Du er her
Hjem > Forsiden > En kulturkatastrofe

En kulturkatastrofe

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av Tormod Bjørnstad
Budsjettforslaget for 2017 innebærer at kommunen må legge ned nesten alt som ikke er lovpålagte oppgaver. Kulturområdet blir hardest rammet, nærmest slaktet. Biblioteket og det forebyggende ungdomsarbeidet beskjæres sterkt. Tangen gård nedlegges og kulturtilskuddene til frivillig kultur forsvinner. Kunst og kultur betyr kanskje lite for politikerne, men for mange av oss andre er det svært viktig! Nå må vi protestere!

Det er et dramatisk forslag til budsjett som er presentert. For kulturområdet er det en ren katastrofe. Det er en omfattende nedslakting som er foreslått. Hvorfor? Fordi kommunen må bygge fonds så den har styrke til nye investeringer, eventuelle renteøkninger, nedgangstidene i verden og all annen elendighet som kan ramme oss. Politikerne har bestilt et budsjett som gir 3 % overskudd, og rådmannen har levert det.

Det er ikke lenge siden politikerne i fullt alvor snakket om at nå skulle Nesodden på kartet som landets beste Kulturkommune! Det ble brukt store ord i debattene, et Kulturråd ble opprettet, Kulturfondet ble økt med 100 %, og det ble utarbeidet en Kulturplan. Nå blir det meste av dette borte i de mange kuttene budsjettet inneholder. Mange har hatt kreative ideer og lagt planer for store og små kulturtiltak i 3MIL-prosjektet. Når det nå skrinlegges, blir mange skuffet.

Biblioteket hugges ned
Biblioteket er egentlig en suksesshistorie. Både barn og voksne har tatt det i bruk som møte- og lekeplass. Der er det et yrende liv hver eneste dag. Men utlånstallene synker, og kanskje er forklaringen enkel: Med redusert økonomi blir det kjøpt inn færre media, da synker utlånstallene, derfor skjæres økonomien ned, da blir det kjøpt inn færre… osv. En klassisk ond sirkel. Men nå kan politikerne klemme til med en skikkelig smell: Minst ett årsverk må forsvinne, – det kommer til å gi store endringer i bibliotekets tilbud.

Fritidstilbudet blir borte
Området Ungdom og fritid blir utsatt for dramatiske kutt. Gjennom mange år har man møysommelig bygget opp et gjennomtenkt og godt fritidstilbud til ungdom over hele kommunen. Nå kan mye av det forsvinne. Blir budsjettet vedtatt, må noen av de fem tilbudene legges ned; enten de to ungdomsklubbene, de to kulturarenaene eller ungdomskafeen, og ungdoms- og utekontakten forsvinner i dragsuget.

Det betyr at det forebyggende ungdomsarbeidet svekkes kraftig!

Prosjektet Inkluderende Kultur er i gang på flere skoler. Det vil bli kraftig redusert eller helt nedlagt. Hva med alle de store målene om å redusere mobbingen? Mener politikerne at vi må tåle litt mobbing i noen år fremover, inntil fondene er store nok?

Frivillig kulturarbeid svekkes
Det er tragikomisk at man foreslår å slette Kulturfondet. For noen få måneder siden var det hardt arbeid og intens aktivitet for å få det tilbudet på rett spor. Kanskje til ingen nytte?

Mange av oss kjenner raseriet når vi leser at kulturtilskudd til voksne kulturaktiviteter skal slettes. Det vil ramme jazzklubben, kunstforeningen, kor, korps og andre tiltak for voksne. Politikerne skulle bare visst hvor viktige de er, de små støttebeløpene vi kan søke om. Vi er mange som nedlegger utallige timers gratisarbeid for at denne underskogen av aktiviteter skal kunne glede et stort antall av kommunens innbyggere.

Disse aktivitetene er viktige for vår fritid og vår trivsel i kommunen.

Stor psykologisk effekt
Det er tydelig at verken administrasjonen eller politikerne har forståelse for hvordan dette budsjettforslaget virker negativt inn på oss som arbeider på kulturområdet, enten som ansatte eller som frivillige amatører. Vi ser at nå er faren stor for at gode tiltak blir borte, dyktige mennesker med stor kompetanse forsvinner og de aktivitetene som skaper glede og trivsel i hverdagen må nedlegges.

Kanskje vi like godt først som sist må finne oss nye aktiviteter i en nabokommune?

To lysglimt i mørket?
Det ser ut til at Frivillighetssentralen kan bli reddet takket være øremerkede midler. Takk for det! Og gledelig var det at over 400 personer møtte frem til en protestmarkering for å berge tilbudet på Nesoddtangen gård! Det er helt utrolig at noen i fullt alvor foreslår at dette enkle og flotte lavterskeltilbudet skal nedlegges bare for å få samlet nok penger på bok. Så la oss håpe at protestene virker inn på politikerne!

Det er nok slik vi må gjøre det: Vi må alle protestere høylytt på dette budsjettforslaget! Vi vil ikke ha en slik kommune, og det hjelper ikke om kommunen får penger på bok!

Så alle ungdommer, lærere, foreldre, korsangere, korpsmusikanter, kulturarbeidere og kunstnere: Protester høyt! Møt frem og fortell politikerne at de ikke kan gjøre dette!

Det er viktig at vi samler oss i protest, for ordføreren og varaordføreren synes rådmannen har levert «et godt forslag»!

Du slette tid!

[Tittel foto: jechstra publisert under (CC) lisens for ikke kommersiell bruk]

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

2 thoughts on “En kulturkatastrofe

  1. Når en nettopp har fått vite at politikerne virkelig vil ta Nesoddtangen gård og gjøre kommersiell handel med den og at de sågar har opprettet en ad hoc gruppe på tre som skal kose seg med det, da er det godt å lese Nesoddposten og se at det er mange kloke folk der ute. All den støtte og oppmerksomhet dere kan gi oss på Nesoddtangen gård i dagene fremover mottas med stor takk, vi gir oss ikke! Synne Røbekk v/ Nesoddtangen gård

  2. Når en nettopp har fått vite at politikerne virkelig vil ta Nesoddtangen gård og gjøre kommersiell handel med den og at de sågar har opprettet en ad hoc gruppe på tre som skal kose seg med det, da er det godt å lese Nesoddposten og se at det er mange kloke folk der ute. All den støtte og oppmerksomhet dere kan gi oss på Nesoddtangen gård i dagene fremover mottas med stor takk, vi gir oss ikke! Synne Røbekk v/ Nesoddtangen gård

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: