Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Nesoddens kriminelle

Nesoddens kriminelle

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

artikel-top-bannerl-eserinnleggAv Reidar Gunder
Alle vet at overtredelse av lover og forskrifter medfører straff. Slik må det være i et velordnet samfunn. Man vet at det er f. eks. fort gjort å få en klekkelig parkeringsbot eller bot for ikke å bruke bilbelte. Kjører du for fort i en snever vending kan du miste lappen. Er du for seint ute med å betale offentlige regninger, straffes du med ekstra gebyr. Når du ikke selv er aktiv overtreder, men f. eks. som pensjonist skulle få for meget utbetalt, avkreves du ikke bare tilbakebetaling, men ilegges bot for ikke å ha meldt ifra. Bare for å ha nevnt noe.

Så kan man si: Dette er rett og rimelig fordi samfunnet må være konsekvent og behandle alle lovovertredere likt. Det er prisen man må betale for å leve i et demokratisk rettssamfunn.

Jojo. Så bøyer vi oss for likhetsprinsippet og denne tingenes tilstand, som for øvrig er stadfestet gjennom lovverket. Skulle vi gjøre opphevelser vil det bare svi enda verre.

Men – kan man si: Hva med persons anseelse? Et ordnet samfunn må da kunne se mellom fingrene når det gjelder folk høyere oppe i hierarkiet? De som bekler offentlige verv og stillinger.

Men nei. Tvert imot! De skal jo gå foran som et godt eksempel. I et demokrati er alle like for loven og loven er lik for alle. Bryter folkets representanter loven skjer det bevisst og straffen bør heller være skjerpende. La oss ta et aktuelt, nærliggende og ubestridelig eksempel fra vår egen kommune.

Nesoddens politiske ledelse har gjennom flere år, til tross for gjentatte oppfordringer, lovstridig nektet å brøyte de ca. 120 offentlig/private såkalte ”velveiene”. Ledelsen unnlater bevisst å etterkomme lovens påbud, som er formulert enkelt og lettfattelig for enhver med normal leseferdighet å forstå. Det er ingen grunn til at beboerne i disse veiene skal behøve å gå en ny vinter i møte uten kommunal brøyting. Man har vist stor tålmodighet med kommunen. Stridsspørsmålet har fått pågå over så lang tid at det påviselig er kjørt helt fast. Nå må man innse at dette først og fremst er en juridisk sak. Vi er konfrontert med et klart lovbrudd og følgelig uomtvistelig en forbrytersk handling!

Ved bevisst å begå lovbrudd blir kommunens politiske ledelse å betrakte som vanlige lovbrytere eller kriminelle. I de aktuelle veiene bor det flere tusen personer, kvinner og menn, som frivillig lar seg terrorisere. Glem politikerne, partiene og Velforbundet. Det burde ikke være uoverkommelig å tromme sammen et dusin eller to blant hjemmelshaverne i veiene, politianmelde lovbryterne, engasjere en kvalifisert advokat fra en annen kommune, Bærum eller Oslo, og saksøke Nesoddens kommuneledelse for overlagt å handle i strid med norsk lov, samt reise erstatningskrav.

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: