Du er her
Hjem > Forsiden > En ønsket nedslakting

En ønsket nedslakting

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av Tormod Bjørnstad
Når pengene er målet, går alt galt. Rådmannen har levert et budsjettforslag som politikerne hadde bestilt. At nedskjæringer på 30 millioner vil slakte store deler av det kommunale tilbudet, ser ikke ut til å bekymre flertallet nevneverdig. Overskuddet er viktigere enn alt annet. Arbeiderpartiet og Høyre står knallhardt på forslaget, men argumentene er frekke. «Det gode livet» står for fall.

Nesodden er i gang med budsjettarbeidet for 2017 og økonomiplan for de neste årene, og har havnet i en situasjon der det politiske flertallet truer med å slakte store deler av den kommunale virksomheten.

Før sommerferien stilte et nesten samlet kommunestyre krav om at rådmannen skulle levere et budsjettforslag med et overskudd på 3 %. Dette har rådmannen gjort, og alle kan se de dramatiske resultatene:

  • Kulturen og frivilligheten slaktes.
  • Det skjæres sterkt ned på skole, barnehage og ungdom.
  • Tilbudet til de som virkelig trenger det, blir borte.

Man ønsker kuttene
Under møtet i Formannskapet den 12. oktober ble det klart at disse masseslaktene er ønsket. Flertallet er overbevist om at dette er veien å gå.

Det var nesten ingen protester.

«Vi trenger økonomiske muskler og handlingsrom», ble det sagt under debatten. Hva vi skal med musklene? Sikre nødvendig egenkapital til kommende investeringer, ble det hevdet. En ny flerbrukshall på Tangen nevnes i diskusjonen. Det vitner om lavmålet på perspektiv og totalt manglende forståelse for konsekvensene av kuttene.

Hva var spørsmålet?
Så nå vet vi at politikerne har funnet svaret. Svaret er 3 %. Men hva var spørsmålet?

Hva er en kommune? Hva ønsker vi Nesodden kommune skal være?

I debatten om kuttene blir det sagt at man skal konsentrere seg om de lovpålagte tjenestene, og at de må være gode, men at de må leveres minst like billig som enhver annen kommune man kan sammenligne Nesodden med. Tja, er det mulig da?

Men hva skal vi med kommunen da? Hvis den bare skal drifte det staten har pålagt kommunen, er den kommunale virksomheten av svært liten samfunnsmessig og politisk interesse.

En slik kommune vil vi ikke ha.

Ingen må være i tvil: Nesodden vil bli sterkt svekket dersom kuttene på nesten 30 millioner blir gjennomført. Uansett hvordan man gjennomfører kuttene.

Grønne protester
Heldigvis var det én stemme som protesterte ganske tydelig under debatten i Formannskapet; den tilhørte Øyvind Solum fra Miljøpartiet de grønne. Han innrømmet at han hadde vært med på å vedta bestillingen på 3 %. Men når han nå så de dramatiske konsekvensene, var de alt for store til at han kunne akseptere dem.

Konsekvensvurderinger er en kunst som ikke mange politikere behersker.

Honnør til Solum. La oss håpe han tar et oppgjør med sine partnere, og at han bryter med dem og slutter seg til opposisjonen. Da vil «ett» parti stå igjen i kravet om «ansvarlige kutt»: Arbeiderpartiet/Høyre. De to partiene er nå så like som to dråper vann. De mener alltid det samme, og de bør snarest slå seg sammen til ett parti.

Finnes det alternativer?
Under Formannskapsmøtet ble det ikke fremmet mange alternativer til den lange kuttlisten. Innføring av eiendomsskatt lå i dagen, men ble bare foreslått av MdG. De andre partiene virket lunkne til forslaget.

Høyre sa de vil se på skolestrukturen. Selvsagt. Der er det kanskje noe å hente? At det også må gå ut over grendestrukturen, vil neppe bekymre Høyre.

Frekke begrunnelser
Under møtet i Formannskapet var både ordfører Nina Sandberg og varaordfører Erik Adland frekke i sine begrunnelser for at kuttene må gjennomføres. Ordføreren utdypet påstandene i et leserbrev i Amta den 28. oktober. Hun påstår at kuttene må gjøres på grunn av:

  • Eldrebølgen. Men alle har visst at den vil komme. Det er intet nytt.
  • Presset på hovedstadsområdet. Den trusselen er også velkjent. Det er intet nytt.
  • Den økonomiske nedgangen i landet. Den har pågått i flere år. Det er intet nytt.
  • Nesoddens gjeld som er fordoblet på seks år. Men det kan da ikke komme uventet på de politikerne som har vedtatt låneopptakene?
  • Muligheten for at renten stiger. Den faren er velkjent. Det er intet nytt.
  • Lånegjelden som vil fortsette å vokse i årene fremover. Ja, den vil jo det, hvis det lånes mer.
  • Nedgangen i verdensøkonomien. Du verden! Ærlig talt. Det er ikke et godt argument for at kommunebudsjettet på Nesodden må kuttes.

Nei, dette er ikke argumenter som begrunner den «unntakstilstanden» som man påstår har inntruffet. Og det er utrolig frekt å påstå at dette er nyheter. Man har kjent til det meste i mange år, men valgt å se bort fra det! Den skakkjørte kommuneøkonomien skyldes foregående uansvarlige investeringer og mangel på konsekvensanalyser av det politiske flertallet.

Politikerne forstår ikke hva de er i ferd med å gjøre!

Trist debatt
Debatten i Formannskapet var perspektivløs og trist. Nesten ingen klarte å løfte blikket opp fra tallene og fortelle hva de ønsket med kommunen. «Rådmannen har gjort en god jobb!» avsluttet ordføreren. «Men vi skal snu hver mulighet», sa hun.  Ja vel?

Hvis du orker, bør du gå inn på web-tv og se denne debatten. Men jeg advarer; den er både kjedelig og vond. Det er sørgelig å høre hvor lettvint det er å undergrave lokalsamfunnet og drepe all kultur og frivillighet, og å skamklippe skole, barnehager og ungdomsarbeid. Kuttforslagene innebærer å slette mye av det som gjør det godt å bo på Nesodden.

Nå trues det gode livet!

Robust kommune?
Jeg regner med at departementet og fylkesmannen vil merke seg det som skjer her på halvøya nå. Slike kutt viser jo tydelig at Nesodden ikke er en «robust» kommune, og at den kanskje ikke kan klare seg alene?

Alle bør protestere
Det ser ut til at det politiske flertallet har tenkt til å kjøre arrogant videre i beslutningsprosessen. Men med så dramatiske konsekvenser bør man tilstrebe et forlik der alle partier får delta.

Dette angår alle på Nesodden!

Det er mange nå som føler avmakt og forakt. Velgerne er overkjørt. Denne slaktingen sto det ikke noe om i partiprogrammene før valget.

Tilgi dem ikke!
Hvis disse forslagene blir vedtatt bør alle merke seg hvem som sitter med det politiske ansvaret. Tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør.

Flertallet er tydeligvis helt ute av stand til å forstå den langsiktige effekten av slike kuttvedtak.

Pugekommunen
Mange har snakket om Nesodden som kunstnerkommunen. Det er det ingen grunn til lenger. Nå kan den kalles pugekommunen. «Å puge» står på språkrådets liste over ord som er i ferd med å bli glemt. Det betyr å samle, og en pengepuger er en som vil legge seg opp penger.

Mange bør møte frem til protestaksjonen 9. november før Kommunestyremøtet og de følgende møtene i Formannskap og Kommunestyre. Endelig budsjett vedtas i desember.

Likte du artikkelen doner gjerne et beløp til Nesoddposten

Nesoddposten er ikke finansiert av reklame.
Vi ønsker å forsette som en gratis uavhengig nettavis for alle på Nesodden.

[paypal-donation]

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: