Du er her
Hjem > Aktuelt > NAV-kontoret på Tangen stengt hele tiden

NAV-kontoret på Tangen stengt hele tiden

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Av Inger Johanne Norberg
….. for noen. En liten test på NAV-kontorets tilgjengelighet resulterte i 40 minutters strev for å møte en lukket dør. «Adgang forbudt via denne døra!» var beskjeden fra damen som åpnet bakdøra når vi ankom den eneste mulige måten å komme inn på. Følg Lillian og Nesoddpostens ferd med rullestol.

Tilgjengelighet er rettighetsfestet
Etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven har enhver offentlig virksomhet rettet mot allmennheten plikt til å eliminere funksjonshemmende barrierer. Offentlig virksomhet har videre en plikt til aktivt å hindre samfunnskapte barrierer.

Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede på Nesodden og andre har gjentatte ganger tatt opp manglende tilgjengelighet med NAV-kontoret lokalt. Uten resultat. Beskjeden som returneres har vært at det ikke har vært noen klager.

Det er ikke så rart, siden de som skulle klage ikke kommer inn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har informasjon om klagegrunn som kan være diskriminerende på sine hjemmesider. Der kan vi lese følgende om universell utforming:

«Alle skal ha det vi kaller likeverdig tilgang til offentlige tjenester. Det betyr at du skal kunne komme deg til fastlegen din, på NAV-kontoret og på skolen uansett funksjonsevne.

Det betyr for eksempel:

  • Du skal kunne bruke hovedinngangen.
  • Dersom inngangen ikke er i samme høyde som bakken utenfor skal det være rampe eller heis.»

Hvorfor tilrettelegging?
Det lokale NAV-kontoret, den stedlige Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning framstår heller som navet i en kafkaiansk labyrint.

Hva gjorde laboranten da han kom til labyrinten? -Jo, han labba rundt’n.* – Men den som har ærend på NAV kan ikke unngå problemene ved å gå rundt. Inbyggerne må inn for å gjennomføre sine ærend. Også innbyggere i rullestol. Alle innbyggerne har en lovfestet rett til tilrettelegging.

Nesoddposten har alliert seg med Lillian Festvåg. Lillian kan fortelle at da hun en periode deltok som representant i møter på NAVs kontor, måtte møtene flyttes til kommunens administrasjonsbygg grunnet manglende tilgjengelighet. Hun skulle på møte i NAVs lokaler, men måtte parkere rullestolen nede og benytte heisen opp. Men det gikk ikke så greit:

«Det var Turid som kom opp trappa da jeg sto fast utenfor heisen i 2. etasje, uten rullestol og for ustø til å gå alene gjennom døra og finne møterommet. Men hun ble kjempeglad -for hun er synshemmet og hadde gått rett på den umerka glassdøren ved en tidligere anledning. Ikke var det lett for henne å orientere seg inne heller. Tror ikke det fantes ledelinjer f.eks. men det er kanskje kommet nå.
Ved en senere anledning hadde jeg tatt scooteren opp bakveien. Det var juleavslutning i rådet (Rådet for Likestilling av Funksjonshemmde, journ.anm.) og vi ble senere enn vanlig. Da jeg skulle ut var bakdøra og heisen stengt. Husker ikke hvordan det ble løst, -men det tok tid og deretter bytta vi lokale.»

Lillian har derfor stilt seg til disposisjon for en testrunde med Nesoddposten.

Labyrinten på Tangen senter
Vi er to ganske kjappe og resolutte damer og Lillian er en dreven kjører av sin motoriserte rullestol (scooter for de innvidde), nesten så det er på to hjul i svingene. Allikevel brukte vi 40 minutter på ikke å komme inn. 40 minutter med gass og revers, lirking og lokalkunnskap, smyging og et sterkt ønske om å komme inn på det lokale kontoret for arbeids- og velferdsforvaltningen. Uten å få komme inn. Den eneste døra vi kunne komme til var feil dør.

På vår runde registrerte vi også at tilgjengeligheten var dårlig eller ikke-eksisterende for innbyggere med synsforstyrrelse eller balanseproblemer. Innbyggere med utviklingshemming vil også ha utfordringer med å finne veien hvis de ikke er kjent.

Vi labba ikke rundt’n, men inni’n, – uten å nå fram Slik kan et ærend til offentlig velferdsordning mislykkes hvis det ikke er sørget for enkle tilretteleggingsgrep.

Bildedokumentason:
Følg bildene gjennom labyrinten for å se om Lillian kommer inn på NAV

20161017_132015
Hvis døren er lukket skal det finnes døråpner. Hovedinngangens døråpner mangler inntil Gabriel Bradiceanu dukket opp og vennlig hjalp Lillian inn til heisen.
Lillian kom nesten inn i heisen ja. Heisen er for liten. Døra lar seg ikke lukke, så nå går den opp og igjen, opp og igjen, opp og igjen, akkompagnert av litt slamring og smelling i metall og utstyr. Nok til at enhver ville blitt kjempestresset, men Lillian bærer det hele med stoisk ro, pen revers, passpå der med trappa! -og manøvrering for å komme ut.
20161017_133056
Vi er jo lokalkjent så vi tar turen til baksiden av Tangen senter, vi vet det er en inngang der. Uten NAVs skilt. Men vi prøver.
20161017_133104
…. og rett inn i heisen. Fobilledlig! Unødvendig med snuing, svinging og revers. Det er bra. Vi gleder oss stort over at rullestolen fikk plass, selv om Nesoddposten sliter litt med å gjøre seg liten inni heisen.
Når rullestolen skal ut er det vanskelig å ta svingen. Det blir ny runde med revers, forsiktig fram, ny revers og deretter kan vi snirkle oss bortover den trange gangen gjennom dører og bortover. Her er det ikke noe skilt som indikerer NAV, men med vår lokalkunnskap som gamle brukere av bygget finner vi fram til ei dør som må være NAV.
Når rullestolen skal ut er det vanskelig å ta svingen. Det blir ny runde med revers, forsiktig fram, ny revers og deretter kan vi snirkle oss bortover den trange gangen gjennom dører og bortover. Her er det ikke noe skilt som indikerer NAV, men med vår lokalkunnskap som gamle brukere av bygget finner vi fram til ei dør som må være NAV.
Vel framme oppdager vi at døra er stengt. Vi banker på hos arbeids- og velferdsetaten, og ja, nå er jeg ironisk. Det ER virkelig NAV men vedkommende som åpner har det travelt og forteller at her er det ingen adgang.
Vel framme oppdager vi at døra er stengt. Vi banker på hos arbeids- og velferdsetaten, og ja, nå er jeg ironisk. Det ER virkelig NAV men vedkommende som åpner har det travelt og forteller at her er det ingen adgang.

Hovedinngangen fungerer ikke
Det lyktes oss etter vennlig, men bestemt parlamentering å oppnå dialog og forståelse for problemet, men ingen adgang.

Etter nok litt forklaringer fikk Lillian adgang til lokalet for å snu rullestolen inne i lokalet for å kunne kjøre framover hele den lange og omstendelige veien ut. Alternativet var å kjøre baklengs, mer revers, smyging og unnastyring.

Så vi kom oss ut med uforettet sak og et tidsbruk på 40 minutter.

Lovbrudd
Konklusjonen er at dette er lovbrudd av NAV, senterledelsen og Scala Retail Property (selskap som i sin tur eies av Fredriksborg og Norgesgruppen).

Senterleder Jorunn Røed har ikke vært klar over problemet. Hun har ikke fått henvedelser med hensyn til problemer med rullestoler eller svingradius for rullestoler.

Røed tok, etter Nesoddpostens henvendelse, saken opp med eiendomssjef Tore Lynau i Scala Retail Property. Det planlegges oppussing av dette området av Tangen senter og hun lover å bringe saken videre. Nesoddposten lover å sende henne link til saken. Noe vi gjør med glede og forventning om at noe skal skje. Endelig! Vi venter i spenning.

Planer på papiret
Røeds opplysninger bekreftes av lokal navleder Ole Jaasund som i en e-post skriver: «For øyeblikket foreligger det ferdige tegninger og planer for å bedre publikumsmottaket. I tilknytning til denne ombyggingen er NAV i kontakt med gårdeieren for å avklare forholdene omkring inngangspartiet og tilgjengeligheten til NAV.»

Det vil være en klar forbedring at inngangspartiet får bedret tilgjengelighet. Målet for NAV bør være at terskelen for å oppsøke NAV ikke skal finnes. Én dør inn til velferdstjenester var innholdet i slagordet da NAV ble lansert. Vi gleder oss sammen med andre til døra blir terskelløs! Et tilgjengelig og terskelløst inngangsparti til NAV på Tangen vil kreve mye kunnskap om funksjonsnedsettelser. Nesoddposten tillater seg å minne om at Tangenten ble bygget UU (Universelt Utformet) på tegningene, men ble det slik? Nei, bygget har vesentlige og elementære mangler som er samfunnskapte hinder for innbyggere med en eller flere funksjonsnedsettelser.

Offentlige instanser som har brukt konsulenter innenfor feltet har oftere lyktes med UU enn andre. På Nesodden kan NAV eller gårdeier (Scala Retail Property) f.eks. benytte kontaktnettet til, og kompetansen i, Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede (RLF), interesseorganisasjonene eller andre som har skoen på.

Vil du vite mer om rettigheter og lovverk? Se:

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42

§ 9.Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)

Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.

Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering.

Det regnes ikke som diskriminering etter fjerde ledd dersom virksomheten oppfyller nærmere bestemmelser i lov eller forskrift om innholdet i plikten til universell utforming.

§ 10.Universell utforming av bygninger, anlegg mv.

For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Plan- og bygningsloven(Pbl):

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

§ 29-3.Krav til universell utforming og forsvarlighet

Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet.

Pbl § 20 nevner tiltak som omfattes av loven. Tangen senter er innenfor flere av tiltakskriteriene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har informasjon om klagegrunn som kan være diskriminerende på sine hjemmesider:

Om unversell utforming, se: http://www.ldo.no/

Alle skal ha det vi kaller likeverdig tilgang til offentlige tjenester. Det betyr at du skal kunne komme deg til fastlegen din, på NAV-kontoret og på skolen uansett funksjonsevne.

Det betyr for eksempel:

  • Du skal kunne bruke hovedinngangen.
  • Dersom inngangen ikke er i samme høyde som bakken utenfor skal det være rampe eller heis.
  • Er lokalene over flere plan eller etasjer skal det være ramper eller heis i tillegg til evt. trapper.
  • Det skal ikke være dørterskler som kan være til hinder eller utgjøre snublingsfare.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer nedfelt i gulvet og skilting med blindeskrift sikrer at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være utformet på en måte som gjør det enkelt å ta i bruk selv om man bruker leselist på hjemme pc-en.

Hvis du ikke har like god mulighet til å benytte deg av offentlige tjenester som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan det være diskriminering.

 

* (Fritt etter et av barndommens Donald-blad)

Likte du artikkelen doner gjerne et beløp til Nesoddposten

Nesoddposten er ikke finansiert av reklame.
Vi ønsker å forsette som en gratis uavhengig nettavis for alle på Nesodden.

[paypal-donation]

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: