Du er her
Hjem > Forsiden > – Vi må holde trykket oppe

– Vi må holde trykket oppe

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Sigmund Espedal. Foto: Johanna Engen
Sigmund Espedal. Foto: Johanna Engen

Av -reier
Til tross for en del lovnader fra flere av partiene i formannskapsmøtet 2.11. om delvis å skjerme bl.a. barnehager, skoler og frivilligheten, er ingenting avgjort når det gjelder mange av rådmannens kuttforslag. Dette gjelder både innen ungdom og fritid, kultur og ikke minst helse- og omsorgsdelen, spesielt det å opprettholde driften av Nesoddtangen gård, lavterskeltilbudet til folk som sliter med psykisk helse.

Det var faktisk bare MDG som i formannskapsmøtet hadde med Nesoddtangen Gård som et av de kuttforslagene de ønsket å reversere.

– Derfor er det viktig at vi holder trykket oppe slik at vi kan sikre at dette viktige tilbudet på Nesoddtangen Gård opprettholdes i sin helhet, sier Sigmund Espedal, talsperson for brukerne ved stedet, til Nesoddposten. – Dette er bokstavelig talt livsviktig for mange av brukerne her. De fleste som sliter med psyken, har et stort behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Dette er helt grunnleggende faktorer som må være til stede for å kunne jobbe med egne endringsprosesser og tilfriskning. Dessuten har rådmannen helt rett i sin vurdering av at en nedleggelse av tilbudet vil føre til langt større utgifter andre steder i budsjettet, sier Espedal.

Før kommunestyremøtet 9.11. holdt han appell om dette, som gjengis nedenfor. Verdt å merke seg er også at en lang rekke fagpersoner hadde et leserinnlegg i Amta 8.11. som sterkt understreker viktigheten av å opprettholde tilbudet. I dette leserinnlegget står det bl.a.: «Tangen Gård har i kortere eller lengre perioder vært en livredning, en base, et holdepunkt i verden. For noen det aller viktigste holdepunktet… Hvis et av kommunens viktigste sosiale verksted nedlegges, vil store ord om å prioritere psykisk helse, virke hule og lite troverdige i lang tid framover.»

Så selv om det har kommet en del signaler om at noen av kuttforslagene sannsynligvis blir fjernet, er det mye av det forebyggende arbeidet som står i fare. Utenom Nesoddtangen Gård, gjelder dette bl.a. forslag om kutt på 1,5 mill til «Ungdom og fritid.» Om dette skriver rådmannen: «En innsparing på 1,5 mill kr innenfor området vil kunne bety at det forebyggende ungdomsarbeidet som gjøres på stadig nye arenaer reduseres kraftig. Et eksempel er den pågående, tverrfaglige satsningen på prosjekt Inkluderende Kultur som er i gang på flere skoler. Dette konseptet ligger også inne som et universelt, forebyggende tiltak i det pågående arbeidet med en overordnet plan mot mobbing i Nesodden kommune. Prosjekt Inkluderende Kultur vurderes som så viktig og effektivt at det i tilfelle må gjøres harde prioriteringer og kutt i forhold til andre tilbud som drift av Skoklefald Ungdomshus med sine mange aktiviteter, ungdomsklubben på Fagerstrand, sommerjobber og sommertilbud til ungdom, Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr og ulike prosjekter og tilbud som UKM, RC-prosjektet på Fjellstrand, Stompgruppa, Kulturisten Ung med mer. Utleievirksomhet og båttransport til friområdet Steilene, som opplever en sterk økning i leieinntektene, vil også bli sterkt berørt.» (Nesoddpostens kursiveringer). Og SLT-funksjonen (Samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er foreslått redusert med 600.000.

Som vi har skrevet mange ganger tidligere: Det er billigere å forebygge enn å reparere.

-reier

 

Her følger appellen Sigmund Espedal holdt i forbindelse med kommunestyremøtet 9.11.:

Tusen takk til alle som har møtt opp her i dag.

Nesodden Kommune sitt motto er «sammen skaper vi det gode livet». I rådmannen sitt forslag til kommunebudsjett for 2017 skal det spares inn 29 millioner kroner. Kuttene medfører bl.a.: nedleggelse av Uteskolen, nedleggelse av Nesoddtangen gård, nedleggelse av fritidsklubber, færre lærere pr elev i skolen, økte barnegruppestørrelser i barnehagene, og det rammer hardt

Frivilligsentralen – som sannsynligvis også må legges ned, det rammer rusomsorg og kriminalitetsforebyggende arbeid, kultur, velforbund og så videre. Dette rammer i stor grad barn, ungdom og utsatte grupper på Nesodden og raserer mye av det forebyggende arbeidet og det som faktisk trengs for å skape det gode livet for folk.

Alle har en psykisk helse. Nesoddtangen Gård er det eneste lavterskeltilbudet for de med psykiske utfordringer på Nesodden og fungerer i høyeste grad forebyggende. Legges det ned kan det faktisk rasere livene til enkeltmennesker. Det kan koste kommunen minst det dobbelte å reparere (noe rådmannen selv også er inne på i sine kommentarer til budsjettet).

Dersom frivilligsentralen må legges ned mister kommunen også et stort bidrag til folkehelsa både psykisk og fysisk, et lavterskeltilbud der folk møtes som likeverdige uansett bakgrunn. En møteplass og en hjelpesentral. De frivillige bidrar dessuten med mellom 6 og 7 årsverk i året. Vil kommunen si nei til det?

Og ikke minst vil det ramme barna, det aller viktigste vi har. Færre lærere og flere barn pr ansatt vil blant mye annet føre til større slitasje på de ansatte og det vil gjøre det mye vanskeligere å oppdage tidsnok de barna som sliter og ikke har det så bra sånn at man får satt inn tiltak i tide for å unngå en negativ utvikling. I verste fall kan barndommer bli rasert. Hvor mye sparer kommunen på det?

Vi står ovenfor et verdivalg der vi først og fremst ber kommunestyret velge barn og unge som er framtida vår, og også å innse at det er mye billigere å forebygge enn å reparere.

Vi vil gjerne ta på alvor kommunen sitt motto om at Sammen skaper vi det gode livet. Så kjære politikere, hjelp oss da å  -faktisk- skape det gode livet – ikke rasér det!

Til slutt vil jeg oppfordre folk om å møte opp i møtet til formannskapet 30. november når de skal lage selve budsjettinnstillinga. 

Takk for meg!

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: