Du er her
Hjem > Forsiden > Fylkesmannen vil ha Stor-Follo og ni kommuner i Akershus

Fylkesmannen vil ha Stor-Follo og ni kommuner i Akershus

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Av -reier
Ventetiden er over. På en pressekonferanse 28.9. la Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, fram sin tilråding om framtidig kommunestruktur. Den innebærer et Stor-Follo av Oppegård, Ski, Ås, Frogn og halve Enebakk, mens Nesodden får «valget» mellom å bli innlemmet her eller i Oslo.

Enebakk skal deles mellom Follo og Nedre Romerike, Vestby vil hun slå sammen med Mosseregionen, mens hun skriver om Nesodden: «De gode båtforbindelsene gjør at Nesodden er tettere knyttet til Oslo enn Follo. Ut fra en vekting av helhetlig samfunnsutvikling i regionen, mener Fylkesmannen at Nesodden i større grad utgjør en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med Oslo kommune. Fylkesmannen tilrår at Nesodden blir del av Oslo, men kan likevel, dersom Nesodden ønsker det, støtte at den blir del av den nye Follo-kommunen som vi tilrår.»

– Det er regjeringen som er vår oppdragsgiver og ikke kommunene, sa Svarstad Haugland på pressekonferansen. Men på Fylkesmannens hjemmesider som ble presentert samtidig som pressekonferansen foregikk, står det: «På bakgrunn av sentrale føringer og kommunenes eget utredningsarbeid og vedtak (vår utheving), foreslår Fylkesmannen følgende endringer i kommunestrukturen i Oslo og Akershus…» Men det synes som om det er Regjeringens føringer, og ikke kommunenes grundige behandlinger og vedtak i de ulike kommunestyrer, som har blitt resultatet. Har Fylkesmannen i det hele tatt gjort noen selvstendig vurdering?

Skuffede ordførere

– Kommunereformen ble initiert for å bedre tjenestetilbudene og lokaldemokratiet. Her legger Fylkesmannen ensidig vekt på at kommunene rundt Oslo skal være samfunnsutviklere, sier Nesoddenordfører Nina Sandberg i en umiddelbar kommentar. – Og vi på Nesodden er så heldige at vi får «tilbudet» om å bli en del av Oslo eller Stor-Follo. Kommunestyret har jo enstemmig forkastet Osloalternativet. Våre vedtak blir ikke lyttet til, så nå må vi forvente at våre nasjonale politikere vil følge de lokale vedtakene som er gjort rundt i de respektive kommunestyrer, avslutter hun.

Og Ås-kollega, ordfører Ola Nordal, følger opp: – Jeg er svært skuffet. Hvis Fylkesmannen skulle ha konkludert på et faglig grunnlag, skulle hun hørt på kommunene. Her har føringen tydelig vært at man skal ha flest mulige sammenslåinger. Det er påfallende at alle hennes argumenter heller mot støtte til de føringene Regjeringen hadde lagt, sier han til Nesoddposten.

Men en som jubler, er NHOs regiondirektør Nina Solli. Hun sier til Østlandssendingen i dag at Fylkesmannen har utvist stort lederskap, og at hennes tilråding er nesten nøyaktig slik NHO vil ha det. For en måned siden sa hun at prosessen rundt kommunereformen i Akershus har styrket NHO enda mer i troen på at kommuner må slås sammen med tvang (Østlandssendingen 22.8.16). Tilfeldig? Neppe…

Resten av Akershus

Slik kan det komme til å se ut hvis fylkesmannen får sin vilje.
Slik kan det komme til å se ut hvis fylkesmannen får sin vilje.

I tillegg til endringene i Follo er følgende foreslått: På Øvre Romerike skal Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker slås sammen, mens Eidsvoll og Nes skal bestå som egne kommuner. Skedsmo, Sørum, Lørenskog, Rælingen og Fet tilrås slått sammen, mens Aurskog-Høland skal slås sammen med Rømskog i Østfold, og Nittedal får samme «tilbud» som Nesodden: å bli en del av Oslo. Bærum skal bestå, mens Asker skal slås sammen med Røyken og Hurum i Buskerud.

Tvang eller ikke?

På pressekonferansen sa ikke Fylkesmannen noe om bruk av tvang, eller om innbyggernes syn og kommunestyrevedtakene skulle respekteres. Men tilrådingen er et forslag som vil innebære stor grad av tvang, dersom Stortinget skal følge denne. Arbeiderpartiet har gått høyt på banen med å avvise bruk av tvang, så det blir spennende å se hva resultatet kan bli neste år. Kan et regjeringsskifte føre til endringer?

Uansett: Nesoddposten vil oppfordre innbyggerne i Follo om å protestere mot det Fylkesmannen nå har lagt fram. Og vi forventer at kommunestyret vil behandle dette, og også sende en protest mot at vårt klare kommunestyrevedtak overhodet ikke er imøtekommet.

 

 

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

One thought on “Fylkesmannen vil ha Stor-Follo og ni kommuner i Akershus

  1. All honnør og stor takk til Eivind Reiersen for denne grundige og oversiktlige oppdateringen etter Fylkesmannens propaganda-pressekonferanse sist onsdag. Men skuffet? Har ikke ordførerne fulgt med i timen? Fra dag en er lokalpolitikerne i Follo forsøkt indoktrinert med Fylkesmannens «mening». Første gang skjedde det ved propagandaturne foretatt av Fylkesmannens utsendte medarbeider i kommunestyrene rundt omkring i hennes embetsdistrikt, rett etter regjeringens første utspill. Sist jeg for min del fikk en injeksjon, var i Follo-rådet (som av en eller annen grunn er omdøpt, men som består av formannskapene i de syv Follo-kommunene) i fjor høst. Fylkesmannen brukte både gulrot og pisk. Gulroten smakte råttent,pisken skapte frykt. Frykt for Fylkesmannens konklusjon. Nå har vi den. Som forventet. Styrking av lokaldemokratiet? My A..! Tror Fylkesmannen og regjeringen at «folk flest» er idioter? På Nesodden stemte mer enn 77 prosent nei til enhver sammenslåing. Bare for å ha minnet om det…

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: