Du er her
Hjem > Forsiden > Nesoddens regler for varsling og avvik

Nesoddens regler for varsling og avvik

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av Tormod Bjørnstad
«Ledere på alle nivåer er ansvarlig for å etablere en forbedringskultur i eget ansvarsområde. Det innebærer å oppfordre ansatte til å melde avvik og sette mål og kvalitetsutvikling på dagsorden, diskutere avvik og forbedringstiltak.»

Dette står i kommunens gjeldende regler for melding og behandling av avvik. Reglementet ble sist revidert sommeren 2016. Men hvordan er praksisen i kommunen?

Vet alle om at reglene finnes?
Informasjonen ligger i kommunens kvalitetssystem og du må kunne logge deg inn for å kunne finne det. Strukturen i de syv sidene er ikke den aller beste, så man må bruke litt tid på å sette seg inn i teksten og forstå hvordan man skal gå frem.

Vi får håpe det holdes kurs i dette med jevne mellomrom?

Men vet alle kommuneansatte om dette? Og klarer de å finne frem til reglene? Har alle tilgang til kvalitetssystemet? Fafoundersøkelsen Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund viser at på landsbasis er varslingsreglene ukjente for alt for mange: Én av tre kjenner verken til lovverket eller interne regler, og det gjelder både ledere og ansatte.

Vanskelige begreper
Varsling er krevende, også for den som varsler. Derfor er det fint at det er laget en fremgangsmåte som de fleste som behersker norsk vil kunne ha glede av å bruke. Her stilles det kontrollspørsmål til begreper som er vanskelige, som «kritikkverdig forhold» og «forsvarlig varsling».

Det er laget et varslingsskjema som er enkelt å bruke enten man vil oppgi navnet sitt eller være anonym. Skjemaet kan sendes elektronisk eller per post. I begge tilfeller unngår man å bruke e-post.

Det første avsnittet i varslingsrutinen lyder:

«Kommunen ønsker å signalisere at varsling er både lovlig og ønsket. Rutinen skal bidra til større åpenhet i organisasjonen og legge til rette for at de ansvarlige får kunnskap om kritikkverdige forhold i kommunens organisasjon.»

Så bra! Disse setningene bør rammes inn og henges opp i gangene i alle kommunens virksomheter!

Topptungt utvalg
Kommunen har et varslingsutvalg som består av tre medlemmer:

  • Hovedverneombudet
  • Varaordføreren
  • Kommuneadvokaten

Med et så topptungt utvalg er det neppe mange som har lyst til å varsle muntlig direkte til dem, vil vi tro. Men på den andre siden ser det jo ut til at kommunen tar varsling alvorlig å legger ansvaret på øverste nivå. Men så er spørsmålet om disse lederne har god nok erfaring og sosial-psykologisk kompetanse til å kunne forstå varslene og behandle dem på en god måte.

Melding av avvik er detaljert beskrevet i informasjonen. Her beskrives ansvaret for behandlingen av en avviksmelding på alle nivåer helt opp til rådmannen. Den lange trappen fra rådmannen og ned til alle ansatte, burde vel vært omvendt, fra de ansatte og oppover? Og den er så lang og kjedelig og har så mange gjentakelser at den er lite leservennlig.

Bruke avvik som verktøy
Men hovedpoenget som står i ingressen er at alle ledere på alle nivåer skal bruke avvik som et verktøy til å forbedre prosessene og kvaliteten. De skal oppfordre ansatte til å melde avvik! Du verden! Vis meg den lederen som gjør dette regelmessig. Tenk om det hadde skjedd? Da ville vi hatt en helt annen kultur i flere av våre kommunale virksomheter.

Det er viktig at for helsepersonell er visse typer varsling ikke bare ønskelig og lovlig. Det er en plikt. Dette burde vært omtalt.

Informasjonen om varsling av kritikkverdige forhold er vedtatt av kommunestyret i 2008 og er sist endret i 2015. En planlagt revisjon i 2016 er foreløpig ikke gjort. Informasjonen om avvik er opprettet i 2013 og revidert i 2016. Så dette burde være velkjent stoff for de fleste ledere, men vi er usikre på om de er det.

Hva skjer med avvikene?
Så til slutt noen ord om hva som skjer når et avvik «lukkes». Nesoddposten har forsøkt å sette seg inn i hvordan det kan skje. Vi er fremdels usikre på hvilke rutiner som følges. Mange vi har snakket med forteller at de ikke aner hva som skjer med meldte avvik. De får vanligvis ingen informasjon. Andre kan fortelle at de får høre at det er iverksatt «korrigerende tiltak». Men de får ikke vite hva det betyr eller hvilke tiltak som er iverksatt.

Det står at ledere på alle nivåer kan lukke et avvik. Hva betyr det i praksis?

Vi gjengir et par uttalelser vi har fått:

«Det er ingen vits i å varsle, for ingen gjøre noe med det. Vi hører aldri noe mer om det, og ingenting skjer.»
«Å lukke et avvik er å ikke bry seg om det!»

Det er nok behov for å arbeide videre med både varsling og avvik slik at systemet fungerer slik det skal.

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: