Du er her
Hjem > Forsiden > Frustrerte og bekymrede barnehageforeldre

Frustrerte og bekymrede barnehageforeldre

Miriam Hasselgård Jørgensen, FAU-leder i Vestsiden barnehage, ropte i skogen - men fikk hun svar?
Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av -reier
Rundt 60 barnehageforeldre og ansatte, de fleste fra Munkestien og Vestsiden barnehager, troppet opp på formannskapsmøtet 2.11. for å få svar på planene om å utvide avdelingene på disse to barnehagene.

Fikk de et tilfredsstillende svar? Nei, mener både Miriam Hasselgård Jørgensen, som er FAU-leder i Vestsiden barnehage, og Mikael Roos fra SU og FAU i Munkestien. Førstnevnte er selv utdannet barnevernspedagog og har mange års erfaring som barnehagelærer. Hun fortalte formannskapet om stor bekymring blant foreldrene både for de store nedskjæringene i barnehagesektoren, men ikke minst for forslaget om å etablere avdelinger med 14 (1-3åringer) og 28 (3-5åringer). Dette vil gå ut over relasjonene mellom voksne og barn, fremholdt hun. Det vil føre til mer stress, uro, mindre veiledning, dårligere muligheter for å få ivaretatt barnas behov. Og hun spurte hvordan kommunen forholder seg rent faglig og pedagogisk til et slikt forslag, og om det foreligger noen analyser av konsekvensene.

Mikael Roos stilte konkrete spørsmål om hvordan de tenker i forhold til helse, velvære, lek, ro og konsentrasjon. Videre ville han ha svar på hvor mye ombyggingene ville koste, og hvor mange årsverk som eventuelt ville kuttes som følge av disse planene. Han lurte også på om 8 barn måtte begynne i en annen barnehage etter en eventuell ombygging fordi det da ville bli 8 færre plasser.

0428-foran-fv-marcus-miriam-silje-rostvag-su-fjordvangen
Sinte barnehageforeldre foran formannskapsmøtet. Foran f.v.: Marcus Knudsen fra Munkestien, Miriam Hasselgård Jørgensen fra Vestsiden og Silje Rostvåg fra Fjordvangen barnehage.

Ordføreren besvarte med å fortelle at kommunen sto foran en svært krevende budsjettprosess fordi kommunens utgifter vil øke på sikt. Noe konkret svar om utvidelse av barnegruppene kunne hun ikke gi, «fordi det jo er kommunestyret som endelig avgjør budsjettet, og det er derfor ikke gitt at vedtaket blir slik rådmannen har foreslått». Men hun mente utvidelse av barnegruppene kunne gjøres som en prøveordning, og siden se om erfaringene med økt størrelse var en ordning kommunen ville utvide til å gjelde alle barnehagene. Til spørsmålet om faglig forankring sa ordføreren at politikerne er godt orientert om barnehagefeltet, og at kommunens barnehageplan er forskningsbasert. Hva ombygging vil koste hadde kommunen foreløpig ikke noe svar på. Når det gjaldt bemanning mente ordfører Sandberg at den er meget generøs i vår kommune, og at det selvsagt må være en forsvarlig bemanning.

Klar melding fra Munkestien barnehage!
Klar melding fra Munkestien barnehage!

Flere av de Nesoddposten snakket med etterpå stilte seg undrende til Sandbergs påstand om at kommunen har en generøs bemanningsnorm, og ga uttrykk for at «forsvarlig bemanning» ikke sier noen ting. Innen 2020 skal Stortinget vedta en bemanningsnorm, men ingen kan si i dag om hvor den ender. Det kan bety at det skal være opp til et skjønn i hver enkelt kommune om hva som er «forsvarlig». Og det kan jo ikke vi leve med, sier Miriam til Nesoddposten, og flere barnehageansatte rundt henne nikker samtykkende.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: