Du er her
Hjem > Aktuelt > Ytterligere 12 millioner kutt i budsjettet

Ytterligere 12 millioner kutt i budsjettet

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

artikel-top-banner-budsjettAv -reier
På kommunestyremøtet 19.10. kom det forslag om nye kutt pga. de varslede endringene i inntektssystemet. Rådmannen vil kutte nærmere 12 millioner til, slik at de samlede nedskjæringene som er foreslått nå er på drøyt 29 millioner neste år.

Nesoddposten karakteriserte det opprinnelige budsjettforslaget som dramatisk. Se her:  http://www.nesoddposten.no/dramatiske-konsekvenser-av-radmannens-budsjettforslag/   Med disse nye kuttene blir det ikke bare skåret til beinet, her går man løs på knoklene.

Det ligger an til full rasering innen flere områder. Skolene skal kutte ytterligere 950.000, og barnehagene 450.000 i drift. Det skal vurderes nedlegging av Jaer skole. Skole, barnehage og oppvekst skal totalt kutte 9.7 millioner. Driften ved Nesoddtangen gård opphører, næringsrådet mister støtte, kulturfond og andre kulturelle tilskudd kuttes bort, Saga Skateklubb mister all støtte. Sosialbudsjettet reduseres med 1 million. Innarbeidede midler til Nesoddtunet reduseres med 1.5 millioner i tillegg til at driften til sykehjemmet, hjemmebaserte tjenester og miljøtjenesten reduseres med drøyt 1.1 million.

Som tidligere nevnt, vedtok flertallet i kommunestyret før sommeren at rådmannen skulle legge fram et budsjett for 2017 med et overskudd på 3% – tilsvarende 36 millioner. Forrige uke var det møte i formannskapet som drøftet budsjettforslaget. Til tross for at man da visste at kuttene ville bli så store som følge av Statsbudsjettet, tviholdt Høyre og Ap på at dette vedtaket skulle opprettholdes.

 

Her finner du rådmannens totale kuttliste, som ble fremlagt i kommunestyremøtet 19.10.:

Sum effektiviseringer -29 190 000 -30 670 000 -30 670 000 -30 670 000
Sum effektiviseringer 2 017 2 018 2 019 2 020
Skole, barnehage og oppvekst
Innsparing kommunale og private barnehager -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
Barn pr voksen SFO økes fra 13 til 15 barn -1 058 000 -2 538 000 -2 538 000 -2 538 000
Innsparing grunnskolene -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
Nedleggelse av uteskolen -2 609 000 -2 609 000 -2 609 000 -2 609 000
Innsparing SLT-funksjonen -569 000 -569 000 -569 000 -569 000
Tilbakeføring av befolkningsøkning elever 6-15 år -790 000 -790 000 -790 000 -790 000
0,5 % kutt barnehager -450 000 -450 000 -450 000 -450 000
0,5 % kutt grunnskoler -950 000 -950 000 -950 000 -950 000
0,5 % kutt BUF -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
0,5 % kutt Kulturskolen -45 000 -45 000 -45 000 -45 000
Sum skole, barnehage og oppvekst -9 671 000 -11 151 000 -11 151 000 -11 151 000
Helse og omsorg
Innsparing musikkterapeut sykehjem -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Innsparing Tangen gård -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Reduksjon/innsparing 100 % stilling praktisk bistand -600 000 -600 000 -600 000 -600 000
Tilbakeføring av deler av befolkningsøkning eldre -1 819 000 -1 819 000 -1 819 000 -1 819 000
Reduksjon av innarbeidede midler Nesoddtunet -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000
Reduksjon av tilbud taxistøtte -90 000 -90 000 -90 000 -90 000
Nedleggelse av drift Tangen gård, restbeløp -1 431 000 -1 431 000 -1 431 000 -1 431 000
0,5 % kutt sykehjemmet -510 000 -510 000 -510 000 -510 000
0,5 % kutt Hjemmebaserte tjenester -360 000 -360 000 -360 000 -360 000
0,5 % kutt Miljøtjenesten -250 000 -250 000 -250 000 -250 000
0,5 % kutt Forebyggende tj. Voksne -60 000 -60 000 -60 000 -60 000
0,5 % kutt Integrering og mangfold -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
Sum Helse og omsorg -7 570 000 -7 570 000 -7 570 000 -7 570 000
Kultur
Reduksjon av biblioteksdriften -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Reduksjon av Ungdom og fritid -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000
Reduksjon av overføring til Frivilligsentralen -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Økte inntekter/reduserte kostnader utleie -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Bortfall støtte næringsrådet -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Redusert aktivitet Follorådet – næringsdelen (10 kr pr innbygger) -180 000 -180 000 -180 000 -180 000
Borfall av søkbart kulturfond -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
Reduksjon av utbet kulturelle tilskudd voksne -250 000 -250 000 -250 000 -250 000
Bortfall tilskudd Saga Skateklubb -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
0,5 % kutt Kultur -55 000 -55 000 -55 000 -55 000
Sum Kultur -3 885 000 -3 885 000 -3 885 000 -3 885 000
Plan, teknikk og miljø
Innsparing strøm -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Innsparing Eiendom -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
Innsparing Idrett og friluftsliv og skogforvaltning -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
Innsparing Renhold -739 000 -739 000 -739 000 -739 000
Innsparing miljørådgiver -750 000 -750 000 -750 000 -750 000
0,5 % kutt Eiendom -65 000 -65 000 -65 000 -65 000
0,5 % kutt Teknisk service -135 000 -135 000 -135 000 -135 000
0,5 % kutt Plan, bygg og geodata -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Sum teknikk og miljø -5 199 000 -5 199 000 -5 199 000 -5 199 000
Rådmannens staber
Innsparing administrasjon -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
Reduksjon av utgifter administrasjon -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
0,5 % kutt rådmannens staber -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Sum rådmannens staber -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000
NAV
Reduksjon av sosialhjelpsbudsjettet -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
0,5 % kutt NAV -65 000 -65 000 -65 000 -65 000
Sum NAV -1 065 000 -1 065 000 -1 065 000 -1 065 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likte du artikkelen doner gjerne et beløp til Nesoddposten

Nesoddposten er ikke finansiert av reklame.
Vi ønsker å forsette som en gratis uavhengig nettavis for alle på Nesodden.

[paypal-donation]

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: