Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Ny kurs for Nesodden – en alternativ budsjettdebatt

Ny kurs for Nesodden – en alternativ budsjettdebatt

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

For n`te gang får vi budsjettframlegg for Nesodden med store nedskjæringer og økonomiske rammer som konsentrerer all oppmerksomhet om reduserte velferdstiltak istedenfor en debatt om hvordan vi kan utvikle Nesodden som et godt fellesskap.

Vi ønsker en debatt om hvordan vi kan snu politikken i kommunen bort fra kuttpolitikk og markedstenkning til et velferdssamfunn hvor innbyggerne står i sentrum og vi kan utvikle Nesodden til et bedre samfunn for alle.

Fakta om budsjettet:

Det politiske flertallet har bestilt et budsjettoverskudd på 3% eller 36 millioner.  Nedskjæringene på 29 millioner kommer som direkte følge av dette kravet. Noe av dette kommer flertallet til å tilbakeføre og derved framstå som «redningsmenn». Det blir å redde budsjettposter mot kutt de selv har forlangt å få fra rådmannen. Det er pinlig gjennomsiktig.

Langsiktige utfordringer:

På lang sikt henger det mørke skyer over kommunen med økende gjeld. Kuttene begrunnes med dette, men henger heller ikke her på greip. Hvilke utfordringer har vi?

  • En krise i verdensøkonomien, en krise som før eller siden slår inn over Norge, med først og fremst massearbeidsløshet og fallende skatteinntekter.
  • En økonomisk politikk for undergraving av fellesverdiene og privatisering av velferdsoppgaver. Skattelette for velbeslåtte, men  katastrofalt for den enkelte som blir ufør eller syk.

Når varaordfører Adland (H) i kommunestyret sier at vi ikke kan forvente vekst, og at kommunen må redusere velferdstilbudene til Nesoddens innbyggere, er dette uttrykk for en ideologi og politisk retning – ingen naturlov. Det er politisk styrt når det private forbruket vokser, når staten er styrtrik, mens kommunene blir stadig fattigere og må drive skoler og sykehjem billigere.

Hva er løsningen hvis vi frykter internasjonal økonomisk krise og massearbeidsløshet? Og derav fallende skatteinntekter?

Feil medisin

Grunnleggende for oss er kravet om at staten skal prioritere sin rikdom til å ta vare på velferden.

I påvente av gjennomslag for dette er oppbygging av frivillighet og dugnadsånd for å ta vare på fellesverdiene svaret. Da er det økt samarbeid og støtte til Frivilligsentralen, Velforbundet, idretten osv, vi trenger, ikke nedbygging. I virkelig trange tider er det dugnad som må overta der kommunens inntekter svikter. Den typen kutt vi møter i flertallets bestillingsverk, svekker altså vår evne til å få kommunen helskinnet gjennom den internasjonale krisen som kommer til å ramme også oss.

Ta utgangspunkt i innbyggerne og fellesbehovene

Kommunen er vårt felles redskap til å løse fellesutfordringene. Vi må sammen diskutere hvilke oppgaver vi skal løse i fellesskap, og hvordan vi skal få arbeidskraft og penger til å få til dette.

Skal vi i fellesskap brøyte Nesoddens veier og spleise på det gjennom kommunen, eller overlate det til de enkelte oppsitterne? Hvis vi skal spleise – hvordan skaffe pengene?

Skal vi spleise på omsorgen for pleietrengende? Hvordan skaffer vi inntekter til dette? Eller skal vi overlate omsorgen til den enkeltes familie? Hva med de som ikke har noen familie de kan støtte seg til?

I tillegg finnes det noen grunnleggende strategiske trekk for å møte en framtidig krise:

  1. Kommuner med få arbeidsplasser er mest utsatt ved økende arbeidsløshet. Nesodden må føre en aktiv næringspolitikk og arbeide for å få balanse mellom innbyggertall og arbeidsplasser. Når Fagerstrand brygge ble omregulert fra næring til kombinerte formål, er det stor fare for at det bare blir boliger for velsituerte mennesker. Her kan vi følge opp næringsrådets forslag om at kommunen annonserer etter nye bedrifter og aktivt går inn i næringsutvikling på brygga.
  2. En krise krever stor omstillingsevne og kreativitet i kommunen. Da må autoritære ledelsesformer bort, og ansatte må aktivt engasjeres i utviklingen. Her har Nesodden store utfordringer.

Rødt

Kjellaug Myhre

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: