Du er her
Hjem > Aktuelt > Presidenten kom til Nesodden

Presidenten kom til Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.
judo-presidenten
Alex og Wibecke.

Av Inger Johanne Norberg
Presidenten kom med honorær 2. dan til Alex og Wibecke for deres lange og banebrytende innsats for judoutøvere med funksjonsnedsettelse. Alex og Wibecke gjør Nesodden judoklubb til en pilot i verdenssammenheng.

Fredag 23. september tok presidenten i Norges Judoforbund, Geir Reehorst, veien til Nesodden judoklubbs internasjonale treningsleir for utøvere med funksjonsnedsettelse. Målet var sensei Alexander (Alex) Lange og sensei Wibecke Holm Jøsang, begge krumtapper i judoklubbens nitidige og langvarige arbeid med judo for denne gruppen utøvere. Alex og Wibecke mottok Honorær 2. dan fordi de har utmerket seg i nasjonal judosammenheng, de har vært svært aktive lenge og de fornyer seg fremdeles.

Judo – den myke vei
Nesodden judoklubb er en pilotklubb i Norge innenfor judo for utøvere med funksjonsnedsettelse. Siden oppstarten i 2001 har tilbudet bare vokst. I starten ble gruppa trent av Kristian Marki før sensei Alex tok over etter et par år. Etter det har han vært der, hver onsdag ettermidag, bortsett fra når han er på jobb i brannvesenet.

Hver onsdag trener Alex sine utøvere på den myke måten, den måten som framhever hver enkelt utøvers styrke og ressurser. Utøverne og tilbudet utvikler seg takket være Alex sitt lune vesen og gode innsikt i hver enkelt utøvers muligheter.

Alex sier selv at inspirasjonen er at det er mye glede i å videreføre til andre den idretten man selv er så glad i. «-Det med funksjonsnedsettelse er ikke hovedpoenget, men det å lære bort til andre», sier Alex. Den mannen er funksjonsfremmende, han ser muligheter og ikke begrensninger hos menneskene.

President Geir Reehorsts ærend på Nesodden var ikke kjent for prismottakerne på forhånd. Alex, som er en beskjeden fyr, syntes det ble litt flaut å komme i søkelyset så plutselig.

«Alex, -hva tenker du om at du har fått honorær 2. dan?»

«Det er veldig hyggelig å få anerkjennelse og klapp på skulderen for det arbeidet jeg gjør og at noen synes det er positivt.»

Et godt tospann
Wibecke Holm Jøsang har bidratt på treningssiden, men hennes viktigste rolle i denne sammenhengen er det grundige og omfattende arbeidet som kjennetegner frivillig pilotarbeid: Søknader om økonomiske midler, organisering, dugnader og kommunikasjon mellom alle parter. Geir Reehorst sier det slik: «Alle som driver med frivillig arbeid vet hvilken formidabel jobb det er å få det til å fungere og gå. Administratorrollen er en tøff jobb.» Reehorst ramser opp bakgrunnen for hedersbevisningen til de to. Hederen er omsøkt av leder for Nesodden judoklubb, Thom Hallum. Begrunnelsen vektlegger Alex sin spesielle trenerrolle hvor han har nedlagt mye arbeid. Også som reiseleder til konkurranser i utlandet har han og delvis Wibecke stilt opp. Wibecke på sin side har sørget for at utøvere med funksjonsnedsettelse har midler og mulighet til å trene i inn- og utland. Administrasjon og oppgaver året rundt.

«Alex og Wibecke er et usedvanlig godt tospann som fortjener å hedres med 2. dan» hevder presidenten selv.

Reehorst forteller at han ble overrasket under sitt besøk på Nesodden. Han sier det var svært interessant å betrakte treningen for han som selv ikke hadde vært borti denne type judoutøvere på matta tidligere. Han ble imponert over at det var mange sjebner og at det var fint å se at utøvere som nesten ikke kan gå, kan gjøre så god judo. Reehorst understreker gleden utøverne hadde av treningen og hvor utviklende det er med fysisk nærhet og denne formen for trening.

Han sier at «det å slåss er en uvant ting for mange», og at det i seg selv kan være en habiliterende faktor.

Reehorst forteller at judo er den 6. største individuelle idretten på verdens basis. Det er det nok mange grunner til.

 

Du kan lese mer om belterfarger (grader) og honorære oppmerksomheter på: www.judo.no

Graderingssystemet

Judoutøvere bærer belter med forskjellig farge som viser hvilken grad de har. Etter hvert som man lærer nye teknikker går man opp til graderinger som er en praktisk eksamen der utøverne viser frem sine teknikker. Beltefargen gjenspeiler hvor mange teknikker en utøver kan og hvor godt teknikkene utøves.

Beltegradene er delt inn i Mon-, Kyu- og Dan-grader. Mon-grader er for utøvere til og med 13 år og har en horisontal fargestripe på et ellers hvitt belte. Kyu-gradene kalles elevgrader og er for utøvere fra 14 år. Beltene er helfargede. De høyeste gradene kalles Dan-grader (mester).

I Judo brukes følgende fargeinndeling på beltene:

Beltefarge Grad Krav
Hvitt 6. Mon/Kyu Nybegynnere starter med hvitt
Gult 5. Mon/Kyu Minimum 30/25 treningstimer
Orange 4. Mon/Kyu Minimum 50/30 treningstimer etter siste gradering
Grønt 3. Mon/Kyu Minimum 70/50 treningstimer etter siste gradering
Blått 2. Mon/Kyu Minimum 70 treningstimer etter siste gradering
Brunt 1. Mon/Kyu Minimum 90 treningstimer etter siste gradering
Svart 1. Dan Minimum 1 treningsår siden gradering til 1. Kyu.*

*Utøveren må ha fylt 16 år.

Svart belte

Svart belte.
Svart belte.

Det finnes i praksis 10 dan-grader, ved alle disse gradene kan utøveren bære et sort belte. Fra 6. til 8. dan kan utøveren bære et belte med røde og hvite vertikale striper. Ved 9. og 10. dan kan utøveren bære et helt rødt belte.

Teoretisk sett er ikke graderingssystemet i judo begrenset til 10. dan. Kano selv sa at hvis en utøver når et stadium over 10. dan er det ingen grunn til at han ikke skal motta 11. dan, og så videre. Hans filosofi gjør det klart at han ikke trodde det fantes noen øvre grense for hvor god man kunne bli i judo.

Etter sin død ble grunnleggeren av judo, Jigoro Kano, tildelt et dobbelt hvitt belte og tittelen shihan (mester i alle former). Dette var dobbelt så bredt som andre belter for at det ikke skulle forveksles med nybegynnernes belter. Dette skulle markere at ringen var sluttet og at det ikke var mulig å ha større innsikt i judo enn det han hadde.

Det er 17 personer som har mottatt 10. dan (judansha) i løpet av alle årene judo har eksistert.

Honorær oppmerksomhet

Honorær oppmerksomhet er et ønske om å kunne hedre enkeltpersoner i Norsk Judo, som over tid har gjort en innsats på ett eller flere områder. Det honorære systemet skal gi flere muligheter til å hedre enkeltpersoner i Norsk Judo.

En honorær oppmerksomhet skal henge høyt, men det skal samtidig ha et oppnåelig perspektiv for alle medlemmer i Norges Judoforbund. Det skal være mulig å motta en honorær oppmerksomhet ved innsats over tid. Det er mange gjennom Norges Judoforbunds historie som har gjort seg fortjent til en slik oppmerksomhet. (fra www.judo.no)

Likte du artikkelen doner gjerne et beløp til Nesoddposten

Nesoddposten er ikke finansiert av reklame.
Vi ønsker å forsette som en gratis uavhengig nettavis for alle på Nesodden.

[paypal-donation]

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: