Du er her
Hjem > Forsiden > Ungdomsklubb på Tangen er nedprioritert

Ungdomsklubb på Tangen er nedprioritert

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av Inger Johanne Norberg

Tangen har ikke ungdomsklubb. Engasjement fra voksne som bryr seg og vil bidra møter ikke en helt kald skulder, men nesten.

Muligheter i et sjenerøst bygg
Når Tangenten ble bygget var den opprinnelig og ideelle målsetningen at bygget skulle benyttes 18 timer i døgnet. Ungdomsskoledelen ble utformet med akkurat dét for øyet. En allsidig og bred bruk for både skole og fritid. Både ungdomsarenaen og elevkantine er utformet og innredet på en måte som åpner for muligheter. Men på nordre Nesodden har ikke ungdommen et klubbtilbud.

Men hvor skal ungdommen gå hvis de vil senke skuldrene litt?

Bare FrP og Rødt har svart og uttrykt støtte.

Voksne bryr seg
Foreldre og besteforeldre har engasjert seg i det manglende tilbudet for ungdom på Tangen. Hege Walle og Ann Helen Strand skrev 8. oktober en henvendelse til ordfører og varaordfører. Henvendelsen ble besvart etter at Nesoddposten ba om en kommentar fra Ordfører. Dagen etter at Nesoddposten sendte spørsmål om Ordfører kan kommentere, ligger svaret i Walles innboks. Walle forteller på telefon fra utlandet at Ordfører skriver at hun tar et møte med dem kommende uke. Walle forteller videre at hun ikke opplever å ha fått svar på det henvendelsen egentlig gjelder. Ordfører forteller i svaret hvilke tilbud som finnes, men besvarer ikke alle de konkrete spørsmålene som stilles.

Walle og Strand stiller flere spørsmål, blant annet:

  • Hvorfor ble ikke fritidsklubben på Tangen gjenåpnet?
  • Var det ikke tenkt at ungdomsarenaen på Tangenten skulle brukes til dette formålet?
  • Hvor tenker dere at ungdommen skal oppholde seg på fritiden?

På det første spørsmålet svarer Ordfører:

«Det er lenge siden virksomhet Ungdom og Fritid i Nesodden kommune avgjorde at man skulle balansere ungdomstilbudet annerledes, og valgte å ha ungdomsklubb for de ungdomsskoleelever på nordre Nesodden på Berger, og sette av ungdomsarenaen i Tangenten til en arena der ungdom skulle kunne uttrykke seg kunstnerisk – i kombinasjon med en Black Box scene.  I Nesodden kommunes brede aktivitetstilbud til unge fra 12 år og oppover er nemlig produksjon og framvisning av ungdommenes egne kunst- og kulturuttrykk et hovedsatsningsområde.»

Men hvor skal ungdommen gå hvis de vil senke skuldrene litt?
Pådriverne ønsker å bidra til at ungdomsklubb åpnes. Hege Walle forteller: «Vi har vel i utgangspunktet bedt kommunen om og åpne ungdomsklubben igjen. Den som var der før de bygde ny skole og kommunehus. Og vi ba også om er møte slik at vi kunne samarbeide med dem.»

Walle og Strand har sendt henvendelsen til de politiske partiene på Nesodden i tillegg til ordfører og varaordfører. Bare FrP og Rødt har svart og uttrykt støtte. Hvis bakgrunnen for at Ordfører svarte fordi Nesoddposten utba seg en kommentar, er det nedslående å ikke motta svar før media kommer på banen. Selv om Ordfører og varaordfører er i godt selskap med alle partiene fra Høyre til SV, som heller ikke har svart. -Eller heller dårlig selskap kanskje.

FAU på Tangenåsen gir sin fulle støtte til henvendelsen. Walle kjenner til flere voksne som gjerne vil bidra.

Ungdomsklubber er ikke lovpålagt, men FNs barnekonvensjon, som Norge har skrevet under og ratifisert, forplikter norske myndigheter. Dermed også kommunen til aktivitetstilbud for ungdom. Konvensjonens artikkel 31 er klar på barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle,kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.

Begrensninger grunnet manglende vilje
Regjeringen og kommunepolitikere snakker vakkert om å gi barn og unge gode oppvekstkår, om viktigheten av frivilligheten. Alle har gode hensikter. Sier de. Men det hjelper ikke med prat. Praktisk handling og hardt arbeid må til.

Vi opplever nå en tid da stadig flere unge er diagnostisert som deprimerte, har sosial angst, lider av spiseforstyrrelse eller prestasjonspress.

Hva gjør beslutningstakerne i stat og kommune?

Regjeringen kutter i overføring til kommunene.

Kommunen: Kutter skoletilbudet

Kutter tilrettelagt undervisning på To og Steilene

Kutter i Ungdom og Fritid

Samtidig blir frivillige møtt med taushet. Har politikerne sett seg blinde på tall i budsjettprosessen? Er det på tide å løfte blikket og spørre seg hva man kan gjøre? Se mulighetene og ikke begrensningene? Politikerne oppfordres til å gripe Walles og Strands utstrakte hånd, gjenåpne ungdomsklubben på Tangen og vurdere hvordan.

Nesoddposten har tidligere skrevet om budsjettkuttene som foreslås, en oversikt finner du her:http://www.nesoddposten.no/ytterligere-12-millioner-kutt-i-budsjettet/

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: