Du er her
Hjem > Forsiden > Kommunalt budsjett med overskudd på kr 36 millioner

Kommunalt budsjett med overskudd på kr 36 millioner

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av Tormod Bjørnstad
Rådmannen har lagt frem sitt forslag til budsjett for 2017. Det innebærer flere store endringer. Mest merkbare blir nok kuttene for til sammen kr 17 mill i blant annet skoler, barnehager, helse- og omsorg og på kulturområdet. Dessuten økes en rekke betalingssatser.

Med statsbudsjettet kom nyheten om at det må kuttes ennå mer: Nesodden får kr 12 mill mindre enn antatt.

Helse og omsorg er prioritert
Rådmannen skriver at det er helse- og omsorgssektoren som er prioritert i budsjettet og langtidsplanen. Det er lagt opp til full drift av sykehjemmet, økte utgifter til økt antall eldre og til ressurskrevende brukere. Videre er det økte tilskudd til legevakt og flyktninger.

På investeringssiden avsettes det penger til å bygge 90 omsorgsboliger på Fjellstrand og Skoklefall, nytt kjøkken på Nesoddtunet og en ny barnehage på Fjellstrand.

Flere ansatte
Budsjettet har innarbeidet 22 nye årsverk fordi det blir flere skoleelever og flere eldre på Nesodden. Det må ansettes folk til nye flyktninger, Nesoddtunet får flere nattevakter, og et ambulerende team og en ny saksbehandler på byggesaksområdet er med i budsjettet. Dette er i tillegg til fem nye stillinger som er selvfinansierende fordi de dekkes enten av staten eller av økte inntekter.

Mange kutt og nedskjæringer
Skole, barnehage og oppvekst kuttes med i alt kr 7,2 mill. Og en rekke ikke-pålagte tjenester kuttes sterkt eller bortfaller:

Skole, barnehage og oppvekst

 • Det blir færre voksne på skolenes fritidsordninger, SFO.
 • Leirskolen kuttes ut.
 • Uteskolen nedlegges.
 • Kriminalitetsforebyggende tiltak, SLT, reduseres.
 • Barnehagene får ny avdelingsstørrelse og redusert ledelse.

Helse og omsorg

 • Musikkterapeuten på Nesoddtunet kuttes ut.
 • Lavterskeltilbudet på Tangen gård reduseres.

Kultur

 • Tilbudet på biblioteket reduseres.
 • Det kuttes kraftig i det forebyggende tilbudet til ungdom.
 • Frivillighetssentralen nedlegges.

Plan, teknikk og miljø

 • Utgiftene til vaktmester og renhold kuttes.
 • Strømutgiftene skal reduseres.
 • En stilling som miljørådgiver kuttes.

Inntektene må økes
Nesoddens innbyggere må betale mer for alle tjenester. Avgifter og betalingssatser øker kraftig:

 • Foreldrebetalingen til SFO øker med 5 %.
 • Brukerbetalingen til Kulturskolen øker med 40 %.
 • Eiendomsskatten øker fra 6 til 7 %.
 • De kommunale avgiftene øker med 3,5–6,5 %.
 • Gebyrene til plan og byggesaker øker med 35 %.
 • Gebyrene til oppmålingssaker øker med 20 %.
 • Parkeringsavgiftene øker med 18 %.

Statsbudsjettet forverrer økonomien
I statsbudsjettet rammes Nesodden kommune av uventede reduksjoner i innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen. Derfor blir overføringene kr 11,8 mill mindre enn først antatt.

Nå begynner den politiske behandlingen av forslaget. I oktober og november kommer alle partiene med sine innspill til endringer i budsjettet. I desember fattes det endelige vedtaket.

Du finner Rådmannens budsjettforslag her: https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14011&FilId=17765

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: