Du er her
Hjem > Forsiden > Forslag om kutt i Helse- og omsorgsbudsjettet for 2017 på kr. 7 570 000.

Forslag om kutt i Helse- og omsorgsbudsjettet for 2017 på kr. 7 570 000.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av Gunhild Gjevjon
Blir de fremlagte budsjettkuttene vedtatt (se nedenforstående tabell) vil nok mange hevde at Nesodden kommune i realiteten ikke oppfyller sine lovpålagte oppgaver. Og spørre: Løper de ansatte ikke fort nok i hjemmetjenesten og på Nesoddtunet? Og reise spørsmålet om det er riktig å kutte innenfor avdelingene som har til oppgave å ivareta  brukerne innen rus/ psykisk helse?  Da det er nettopp innen en av disse avdelingene  at Nesodden kommune er  blitt anmeldt til Arbeidstilsynet for blant annet å ikke ivareta brukeres behov. Postene: Innsparing Tangen gård og Nedleggelse av drift Tangen gård, restbeløp kommer også inn her.

Posten: Tilbakeføring av deler av befolkningsøkning eldre. Rådmannen hadde i sitt opprinnelige budsjettforslag innarbeidet 3,8 mill kr til befolkningsøkning eldre fom. høsten 2017. For å opprettholde kravet til 3 % netto driftsresultat har rådmannen sett seg nødt til å redusere anslaget med 1,8 mill kr, slik at netto beløp til befolkningsøkning eldre blir på 2 mill kr i 2017. Restbeløpet forutsettes det at Helse- og omsorg dekker innenfor egen ramme.

Posten : Tilbakeføring av befolkningsøkning elever 6-15 år. Rådmannen hadde i sitt opprinnelige budsjettforslag innarbeidet om lag 0,8 mill kr til befolkningsøkning elever fom. høsten 2017. For å opprettholde kravet til 3 % netto driftsresultat har rådmannen sett seg nødt til å fjerne dette tiltaket, og forutsetter at grunnskolene dekker dette innenfor egen ramme. En konsekvens kan bli lavere lærertetthet.

Posten :Redusert økning sosialhjelp. Rådmannen hadde i sitt opprinnelige budsjettforslag innarbeidet 3 mill kr. til NAV i økt sosialhjelp. For å opprettholde kravet til 3 % netto driftsresultat har rådmannen sett seg nødt til å redusere overføringen med 1 mill kr, slik at netto økning sosialhjelp utgjør 2 mill kr.

Når det det gjelder reduksjon av konsekvenser i forhold til. eldreøkningen vil rådmannen anføre at dette vil måtte medføre en sterkere prioritering fra Virksomhet for hjemmetjenester. Generelt vil rådmannen anføre at tjenester er lovpålagt og dette vil kunne utfordre budsjettet. 

Når det gjelder kr. 60 000,- forebyggende voksne vil dette bety at man må ha en enda sterkere prioritering når det gjelder inntak av vikarer ved feirivikarer og sykefravær. 

På spørsmål fra Nesoddposten svarte stabssjef for økonomi og styring, Arvid Ruud på mail 5.11.2016 : «Rent generelt viser rådmannen til at de fleste konsekvenser er redegjort for i rådmannens tilleggsnotat til budsjettframlegget, side 9 – 11. Og at: «Rådmannens svar er gitt i samråd med kommunalsjef for Helse- og omsorg.»

Her er  poster/aktivitetsområder  som det er foreslått å kutte i:

Helse og omsorg  2017  2018  2019  2020
Innsparing musikkterapeut sykehjem -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Innsparing Tangen gård -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Reduksjon/innsparing 100 % stilling praktisk bistand -600 000 -600 000 -600 000 -600 000
Tilbakeføring av deler av befolkningsøkning eldre -1 819 000 -1 819 000 -1 819 000 -1 819 000
Reduksjon av innarbeidede midler Nesoddtunet -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000
Reduksjon av tilbud taxistøtte -90 000 -90 000 -90 000 -90 000
Nedleggelse av drift Tangen gård, restbeløp -1 431 000 -1 431 000 -1 431 000 -1 431 000
0,5 % kutt sykehjemmet -510 000 -510 000 -510 000 -510 000
0,5 % kutt Hjemmebaserte tjenester -360 000 -360 000 -360 000 -360 000
0,5 % kutt Miljøtjenesten -250 000 -250 000 -250 000 -250 000
0,5 % kutt Forebyggende tj. Voksne -60 000 -60 000 -60 000 -60 000
0,5 % kutt Integrering og mangfold -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
Sum Helse og omsorg -7 570 000 -7 570 000 -7 570 000 -7 570 000

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: