorsenter. Fjellstrand grendehus. idrettshaller, gymsaler og svømmehaller. Nesoddtangen gård. Private lokaler. Samfunnshuset, Steilene. To gård, Tangenten og diverse andre lokaler.

Steilene: Utleie av lokaler. Båt til Steilene, Fakta om Steilene, Kart, Friområdet. Natur og miljø. Bygningene. Utvikling og bevaring. Historikk. Bilder.

Ungdomstilbud: Fagerstrand Ungdomshus, Parlamentet. Skoklefald Ungdomshus. Nesodden Musikkverksted. Nesodden RC-klubb. Nesodden DiscGolfPark (frisbeegolf-banen). Ungdomskontakten. Nesodden Ungdomsråd.

Sommertilbud til Barn og Unge.

Kunst og kultur kan gi håp og redde liv.

Har du nok økonomiske ressurser? Hvis ikke, hvor og til hva er mangelen mest prekær?

-Mangelen er nok mest prekær i drift av Tangenten samt utleievirksomheten vår. En utleievirksomhet som omfatter: Tangenten, Samfunnshuset, Fjellstrand grendehus, To gård og Nesodden gård, Steilene og Ekelund seniorsenter. Samt at Nesodden bibliotek har bl.a. utfordringer sett i forhold til bok-og media budsjettet.  Nesoddposten har innhentet tall her. Og tallenes tale er lysende klar. Nesodden ligger langt under de tre andre andre Follokommuner som det er naturlig å sammenligne seg med når det gjelder bevilgninger til bok-og mediebudsjettet:

Nesodden:  kr.225.000.       

Frogn:         kr. 370.000 pluss kr.40.000 til tidsskrifter.              

Ås:                 kr. 474.000 for hovedbiblioteket.  I tillegg kommer innkjøp og drift av e-bøker, totalt 115.000 for begge avdelinger.           

Vestby:       kr. 486 000,- Det skal da dekke alt av medier og digitale tilganger, i Son og Vestby.I tillegg går arrangementene våre av denne potten.

Er det noen aldersgrupper du føler dere ikke når frem til?

-Vi mener å ha tilrettelagt for de alle fleste aldersgruppene, men under arbeidet med den nye kulturplanen som er på høring nå, fremkommer det at vi må jobbe bedre og mer målrettet i forhold til de som har funksjonsnedsetting, følge bedre opp det som rører seg blant ungdommen, samt jobbe enda mer med inkludering.

Har Nesodden et interessert, lojalt og godt publikum? Møter folk frem til store og små arrangementer? Eller drar de fleste til byen når de vil oppleve kultur?

 -Der har vi en klar utfordring, sier Ellen. – En utfordring som gjelder for de kommuner som ligger nær hovedstaden. Vi har gode tilbud lokalt, men med stadig trangere kommunebudsjett har ikke bare Nesodden, men mange kommuner, en utfordring. Det er en stor kulturlekkasje til Oslo både når det gjelder utøvere og publikum. Vi er fullt klar over at Nesodden ikke kan konkurrere med det enorme kulturtilbudet i Oslo, men at vi kan komplementere det. Og så bare det er nevnt det er en gruppe som utmerker seg som lojale publikummere, og det er barnefamiliene.

Ellen tar seg nå tid til å hente seg en kaffe. Og intervjueren fortsetter med følgende spørsmål:

For å synliggjøre og videreutvikle Nesodden som en aktiv kulturkommune, ble Kulturisten utvidet til tre festivaler i 2016: Kulturisten JUNIOR, Kulturisten UNG og nå Kulturisten scene og kunst. Kan du si noe om dette siste festivaltilskuddet: Hva kan vi vente – og glede oss til?

– Gled dere til alt, sier Ellen. – Det er svært høy kvalitet over festivalprogrammet. Vi åpner med utdrag fra operaen: ”Elskovsdrikken”.  Og er så heldige at vi gjennom denne festivalen får synliggjort mange av Nesoddens profesjonelle kunstnere. Så la det ikke være noen tvil om at Ellen gløder for dette siste festivaltilskuddet.

Er politikerne i kommunestyret opptatt av kultur? Er den synlig i vedtakene de gjør eller er det mest tomme ord?

 -Jeg opplever at vi ofte blir hørt, sett og satt pris på. Samtidig som jeg vet at kommunen har en utfordrende budsjettsituasjon, og jeg forstår at de lovpålagte virksomhetene må gå først. Men- ja takk til et høyere kulturbudsjett. Igjen denne gode latteren og smilet.

Nesodden har et stort antall fastboende profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere. Men det er også en ganske omfattende amatørvirksomhet i kommunen. Er det vanskelig å finne riktig balanse mellom de to gruppene?

-Nei, de utfyller hverandre og er begge viktige for lokalsamfunnet. Jeg opplever at de profesjonelle veldig ofte ser betydningen av amatørene og at vi er avhengig av hverandre.

 Trenger Nesodden en storstue for kunst og kultur? Bør det for eksempel bygges et nytt byggetrinn på Tangenten?

-I forhold til det enorme presset og etterspørselen etter ledige lokaler både til produksjon, fremvisning og øving  er det et reelt behov for et kulturbygg. Som eksempel på denne mangelen kan nevnes at vi bruker enorme ressurser på logistikk ved kunst- og kulturarrangementer og ved større politiske folkemøter.

I den nye kulturplanen, står utredning av mulighetene for et nytt byggetrinn i Tangenten, på tiltaksplanen. Med hensyn til mangel på mange og gode nok lokaler til større møter og arrangementer, er diskusjonen rundt et nytt kulturbygg absolutt moden. Vi som jobber med å koordinere utleie i kommunen, og de aktørene som opplever at vi har få muligheter til å være fleksible med hensyn til produksjon, lagring, fremvisning osv, merker et stort behov for et tilbygg til Tangenten.

Er Nesoddparken i god utvikling? Hvilken betydning vil den kunne ha i fremtiden?

Nesoddparken er er en viktig aktør i kommunal og regional sammenheng, både med hensyn til profesjonell kulturutøvelse og kulturnæring, og er Nesoddens største arbeidsplass for kreative næringer. Den tverrfaglige samhandlingen på Nesoddparken gir en god synergieffekt for det kunstfaglige feltet. Men Nesoddparken er i en utfordrende økonomisk situasjon så det jobbes med økonomien og en bedre driftsmodell. Senteret er først og fremst et arbeids- og produksjonssted, men har også stort potensial som kulturarena. Her ligger det mange muligheter.

 Hvilken bok /musikk- forslag anbefaler du for Nesoddpostens lesere?

-Jeg klarer ikke velge én bok eller én forfatter, men kan anbefale noen yndlingsforfattere. Her er noen av dem: Gert Nygårdshaug, John Irving, Johan Harstad, Tore Renberg og Astrid Lindgren. Når det gjelder musikk så er jeg nokså altetende, men er nok spesielt glad i Kari Bremnes. Og av lokal tilknytning vil også nevne ”Band of Gold”. På filmfronten  har ”The big blue” og ”Piano” gjort sterkt inntrykk.

 Hva er viktigst i livet ditt?

-Familien og de andre som står meg nær. Og så er det viktig for meg å lære nye ting og å reise.

 Tror du på True love.

 -Kjærligheten må man tro på. Den er det bærende i livet.

Hvilke drømmer har du for Nesodden?

 -Det er at Nesodden blir en mer betydningsfull og synlig kultur- og kunst kommune. Og at vi klarer å skape sterkere regionale og internasjonale kulturnettverk.

I boken: En historie om lesing» (side 311) av Alberto Manguel står følgende historie: Når vi på dommens dag kommer med bøkene våre under armen og vi, som alle andre, kommer til den allmektige for å få vår lønn, da vil Gud se på oss, vende seg til St.Peter og si, ikke uten en viss misunnelse: «Hør her, disse trenger ingen lønn. Vi har ingenting å gi dem. De har elsket å lese»

https://www.nesodden.kommune.no/kultur-og-fritid/kultur/kulturisten/

https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/barn-unge-og-familie/ungdomstilbud/

Følg oss på:

www.nesodden.kommune.no

www.facebook.com/kultursjefNesodden

www.facebook.com/kulturisten

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: