Du er her
Hjem > Forsiden > Hva skjer i Nesodden kommune? Del III

Hva skjer i Nesodden kommune? Del III

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.
Respekt for de som tør å varsle og kommunes slagord: sammen skaper vi det gode liv.

Av Gunhild Gjevjon
De ni varslerne, som har klaget Nesodden kommune inn for Arbeidstilsynet, samt de mange andre som nå har tatt kontakt med Amta og Nesoddposten,  har møtt en type personalpolitikk som har gjort at de har sagt opp sine stillinger i kommunen. Det er en erfaring/opplevelse de har og som de har valgt å orientere Arbeidstilsynet om.

Disse varslerne, alle tidligere ansatte i Nesodden kommune,  har blitt kritisert for at de ikke tør å si hvem de er. Det er da denne journalisten tenker: disse personene bor kan hende fortsatt på Nesodden, har barn og familie her. De har fått nye jobber og ønsker derfor naturlig nok ikke noen publisering rundt navnet sitt da det kan gå utover familien og muligheter for eventuelle nye jobber de måtte komme til å søke.

Det er derfor ikke mulig for meg å si at de burde holdt munn fordi de ikke tør å røpe sin identitet. Ikke mulig å møte disse personene med forakt og avvisning og å si at det de bedriver er ryktemakeri. Tvert i mot, så ønsker jeg å vise disse ni varslerne respekt og å si at den oppgaven og jobben de har gjort ved å melde Nesodden kommune til Arbeidstilsynet er viktig og krever personlig mot. For ved å gjøre det har de synliggjort en personalpolitikk som de finner bekymringsfull samt påpekt mangler ved den tjeneste kommunen ytet overfor brukerne dette gjelder. Og ved det igjen åpnet for å gi også andre tidligere og nåværende ansatte som har hatt/har lignede negative opplevelser, en stemme.

Ordfører Nina Sandberg (Ap) utsagn om at det var ordnet opp i de forholdene som var klaget inn til Arbeidstilsynet og at det ikke finnes noen fryktkultur i kommunen kan, i denne sammenheng, komme til å virke som en boomerang  og være med å underbygge inntrykket av at det ikke nytter å varsle.

For å skape ro og tillit til aktørene i denne saken synes det riktigste å være at en uavhengig instans ser på klagene til varslerne og den personalpolitikken som føres i kommunen. Og så er jeg enig med Amtas ansvarlige redaktør Felicia Øystå som i sin leder den 27.9.2016 sier følgende :

«Vi mener at denne saken burde vært meldt inn til kontrollutvalget, og Follo distriktsrevisjon kunne laget en rapport. Da kunne man avdekket eventuelle dårlige arbeidsforhold eller misfornøyde ansatte.»   «Hvis både politikere og administrasjon ønsker å bevise at alt er i orden er dette den mest redelige måten å undersøke saken på. « (Uthevelsen er foretatt av undertegnede)

LES OGSÅ : Ny Fafo-undersøkelse overrasker forskerne – Varslere har det verst i offentlig sektor

La meg få legge til:For alle de som gjør en god jobb i Nesodden kommune, ville det nok også være en lettelse å få en uavhengig gransknings rapport. For er det en ting som er sikkert: Disse varsler-sakene ikke er bra for kommunens omdømme og det fine slagordet: Sammen skaper vi det gode liv.

Til orientering så har kommunestyret i plenum det øverste ansvar for arbeidsgiver politikken i kommunen. Til å utøve dette ansvar har kommunestyret ansatt en rådmann.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: