Du er her
Hjem > Uncategorized > Barn trenger nærhet og trygghet

Barn trenger nærhet og trygghet

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av -reier
– Det største komplimentet jeg noen gang har fått, var fra en kollega som sa at jeg var barnas advokat, sier Constanse Elmenhorst med et smil. Og gjennom samtalen med henne skjønner vi raskt at dette er en person som virkelig brenner for barns ønsker og behov.

– Et barn skal få være et barn. Det er et mål i seg selv, sier hun til Nesoddposten.  – Det skal leke og leve livet sitt uten at det for eksempel skal være et ledd i et mål om å bli «skolebarn». Barn i førskolealder skal kunne utvikle seg som mennesker, og få testet ut mange grenser og sider ved seg selv, ikke nødvendigvis bare de «riktige». For å kunne gjøre dette trenger barnet voksne som har tid til å være til stede med dem, og som kan respondere på de signalene barnet gir i sin utforskning av hvem de er. Jeg mener at barnehagene først og fremst skal være for barna som lever i øyeblikket.

Får dagens barnehager til dette?

– Mange, ja de aller fleste gjør det. Og i de tilfellene dette ikke skjer, er ofte problemet stor gjennomtrekk av personale, mangel på faglig kompetanse og/eller trang økonomi eller materielle rammer. Med materielle rammer mener jeg f.eks. plassmangel. Mange steder regner man med korridorer og tilmed toaletter som del av oppholdsarealet i barnehagen. I

forhold til dette nærer jeg en viss bekymring for hvordan den nye barnehagen på Fjellstrand vil bli utformet. Hvem definerer hvordan den skal se ut? Hvilke økonomiske begrensninger vil det være før vi kan være trygge på at den vil bli utformet til barnas beste? Til dette trenger vi en åpen dialog, men dessverre er ikke alltid verken politikere eller administrasjon lydhøre overfor slike spørsmål.

Constanse uttaler seg med stor faglig tyngde. Det er over 30 år siden hun utdannet seg til førskolelærer, og hun har jobbet i både private og kommunale barnehager i Oslo og her på Nesodden. Et par år var hun sågar konsulent for barnehagene i oppvekstavdelingen i kommunen. Hun tok nylig en master i barnehagepedagogikk, og det siste halvannet året har hun vært ansatt i Fjordvangen barnehage.

Barnehagelærer Constanse Elmenhorst er redd for utviklingen i barnehagene
Barnehagelærer Constanse Elmenhorst er redd for utviklingen i barnehagene

Hun ble innvalgt i kommunestyret for Høyre i 2011. Da hadde hun satt som krav til partiet at hvis hun ble valgt, ville hun sitte i Skole- og oppvekstutvalget for å kunne tale barnas sak der. Og ikke nok med det – i tillegg ble hun også medlem av formannskapet. Men etter én periode hadde hun fått nok. – For meg var det alt for mye spill og taktikk i politikken, sier hun. – Jeg opplevde at det i mange situasjoner var mer fokus på posisjoner enn hva vi som politikere kunne utrette. Faglige begrunnelser ble, og blir kanskje i enda større grad nå, neglisjert i forhold til økonomisk tenking.

I et leserinnlegg denne uken skriver du at barnehagene er i ferd med å bli fabrikker. Hva mener du med det?

– I Oslo har du «monsterbarnehager» med flere hundre barn. Selv om avdelingene er adskilt, blir det til at de ansatte i stor grad må gå rundt og telle barna. Skal de ut av avdelingen, kan de ikke sendes ut noen få av gangen – de blir nærmest sluset ut og inn som reinsdyr eller sauer! Men dette er selvsagt mer ekstreme eksempler. I grunnen er jeg mer bekymret for det stadig presset for å øke gruppestørrelsene. Her på Nesodden foreslo rådmannen for tre år siden at det kunne være inntil 28 store barn på én avdeling. Dette ble heldigvis enstemmig avvist av kommunestyret. Nå er det forslag om det samme igjen, men nå er det ikke snakk om barn, men om ekvivalenter. Dette fremmedgjørende uttrykket betyr at et barn under 3 år teller «dobbelt», slik at du f.eks. kan ha seks små og seksten store på en avdeling. Da er det «bare» 24 barn, men 28 «ekvivalenter». Men hvordan skal de seks små «synes» i en gruppe sammen med så mange store?

Dette går vel igjen på et spørsmål om bemanning?

– Ja, det handler om å bli sett. Jo større grupper, og jo flere barn pr. voksen, jo mindre tid og oppmerksomhet blir det til det enkelte barn, og fleksibiliteten forsvinner. Det blir mindre rom for barns medvirkning – mindre tid pr. barn. Og i tillegg må vi huske på at dette også krever at de ansatte hele tiden er på jobb. Og det er de jo ikke. Ved sykefravær er det ikke alltid det blir satt inn vikar, iallfall ikke med en gang. Dessuten er det faktisk slik at det bare er i en del av barnehagens åpningstid at alle de ansatte er på avdelingen samtidig (tidligvakt/senvakt, avvikling av spisepauser, møter osv.) Dessuten er jeg redd for at slike store grupper vil føre til at en del barnehagelærere vil flykte, enten fra yrket eller fra kommunen.

Hvordan mener du rådmannens nedskjæringsforslag med 2.5 millioner kutt til barnehagene, og forslag om omorganisering må møtes?

– Vi må stå sammen – både vi som jobber i barnehagene, og alle andre som vil bli rammet av de nedskjæringene som er foreslått. Og politikerne bør huske på at førskolebarn og skolebarn igjen har foreldre, onkler, tanter og besteforeldre som vil sine barns beste. Dere kan utgjøre en stor pressgruppe mot politikerne for å få dem til å endre budsjettforslaget til det bedre. Jeg kan ikke forstå dette med å skulle ha et budsjettoverskudd på 3% for å spare til dårligere tider, når dette budsjettforslaget betyr dårlige tider her og nå! Vi må tørre å si fra. Selv jobber jeg i en privat barnehage, men jeg håper også kommunalt ansatte kan stå fram. Jeg opplever dessverre at veldig mye informasjon som kunne kommet fra ansatte blir «silt» gjennom rådmannens stab.

Blir det noen markeringer av motstanden?

– Kommunestyret skal diskutere budsjettet 9. november. Da planlegges det «fakkeltog» med lommelykter utenfor Tangenten fra kl 16.45, og et forhåpentlig stort oppmøte inne på møtet når det starter kl 17.15. Nå må vi vise at vi kan stå sammen, avslutter en kampglad Constanse.

Likte du artikkelen doner gjerne et beløp til Nesoddposten

Nesoddposten er ikke finansiert av reklame.
Vi ønsker å forsette som en gratis uavhengig nettavis for alle på Nesodden.

[paypal-donation]

Legg igjen en kommentar

Barn trenger nærhet og trygghet

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av -reier
– Det største komplimentet jeg noen gang har fått, var fra en kollega som sa at jeg var barnas advokat, sier Constanse Elmenhorst med et smil. Og gjennom samtalen med henne skjønner vi raskt at dette er en person som virkelig brenner for barns ønsker og behov.

– Et barn skal få være et barn. Det er et mål i seg selv, sier hun til Nesoddposten.  – Det skal leke og leve livet sitt uten at det for eksempel skal være et ledd i et mål om å bli «skolebarn». Barn i førskolealder skal kunne utvikle seg som mennesker, og få testet ut mange grenser og sider ved seg selv, ikke nødvendigvis bare de «riktige». For å kunne gjøre dette trenger barnet voksne som har tid til å være til stede med dem, og som kan respondere på de signalene barnet gir i sin utforskning av hvem de er. Jeg mener at barnehagene først og fremst skal være for barna som lever i øyeblikket.

Får dagens barnehager til dette?

– Mange, ja de aller fleste gjør det. Og i de tilfellene dette ikke skjer, er ofte problemet stor gjennomtrekk av personale, mangel på faglig kompetanse og/eller trang økonomi eller materielle rammer. Med materielle rammer mener jeg f.eks. plassmangel. Mange steder regner man med korridorer og tilmed toaletter som del av oppholdsarealet i barnehagen. I

forhold til dette nærer jeg en viss bekymring for hvordan den nye barnehagen på Fjellstrand vil bli utformet. Hvem definerer hvordan den skal se ut? Hvilke økonomiske begrensninger vil det være før vi kan være trygge på at den vil bli utformet til barnas beste? Til dette trenger vi en åpen dialog, men dessverre er ikke alltid verken politikere eller administrasjon lydhøre overfor slike spørsmål.

Constanse uttaler seg med stor faglig tyngde. Det er over 30 år siden hun utdannet seg til førskolelærer, og hun har jobbet i både private og kommunale barnehager i Oslo og her på Nesodden. Et par år var hun sågar konsulent for barnehagene i oppvekstavdelingen i kommunen. Hun tok nylig en master i barnehagepedagogikk, og det siste halvannet året har hun vært ansatt i Fjordvangen barnehage.

Barnehagelærer Constanse Elmenhorst er redd for utviklingen i barnehagene
Barnehagelærer Constanse Elmenhorst er redd for utviklingen i barnehagene

(mer…)

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: