Du er her
Hjem > Forsiden > Ungdomstilbud er forebyggende. -I liten grad byggende.

Ungdomstilbud er forebyggende. -I liten grad byggende.

U&F poserer i forbindelse med promotering av Kulturisten Ung tidligere i høst. Fra venstre: Anne Grethe Storvann, Per Christian Halvorsen, Tom Sammerud, Jo Thorsrud, Trond Schliemann, Simon M Nielsen og Jutta Bachmann
Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Av Inger Johanne Norberg
Satser politikerne egentlig på ungdom? Eller bare brannslukning? Hva trenger ungdommen vår? Dekker kommunens tilbud ungdoms behov?

Ungdommen undersøkes
Nesoddposten har tidligere publisert en undersøkelse av og for ungdom på nordre Tangen som viste at et overveldende flertall av de spurte ønsket en åpen ungdomsklubb.

På spørsmål fra Nesoddposten om hvilke oppgaver kommunens avdeling Ungdom og Fritid (U&F) har, svarer leder Tom Sammerud at

«Ungdom og Fritids mandat er å drive forebyggende ungdomsarbeid. U&F er bygd opp og drives etter behovsprinsippet, der høy grad av nytenkning, omstillingsevne og fleksibilitet er nødvendig for å sikre riktige tilbud og tiltak i en ungdomsgruppe i stadig endring.»

Kommunens forebyggende arbeid består blant annet av en egen Ungdomsundersøkelse som gir kommunens avdeling for U&F pekepinn om ungdommens behov.

U&F legger opp det videre arbeidet etter resultatene i undersøkelsen.

Usynlig ungdomsgruppe
Hvorfor ser det ut som om det er et sprik mellom den ene og den andre undersøkelsen?

En mulig forklaring er forskjellen på hvordan undersøkelsene er utformet, hvorvidt ungdommene måtte prioritere én eller flere ting eller hvor representativ svargruppen er.

Mest sannsynlig er det at ungdommen på Nesodden har for lite tilbud. Kommunen gjør det viktigste, forebygger. Men kanskje burde ungdommen prioriteres høyere slik at all ungdom har et tilbud på fritida, -ikke bare de ungdommene som kan kategoriseres i faresonen eller er organiserte i idrett og kultur. Står vi i fare for å gjøre en hel generasjon vanlig ungdom usynlige i satsingsarbeidet?

Er ungdommens egen undersøkelse blant ungdom en beskjed om at en gruppe ungdom på Nesodden har blitt usynlige i budsjett- og politikertenkning? Nemlig den såkalte uorganiserte ungdommen? Ungdom som er ganske vanlig og som ønsker et sted å senke skuldrene og være sammen. Bare det.

For lite tilbud
Alle innbyggere har behov for sosial rekreasjon uten krav, uten at noe skal foregå hele tiden, et sted å føre en samtale om et tema som opptar oss akkurat nå.

De uorganiserte voksne har ofte økonomi til å gå ut, alder som passer for utestedet eller et sted å være i form av et eget hjem, praten rundt kjøkkenbordet er en klassiker. Et sted å være seg sjøl.

De fleste unge har et hjem, men begrenset mulighet til å ta med venner, nye venner og flere av gangen, hjem. Hvor skal de gjøre av seg? Og hvor kan de finne et eget og trygt sted å være seg sjøl.

U&Fs tilbud som dekker et uorganisert behov er lite. Parlamentet på Fagerstrand er for 8. til 10. trinn og er åpent hver tirsdag og annenhver fredag. På Ungdomshuset på Skoklefall er tilbudet rettet mot ungdom fra 8. trinn til og med ut videregående og er åpent mandag og onsdag kl. 15 – 21. Tangen, Jaer, Fjellstrand og Bjørnemyr – Alværn har ikke et avslappende lavterskeltilbud i det hele tatt.

Mangler statistikk
Nesoddposten spør Sammerud om hvor mange ungdommer det finnes på Nesodden og hvor mange som er organiserte i et etablert tilbud på fritiden. Sammerud tror det er rundt 2000 ungdommer i aldersgruppen 12/13 til 18 i vår kommune. Men han har dessverre ikke tall på hvor mange som er organisert i idretten, balletten osv., og hvor mange som er såkalte uorganiserte blant unge.

Nesten halvere driften
I budsjettforslag for 2017 er det foreslått å kutte 36 % i et allerede begrenset ungdomstilbud. Kuttet i kroner er på 1.500.000.

Hva må kuttes, Tom (Sammerud)?

«Mye må kuttes hvis kuttforslaget blir vedtatt. Vanskelig å si konkret nå, men det vil naturligvis få store konsekvenser for driften. Vi må se an hva budsjettet faktisk lander på.»

Hva er det aller, aller viktigste arbeidet som bør gjøres innenfor ungdoms- og fritidsarbeid i kommunen?

«Det forebyggende ungdomsarbeidet. Både samfunnsøkonomisk (investere i ungdommene våre) og det at det er lettere å forebygge ungdom enn å reparere voksne.»

U&F: Ungdom og Fritid
Det er uomtvistelig slik at Ungdom og Fritid får beundringsverdig mye ut av få ressurser. U&F har i tillegg en engasjert og allsidig arbeidsstokk som gir mye av seg sjøl og er kreative og lyttende.

U&F har i inneværende år gjort formidabelt arbeid med et budsjett på 4,2 millioner. 3.850.000 går til lønn og resten, 350.000, til drift. Nesoddposten konstaterer at samfunnet for mye igjen for lite når Sammerud konkretiserer tilbudet til U&F.

Ungdom og Fritid:

Ungdomshuset på Skoklefald
Inneholder ungdomsklubb, ungdomskafé, musikkverksted med innspillingsstudio, DJ-studio,

utlånssentral for tur- og ferieutstyr, øvingsarena for Stompgruppe, framføringsscene for live-musikk og base for Natteravner. Åpent mandager og onsdager kl. 1500-2100

Fagerstrand Ungdomshus – Parlamentet
Møteplass for aldersgruppen 8-9/10 trinn. Inneholder klassiske tilbud som biljard, TV-spill, PC-er, musikk, disco, bordtennis, scene, øvingslokaler, kiosk, med mer. Også arena for ulike typer ungdomsarrangementer, konserter og happenings. Åpent tirsdager kl. 1500-2100, samt annenhver fredag kl. 1800-2200.

Nesodden Musikkverksted
Topp moderne øvings- og produksjonsarena for musikkglad ungdom. Tilbyr øvingslokaler, digitalt studio, veiledning med mer i lokaler på Berger skole og Ungdomshuset på Skoklefald. Organiserer Ung Kultur Møtes (UKM), ungdomskonserter og en rekke samarbeidsarrangementer internt og eksternt.

Fjellstrand Ungdomsklubb
Ungdomsdrevet tilbud i bomberommet under Fjellstrand Grendehus. Avsatt i sin helhet til RC-klubb (radiostyrte biler). Åpent tirsdager kl. 1700-2100

Prosjekter og øvrige satsningsområder

 • Ung Kultur Møtes (UKM)

  • Årlig mønstring for aldersgruppen 10-20 år

  • Alle kunst- og kulturuttrykk

 • Ungdataundersøkelsene

  • Nasjonal database

  • Lokale tiltak – er vi på rett vei/bruker vi ressursene riktig?

 • Ungdommens Kommunestyre (tidl. Ungdomsrådet)

  • Medvirkning/bestemmelse

  • Unges stemme inn i de politiske beslutningene

 • Prosjekt Foreldreressursen

  • Foreldrerådet

  • Foreldreforum

 • Steilene

  • Drift av ferge, utleie av lokaler

  • Oppstartsarena for Prosjekt X

  • Sommerjobb til ungdom som trenger det mest

  • Uteskolen – samarbeid

 • Eksterne midler fra Bufdir (3. året).

  • Utlånssentral for tur- og ferieutstyr

  • Sommerjobb til ungdom

  • Billetter til Tusenfryd

  • Via Ferrata

  • Los-ungdom

 • SLT-oppgaver

  • Ungdomsoppfølging/straff – sosial kontroll i stedet for fysisk kontroll gjennom tverrfaglige tiltak i 6-36 mnd. Eksempelvis stormøte, ruskontrakt, samtale med psykolog osv.

 • Tverrfaglig samarbeid – spesielt BUF og Integrering

 • Samarbeid med skoler knyttet opp til miljø og adferd

  • Prosjekt Inkluderende kultur / Prosjekt X

[Tittel bilde: U&F poserer i forbindelse med promotering av Kulturisten Ung tidligere i høst.
Fra venstre: Anne Grethe Storvann, Per Christian Halvorsen, Tom Sammerud, Jo Thorsrud, Trond Schliemann, Simon M Nielsen og Jutta Bachmann
]

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: