Du er her
Hjem > Forsiden > – Vil vi bli en kommune som sparer seg til fant?

– Vil vi bli en kommune som sparer seg til fant?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av -reier
Dette spørsmålet reiser Evelyn Farbrot, som er leder av Utdanningsforbundet Nesodden. – Dette er et budsjett med kutt som rammer hardest de aller svakeste i samfunnet, sier hun til Nesoddposten. – Et budsjett der rådmannen har fått beskjed om å «spare», men som viser at det ikke er mer å kutte før det forringer kvaliteten til nesoddingene betraktelig. Det er rett og slett et veivalg vi står ovenfor, hvilket samfunn vil vi ha? spør hun.

Hva er din største bekymring ved det framlagte budsjettet? 

Evelyn ser virkelig bekymret ut. – Det vil gi et kraftig redusert tilbud til barn og unge i kommunen. Det vil gå ut over kvaliteten i tilbudet, det blir vanskeligere å se hvert enkelt barn når vi blir færre voksne i barnehagene, skolene og i SFO. Et godt barnehage- og skoletilbud er forebyggende. Vi ønsker å tilpasse opplæringen slik at hvert barn får sitt omsorgsbehov dekket på best mulig måte. Jeg er redd for at flere barn vil falle utenfor og vil trenge mer hjelp senere i livet om de ikke får et tilfredsstillende tilbud tidlig i livet. Det koster mer å reparere enn å forebygge, både økonomisk og menneskelig.

Hvis kuttene gjennomføres, hvilke konsekvenser vil det få?

Evelyn Farbrot, leder av Utdanningsforbundet Nesodden
Evelyn Farbrot, leder av Utdanningsforbundet Nesodden

– Forslaget om å legge ned Uteskolen på To og Steilene betyr at disse elevene da må få et helhetlig tilbud ved egen skole, men det uten at skolen tilføres mer ressurser. Det vil si at det blir færre voksne til alle elevene i Nesoddskolen. Et annet forslag er å øke størrelsen på gruppene i barnehagene. Dette er allerede forsøkt i Ski. Der økte de barnegruppene i barnehagene til 27 barn på 4 voksne. I fjor vedtok kommunestyret i Ski at dette forringet kvaliteten i barnehagene vesentlig og gikk tilbake til 24 barn med 4 voksne. Det var AP i Ski som fremmet dette forslaget der.

Hva er verst – ostehøvelkutt eller å skjære dypt på et område eller to?

– Nå er det knapt nok mer å kutte, og da smerter det ekstra mye med ostehøvelkutt. Rådmannen sa selv i siste kommunestyremøte at han hadde problemer med å sove før han la fram dette forslaget. Det er som sagt ikke mer å kutte. Barnegruppa på Nesodden mellom 7-15 år vil øke. Rådmannen hadde lagt inn en stilling for at ikke nåværende lave lærertetthet i skolene skulle bli dårligere – 790.000 kr. Disse pengene ble fjernet i det siste forslaget fra rådmannen, og så får vi i tillegg et flatt kutt på 0.5%! Dette vil svi. Jeg frykter for flere elever pr lærer og mindre oppmerksomhet til de barna som trenger det aller mest.

Den menneskelige kapitalen. Syns du det tas for lite hensyn til konsekvenser i forhold til økonomiske innsparinger?

– Helt klart. Hvis kommunen går for et budsjett som legger ned Uteskolen, Nesoddtangen gård og Frivilligsentralen samtidig som de kutter vesentlig i skole og barnehage, da vitner det om et menneskesyn der penger taler mer enn innbyggernes ve og vel. Det er og blir de svakeste gruppene som må betale. Rådmannen kom med to alternative ‘løsninger’ til overskudd i budsjettet – 1.5% overskudd eller innføring av eiendomsskatt. Men flertallet av politikerne mener tydeligvis at et overskudd på 3% er viktigst. Så får vi se hva resultatet blir tilslutt.

Rådmannen sier det er lite å spare ved en eventuell nedlegging av Jaer skole, bl.a. pga store skoleskyssutgifter. Tror du skolenedleggelser kan komme?

– Den kan komme, men trolig ikke i år. Dette er heller ikke ønsket av hverken politikere eller innbyggere ved og rundt Jaer. Barn har best av å gå på skole i nærområdet.

Hvis det blir innført eiendomsskatt neste år – hvilke kutt som eventuelt gjøres nå tror du da vil være irreversible?

– Ombyggingen av Vestsiden og Munkestien barnehage for å bli avdelinger for 28/4 og 14/4. Vi vet at sensitive barn vil få en svært mye tøffere hverdag i slike grupper. Det samme vil de minste barna. Det er rett og slett opprørende at Nesodden kan komme til å velge en slik modell. Det er hverken bra for barna eller for de som skal jobbe der. Gruppene blir uoversiktlige, og det blir mye mer støy. Undersøkelser viser at støy er en av de viktigste plagene både for voksne og barn, og fører til høyere sykefravær blant personalet. Jeg tenker jo på at denne modellen kan prege tankegangen i utbyggingen av den nye barnehagen på Fjellstrand også, Eplehagen. Jeg ber politikerne se til forskning og se til nabokommunen Ski. Lær av de som har feilet før oss, og ikke gjør samme feilen selv.

En annen arena som kan bli vanskelig å gjenskape, er det uunnværlige tilbudet vi har gjennom Uteskolen. Blir Uteskolen nedlagt vil Nesodden miste medarbeidere med en kompetanse som tar lang tid å bygge opp igjen. Personalet ved Uteskolen har vært stabilt. De som er der nå, har lært fra de som jobbet der tidligere, og kombinerer lang erfaring, utdanning og kjennskap til elevene og nærområdet på en unik måte for elevenes beste. Dette bygges ikke opp igjen på 1-2-3.

Rådmannen sa det jo så fint selv, for hver krone vi kutter i forebyggende arbeid/tiltak, vil det senere koste kommunen to kroner. Er det da egentlig sparing det drives med? 

Likte du artikkelen doner gjerne et beløp til Nesoddposten

Nesoddposten er ikke finansiert av reklame.
Vi ønsker å forsette som en gratis uavhengig nettavis for alle på Nesodden.

[paypal-donation]

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: