Du er her
Hjem > Aktuelt > Politikerlønningene/brutto godtgjørelse for politiske verv utgjorde i 2015 kr 2 485676

Politikerlønningene/brutto godtgjørelse for politiske verv utgjorde i 2015 kr 2 485676

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Først: jeg tror de fleste er enige i at det å si ja til å bli politiker er et frivillig og selvstendig valg den enkelte person tar. Det bør derfor være tillatt, i den gode frivillighetskommunen Nesodden, å stille følgende spørsmål: Hva er en rimelig godtgjørelse er for å utføre oppgaven som folkevalgt? I denne forbindelse bør det nevnes, at det stadig fra politisk hold, hevdes at Nesodden er en fattig kommune.

Faktum er at : Brutto godtgjørelse for politiske verv i 2015 var på kr 2485676. Politikerlønninger som var fordelt på 100 personerTre av godtgjørelsene til politikere var på over kr.100.000 iberegnet ordførerens lønn, 23 av godtgjørelser var på over kr. 20.000 og 12 var på over kr.10.000

Politikerlønningene er knyttet opp mot stortingslønn. Dvs at ordførerens godtgjørelse settes til 87% av godtgjørelse for en stortingsrepresentant. Og at godtgjørelsen justeres en gang per år fra 1.januar basert på endring i godtgjørelsen til en stortingsrepresentant. En ordning som til eksempel har medført at den ordførerlønnen som i 2012 utgjorde kr. 676.538 i brutto godtgjørelse i 2015 har vokst til kr. kr.752.640.

Ved å ha knytte ordførerens lønn til stortingslønn er den videre prosentfordelingen som følger:

Formannskaps-medlemmene får en fast godtgjørelse tilsvarende 8% av ordførerens godtgjørelse.Medlemmene av kommunestyret godtgjøres tilsvarende 2% av ordførerens godtgjørelse pr møte.Leder av Teknikk-, miljø-og planutvalget gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 8% av ordførerens godtgjørelse. Det gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg.

Medlemmer av Teknikk-, miljø-og planutvalget gis godtgjørelse tilsvarende 2% av ordførerens godtgjørelse pr.møte.Ledere for følgende faste utvalg: Skole-og oppvekt, Helse-og omsorg, Kulturutvalg og Kontrollutvalg gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 4.5% av ordførerens godtgjørelse.

Det gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg. Medlemmer av følgende faste utvalg: Skole-og oppvekstutvalg, helse-og omsorgsutvalget, Kulturutvalget, Kontrollutvalget og Partssammensatt utvalg gis en godtgjørelse tilsvarende 1% av ordførerens godtgjørelse.

Ad hoc-utvalg: herunder plankomiteen ihht byggesaksreglementet , nedsatt av kommunestyret, Ledergodtgjørelse utgjør 4.5% av ordførers godtgjøring. Møtegodtgjørelsen til medlemmene utgjør 1% av ordførerens godtgjøring.Ledere av andre utvalg; det utbetales møtegodtgjørelse til leder for møtegodt-gjørelse tilsvarende kommunestyrets medlemmer. Medlemmer av andre utvalg og nemder: gis en godtgjørelse tilsvarende 1% av ordførerens godtgjørelse pr møte. Dersom en representant møter i to ulike utvalg/nemder på samme dag gis det godtgjørelse for begge møter.

Hvor vil så journalisten med denne artikkel om politiker lønninger? Hun vil synliggjøre en lønnsutvikling/innretning når det gjelder politiker lønninger, og spørre om dette er en utvikling som er ønskelig?.

Vil så avslutte med å minne om hvordan utregningen av politiker-lønninger  var før 2011. At det den gang var slik at ordførerens lønn kun skulle være 2.7 ganger kommunal minstelønn. En kobling til kommunal minstelønn som innebar at ordføreren ikke fikk høyere lønn uten at kommunens laveste lønnede også fikk mer. I denne ordningen ligger en solidaritet med dem som tjener minst.

Samt minne politikerne om at de også er folkevalgte for en minstepensjonist her på Nesodden som i året får utbetalt kr.147 408.(Lav sats, kilde: Statistisk Sentralbyrå).

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: