Du er her
Hjem > Forsiden > Innbyggerspørsmål ikke besvart

Innbyggerspørsmål ikke besvart

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Sigmund holder appell i kommunestyret.
Sigmund holder appell i kommunestyret.

Av Inger Johanne Norberg
Innbyggerne opplever at de ikke fikk svar på viktige spørsmål.
Aksjonsgruppa «Skap, -ikke rasér, -det gode liv» som består av Utdanningsforbundet, Aksjonsgruppa for bevaring av Nesoddtangen Gård og Frivilligheten arrangerte først lystog og deretter ble spørsmål fra innbyggerne stillt i kommunestyret 9. november.

Det første var oppløftende, det andre var nedslående. Spørsmålsstillerne opplevde å ikke få svar.

Ingen svar
Sigmund Aria Espedal fra Aksjonsgruppa for Bevaring av Nesoddtangen Gård stilte følgende innbyggerspørsmål på vegne av tjenestemottakere på Nesoddtangen Gård i kommunestyret:

«Har kommunen analysert eller gjort beregninger av de foreslåtte kuttene?»

Fungerende ordfører Erik Adland (Høyre) kommenterer spørsmålet på følgende måte:

«Rådmannen legger fram forslag til budsjett. Politikerne jobber med forslaget hele tiden. Politikerne jobber aktivt fram mot formannskapsmøtet 28. november da budsjettforslaget behandles og politikernes forslag legges fram.» Adland ville deretter ikke gå inn på de ulike nedskjæringsforslagene til Rådmannen.

Dermed fikk ikke tilhørerne i kommunestyret svar på spørsmålet enda det var tydelig nok. Et ja eller et nei ville vært svar nok, noe som Adland behendig unngikk. Noen analyse eller beregning finnes antakelig ikke. Dette er betenkelig fordi politikerne på den måten vil fatte et vedtak de ikke vet konsekvensene av.

«Alle har en psykisk helse» er slagordet til aksjonsgruppa. Politikere har også psykisk helse, men det er usikkert om de har et godt innblikk i utfordringene med å ha psykisk helse i forbigående lavkonjunktur. For å være politiker trengs tidvis psykisk helse av stål for å unngå å besvare avslørende spørsmål.

Hverken Børge Røstad eller andre ble klokere av fungerende ordførers svar.
Hverken Børge Røstad eller andre ble klokere av fungerende ordførers svar.

«Ikke rør barndommen min!»
Parallelt med budsjett behandler kommunen en sak om Munkestien og Vestsiden barnehager skal bygges om slik at avdelingene kan huse flere barn. Noe som mange frykter gir flere barn per voksen i hver barnegruppe.

Marcus Knudsen fra samarbeidsutvalget (SU) i Munkestien barnehage står opp for barna. Han er bekymret for barnehagesituasjonen i forbindelse med forslag om kutt og om ombygging til større avdelinger. Knudsen påpekte at Nesodden allerede ligger på 328. plass av 428 kommuner når det gjelder barnehager i følge rapporten fra Agenda – Kaupang. En veldig dårlig rangering for Nesoddens barnehager.

På den bakgrunn stilte Knudsen spørsmål til politikerne:

  • Får Munkestien barnehage og Vestsiden barnehage forbli som i dag?
  • Får Munkestien beholde gruppestørrelse på maksimun 18 store barn eller 9 småbarn?

Fungerende ordfører Adland svarte med å fortelle om sin oppfatning av hva flertallet av formannskapet mente. Han trodde ikke flertallet ønsket å øke barnegruppene i størrelse utover 18 barn.

Adland oppfordret videre innbyggerne til å komme med innspill til budsjettinnstillingen fra politikerne som skal ligge ute til høring i 14 dager.

Spørsmålet om hvorvidt de to barnehagene får bestå som i dag forble ubesvart

Full oppslutning mot kutting av barnehagesektoren i lystoget 9. november
Full oppslutning mot kutting av barnehagesektoren i lystoget 9. november

Å henvise spørsmålsstiller og andre til å gi høringssvar er korrekt nok hvis innbyggerne skulle ha ytterligere kommentarer til politikernes innstilling. Men et konkret spørsmål og klare synspunkter i kommunestyret bør kunne mottas der og da uten mer byråkrati. På en slik måte ville politikerne ha hatt en direkte dialog med innbyggerne. Hvis de vil. Knudsens opplysninger og fakta var mer enn klare nok.

Aksjonsgruppa «Skap, -ikke rasér, -det gode liv» som består av Utdanningsforbundet, Aksjonsgruppa for bevaring av Nesoddtangen Gård og Frivilligheten må regne med fortsette opplysningsarbeidet i forbindelse med budsjett 2017.

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: