Du er her
Hjem > Forsiden > Lokaldemokratiet overkjøres

Lokaldemokratiet overkjøres

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.
-

av -reier
De 17 fylkesmennene har nå levert sine tilrådinger om kommunereformen til departementet. Går det som de vil, blir godt over 100 kommuner fjernet fra kartet i første omgang, mens det på sikt anbefales å kutte bort over 60% av dagens kommuner!

Lengst går Lodve Solholm i Møre og Romsdal som vil redusere antallet kommuner fra 36 til 7. Solholm satt på Stortinget i 20 år for Frp. På den andre enden av skalaen finner vi Sigbjørn Johnsen i Hedmark, som vil beholde samme antall kommuner som i dag. Johnsen har som kjent bl.a. vært finansminister i to omganger.

Regjeringens mål for reformen

På pressekonferansen 28.9. sa fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgjerd Svarstad Haugland, at hun har handlet på oppdrag fra Regjeringen. Regjeringen satte fire mål for reformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. 3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. 4. Styrket lokaldemokrati. Vektingen av de tre første ser ut til å ha fått 100% uttelling, mens lokaldemokratiet får 0. Dette står i sterk kontrast til det som står på Fylkesmannens egne hjemmesider: «På bakgrunn av sentrale føringer og kommunenes eget utredningsarbeid og vedtak (vår utheving), foreslår Fylkesmannen følgende endringer i kommunestrukturen i Oslo og Akershus…» Nå er det ikke lenger folkemeningen og lokale kommunestyrevedtak som gjelder, men en tvangslinje de «politisk uavhengige» fylkesmennene flest legger opp til.

Overtramp i Hordaland

Et skrekkens eksempel er Hordaland. Her gikk fylkesmann Lars Sponheim, tidligere Venstreleder, hardt ut på et møte i august mot kommunepolitikere for å få dem til å se bort fra resultater av folkeavstemning og kommunestyrevedtak. Det skapte så kraftige reaksjoner at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite sendte et brev til kommunalministeren og ba om en vurdering av om dette var innenfor fylkesmannens mandat.

Akershusmotstand

Reaksjonene fra ordførere i Akershus har også til dels vært kraftige. Etter Hauglands pressekonferanse sa bl.a. Ap-ordfører i Nittedal Hilde Thorkildsen til Østlandssendingen: «At fylkesmannen nå velger å legge Nittedal som en del av Oslo som et primærforslag, er hårreisende –  det er forakt for lokaldemokratiet.» Og Ap-ordfører i Rælingen fulgte opp: «Jeg kommer til å stå på med alle de midler jeg har for å sørge for at Rælingen fortsetter som egen kommune.»

NHO presser fortsatt på

NHO jubler over fylkesmennenes tilrådinger, og vil smi mens jernet er varmt. De ber kommunalminiseren få Stortinget med på å halvere antallet kommuner allerede til neste år. «Vi håper ministeren presenterer et nytt kommunekart som er i tråd med fylkesmennenes anbefalinger,» sier næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto, til Klassekampen. Hun sier videre at NHO ikke har noen problemer med at det vil være nødvendig med bruk av tvang for å få til drastiske kutt i antall kommuner.

Stortinget avgjør

Det er Stortinget som skal ta endelig avgjørelse i løpet av våren om framtidig kommunestruktur. Det er mot dem kravene om å avstå fra tvang må rettes. Og de må få høre våer meninger. Frp-ordfører Tom Staahle i Ullensaker hadde oppskriften på Østlandssendingen 28.9.: «Stortingsrepresentantene som skal ta stilling til dette våren 2017 sikter på gjenvalg, og det verste en politiker kan gjøre, det er å gå mot folkemeningen. Folket har i utgangspunktet talt hva gjelder kommunereformen. Kommunereformen sånn som den er nå har dessverre spilt fallitt.»

Til våren avholder alle partiene landsmøter, og spørsmålet om tvang eller frivillighet ved kommunesammenslåinger bør bli en varm potet på de fleste av disse landsmøtene.

Nesoddposten mener også at kommunestyret på Nesodden så snart som mulig behandler denne saken, og si noe om at vi forventer at vårt vedtak om at vi ønsker å fortsette som egen kommune blir respektert i den videre behandlingen.

-reier

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: