Du er her
Hjem > Aktuelt > Arbeidstilsynet beslutter å undersøke bekymringsmeldinger fra Nesodden.

Arbeidstilsynet beslutter å undersøke bekymringsmeldinger fra Nesodden.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.
Regiondirektør Arbeidstilsynet Østfold Akershus Hanne Luthen.
Regiondirektør Arbeidstilsynet Østfold Akershus Hanne Luthen.

Av Gunhild Gjevjon
Nesoddposten tok 27.6. 201 6 kontakt med Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus ad. oppslag i Akershus Amtstidene 27.6.2016:  Ni ansatte sa opp jobben sin og klaget kommunen inn for Arbeidstilsynet. Vi ba der om svar på hva prosedyren er for behandling av denne saken? Samt om hva som gjøres for å få belyst/behandlet saken.

Den 17. oktober 2016 mottok Nesoddposten følgende svar: » Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus mottok før sommeren  en bekymringsmelding om forholdene i hjemmebaserte tjenester, seksjon psykisk helse i Nesodden kommune. Bekymringsmeldingen kom fra tidligere ansatt som meldte fra på vegne av 6 tidligere ansatte. Bekymringen dreide seg i hovedsak  om påstander om kritikkverdige arbeidsforhold og mangel på faglig forsvarlige helsetjenester. Faglig forsvarlige helsetjenester  og helselovgivningen ligger under Fylkesmannens ansvarsområde når det gjelder tilsyn. Vi oppfattet at saken også var sendt til Fylkesmannen.

Vi i Arbeidstilsynet fører tilsyn med om arbeidsmiljøloven overholdes. Slik denne konkrete saken så ut for oss i sommer, valgte vi ikke å følge  den opp på det daværende tidspunktet. Ikke alene fordi saken var sendt Fylkesmannen. Vi oppfattet at verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten i tillegg var varslet om forholdene. Grunnen til at vi synes vi ikke kunne si så mye til pressen da, var at vi ikke fikk kontakt med vedkommende som varslet. Vi ønsket at vedkommende skulle få svar av oss først, før vår vurdering kom i avisen. Dette ble den som sendte oss bekymrings-meldingen gjort kjent med, da vi etter noe tid klarte å få tak i vedkommendes adresse.

«Nå oppfatter vi at det er kommet mer informasjon i media knyttet til arbeidsforholdene i seksjon for psykisk helse i kommunen. Vi har derfor bestemt oss for å undersøke saken med utgangspunkt i dette.»
Hanne Luthen
Regiondirektør. Arbeidstilsynet

Likte du artikkelen doner gjerne et beløp til Nesoddposten

Nesoddposten er ikke finansiert av reklame.
Vi ønsker å forsette som en gratis uavhengig nettavis for alle på Nesodden.

[paypal-donation]

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: