Du er her
Hjem > Forsiden > Skole, barnehage og oppvekst budsjettet foreslås kuttet med kr. 9 671 000

Skole, barnehage og oppvekst budsjettet foreslås kuttet med kr. 9 671 000

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Av Gunhild Gjevjon

Spørsmålet som i denne forbindelse bør reises er om det er nødvendig at kommunebudsjettet skal gå med et overskudd på 3%? I  følge rådmannen og økonomieksperter på statelig hold vil det å redusere 3% kuttet til 1,75 av driftsmargin, ikke føre til noen akutt krise i økonomien.

Et annet vel så viktig spørsmål er om det er forsvarlig å kutte mer i det tilbudet kommunen gir til barna våre, i vår felles fremtid? For det er et udiskutabelt faktum at det er i de første årene, når barna våre går i barnehagene  /barneskolene /ungdomsskolen, at grunnlaget for videre utvikling, vekst og trivsel legges.

Tror vel de fleste av oss er enige i at det enkelte barn fra 1-års alder har behov for å føle seg trygge, at de bli tatt vare på både på det psykiske som på det faglige plan. En behøver ikke å være professor i pedagogikk for å forstå at barn og unge trenger utdannede barnehagelærere /lærere og trygge voksne rundt seg når de vokser opp. Det er da viktig at barnegruppene ikke blir så store at hvert enkelt barn ikke får den tid det trenger sammen med sin lærer for å få sin hverdag tilpasset etter sitt behov. Den sikreste måten å motvirke mobbing i barnehage og på skoler er gjennom forebyggende arbeid, der pedagogene har tid til hvert barn.

Men til tross for disse klare fakta foreslås det nå at antall barn økes fra 18 – 28 barn i barnehagene Vestsiden og Munkestien. Disse to barnehagene skal bygges om slik at det blir en storebarnsavdeling med 28 barn og en småbarnsavdelingen med 14 barn. Sett fra denne journalisten  og førskolelærerens synspunkt, et uansvarlig høyt antall barn. Noe som blir meget spesielt når politikerne  for 3 år siden samstemt ga klar beskjed om at det skal være max 24 barn på fire voksne på en storbarnsavdeling.

Så over til kuttforslagene i Skole og fritidsordningen, SFO. 

Forslaget om at antall barn pr voksen i Skole og fritidsordningen, SFO, skal økes fra 13 til 15 virker også lite gjennomtenkt. Rådmannen mener her at ” i tillegg til høyere arbeidsbelastning kan dette føre til færre aktivitets-tilbud, dvs. SFO blir i større grad en «oppbevaringsplass», noe som kan bety at sikkerheten blir dårligere.” I tillegg til færre ansatte kommer forslag om at foreldrebetaling skal økes med 5 % gjeldende fom. 01.01.2017. Mao foreldrene skal betale mer for å få et dårligere tilbud for sine barn.  

La oss så se hvem av politikerne som etter rådmannens vurdering velger å gå inn for dette forslaget. For skulle det skje noe med barna i løpet av den tiden  barna er på SFO er det kommunen som har ansvaret.

Og som rosinen i pølsa foreslås det nå også å nedlegge Uteskolen (tilbudene på Steilene og To Gård).

Her skriver rådmannen at «en mulig konsekvens vil være at vedtak om spesialundervisning vil øke, og at enkelt elever vil få en vanskeligere skolehverdag.»

Rektor ved Fjellstrand skole og Uteskolen Vidar Sæbjørnsen svarer på mail fra Nesoddposten angående dette kuttforslaget :

«Den ordinære skolen legger til rette for at elevene skal mestre og trives, men noen ganger har elevene behov for en tilrettelegging som er vanskelig for hjemskolene å tilby. Det er her Uteskolen har en unik kompetanse og mulighet til å tilby elever som trenger praktisk tilrettelegging et tilbud. Et tilbud for de eleven som trenger tilpassing utenfor det ordinære klasserommet.  Elever som har fått støtte til to dager ved en skole der miljøet er tilpasset dem. Et sted for trivsel og læring. Nedlegges dette tilbudet , tar vi et tilbud fra de som  sliter mest i skolesystemet.»

Og at «Mange av våre elever gjennom disse årene har gitt uttrykk for at Uteskolen har vært avgjørende for hvordan de har mestret grunnskoleløpet.» 

Til slutt noen generelle betraktninger om ovennevnte forslag til busjettkutt i  2017.

Siden reaksjonene på de overnevnte  kuttene har vært mange og sterke så er det lite sannsynlig med et budsjettkutt i den størrelsesorden som det her har blitt foreslått. Spørsmålet blir da: hvem vil bli spart? For politikk, det er dessverre et spill, der partiene skjuler de kortene man har på hånd,  melder høyt, for så i siste kommunestyremøte før jul, vise kortene de har på hånden.

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: