Du er her
Hjem > Forsiden > Kvalitet og fagkompetanse: Helse- og omsorgspolitikerne er i mot gjeldende praksis.

Kvalitet og fagkompetanse: Helse- og omsorgspolitikerne er i mot gjeldende praksis.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

MILJØ
&
HELSE

av Inger Johanne Norberg

Beate Fahre, leder av Helse- og omsorgsutvalget (HO-utvalget) sier at kvalitet og fagkompetanse alltid må vektlegges vesentlig tyngre enn prisen på tjenesten,  «- bare da får vi etter mitt syn det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.»

Bakgrunn: Nesodden kommune har en heldøgns omsorgstjeneste på anbud hvor pris ble vektet 60 % mens kvalitet og fagkompetanse ble vektet bare 40 %. Nesoddposten sendte følgende spørsmål til politikerne:

Nesodden kommune har noen pleie- og omsorgstjenester som er anbudsutsatt. Hvilke kriterier mener du bør veie tyngst i tildelingsprosessen: Kvalitet?, Fagkompetanse? eller Pris? Flertallet av politikerne mener at kvalitet og fagkompetanse skal veie tyngst. AP er uklare og KrF har ikke besvart spørsmålet.

Slik svarer politikerne:

Beate Fahre (H), leder av HO:

«Kvalitet og fagkompetanse mener jeg er to områder som henger sammen. Ved anbudsutsettelse av helse- og omsorgstjenester må kvalitet og fagkompetanse åpenbart veie tyngst og vesentlig tyngre enn prisen på tjenesten.

Faren ved å vektlegge pris alene som det kriteriet som veier tyngst er at man ikke i tilstrekkelig grad vurderer hva som er inkludert i den prisen som tilbys.

Det er vanskelig å angi helt konkret den prosentvise fordelingen mellom pris og øvrig kriterier, men jeg understreker at kvalitet og fagkompetanse alltid må vektlegges vesentlig tyngre enn prisen på tjenesten – bare da får vi etter mitt syn det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.»

Tone Frønes, (AP):

«Kvalitet innebærer god fagkompetanse, men ikke for enhver pris. Jeg mener både pris og kvalitet ikke utelukker hverandre. Å legge ut på anbud en pris (som kan være svært vanskelig å fastsette) for så å vurdere det beste tilbudet er en måte å jobbe på. Lett er det ikke. Vi vil jo gi brukerne det beste tilbudet, men må også se til de midlene kommunen har. Mange har behov som skal tilfredsstilles.»

Odd Edvardsen (R):

«Når det gjelder slike tjenester må alltid kvalitet gå foran pris.

Fagkompetanse ser jeg på som et av elementene innafor kvalitet og som i en vurdering må utgjøre/veie minst halvparten av kvaliteten.

Uansett må man for å sikre seg mot at en lav pris skal ende opp med en leverandør med dårlig/elendig kvalitet (også i en konkurranse hvor kvalitet veier mest). Dette hindrer man ved at man i konkukrransegrunnalget for en slik konkurranse setter som betingelse at en leverandør vil bli avvist fra konkurransen dersom kvaliteten på et område er for dårlig, f.eks en score lavere enn 6 på et kvalitetselement dersom evalueringsskalaen går fra 1 til 10.»

Ole Solheim (MdG):

«Hei, leste innlegget ditt på Nesoddposten. Slik jeg leser det er vi enig om mye. Vi i MDG gikk til valg på

«Ha en eldreomsorg hvor fokus må være på kvalitet, trygghet og omsorg, og ikke på lønnsomhet, overskudd og stoppeklokker». Dette tolker jeg ikke bare gjelder eldreomsorgen men også alle som er avhengig av hjelp fra kommunen.

Slik jeg leser det du skrev er det ikke noe som har hendt, men noe som kan skje du er urolig for. At mennesket du skriver om kan komme til å få ett dårligere tilbud. Spørsmålene er absolutt relevante. Jeg kan også vise til utkastet til vårt nye arbeidsprogram der vi skriver:

«De Grønne vil: 1. Sikre et sterkt offentlig helsevesen, supplert av ideelle og private aktører. 2. Begrense private aktørers mulighet til å ta ut fortjeneste fra offentlig finansierte helsetjenester blant annet ved å sikre offentlig innsyn. 3. At all behandling hos private aktører betalt av det offentlige skal skje i virksomheter som har avtale med helseforetakene. 4. At alle som driver offentlig finansierte helsetjenester skal bidra praktisk eller økonomisk til utdanning av helsepersonell og forskning.»

Amta 16. september omhandler at Østråt tapte tjenesteanbud innenfor rusomsorg. I den forbindelse uttaler en oppgitt ordfører Nina Sandberg seg om forholdet mellom kvalitet og pris. Hun synes det er underlig at anbudskonkurransen sørger for at tilbudet som har best kvalitet ikke blir valgt. Sandberg uttrykker skuffelse over at Oslo ikke setter beboerne først og hadde håpet at Oslo ville ha prioritert kvalitet.

Kvalitet og fagkompetanse må veie tyngst.

Helse- og omsorgspolitikerne er nesten enstemmige i sin vurdering av at kvalitet og fagkompetanse må veie tyngst. Ordfører vektlegger også kvalitet i rusomsorgen. Nesoddposten tolker uttalelsen slik at den er prinsipiell hos ordfører når det gjelder anbudsutsetting av kommunal tjenesteyting.

Kommunestyret vedtar de overordnede målene men i følge kommunereglementet har Helse- og omsorgsutvalget mulighet til å legge fram forslag om målendringer for kommunestyret. Det er opp til politikerne som øverste ansvarlige for tjenesteytingen i kommunen å justere praktisk gjennomføring etter gjeldende planer. Ikke omvendt. Det vil være et nederlag.

Tjenestene til bestemødrene skulle ikke anbudsutsettes for et tiår siden. Nå anbudsutsettes tjenester til de inbyggerne som det ikke finnes så mange av. Rusbrukere, personer med funksjonsnedsettelse eller barn i barnevern. Pressgruppene for disse innbyggerne er ikke så stor. Når kommunen da anbudsutsetter deler av helse- og omsorgstjenestene, drar EØS-avtalen flere med seg. Dessverre, og uverdig nok. Det er ikke nødvendig å øke mangel på verdighet med at pris skal være viktigst. «Kvalitet og fagkompetanse» har politikerne våre sagt. Vi venter forventningsfullt.

Tidligere artikkel «Innbyggere på anbud. Prisen avgjør»: http://www.nesoddposten.no/innbyggere-pa-anbud-prisen-avgjor/

Helse- og omsorgsplanen:

https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14011&FilId=2598

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: