Du er her
Hjem > Forsiden > Pedagogisk leder Kari Isaksen: en modig dame med et viktig budskap.

Pedagogisk leder Kari Isaksen: en modig dame med et viktig budskap.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Pedagogisk leder Kari Isaksen
Pedagogisk leder Kari Isaksen

≡ Av Gunhild Gjevjon ≡
Pedagogisk leder  Kari Isaksen sa i 2013 opp stillingen sin i Kongleveien barnehage. Årsaken var at politikerne den gang ville øke søskengruppene fra 24 til 28 barn. Antall voksne som skulle ivareta barna ble ikke øket. Det var et forslag som vekket så sterke reaksjoner at et samlet kommunestyre den gang vedtok å beholde gruppe-størrelsene på 24.

Når Nesoddens utsendte nå i 2016 spør om hvorfor Kari gikk til et så drastisk skritt som å si opp sin stilling kommer det et lysende klart svar: -Jeg ville gjøre felles sak med foreldrene slik at den pedagogiske standarden og kvaliteten i tilbudet til barna skulle kunne beholdes.

Og hvilke reaksjoner fikk du den gang på begrunnelsen for oppsigelsen din?

-Jeg fikk mye støtte fra både foreldre og kollegaer i barnehagesektoren, sier Kari og smiler stort.

Men hvorfor var det bare du som sto frem og fortalte om konsekvensene av dette forslaget ?

-Det var vel fordi vi av administrasjonen fikk vite at den foreslåtte utvidelsen av antall barn var helt innenfor det kommunen kunne gjøre. Noe jeg var helt uenig i.  Jeg lot meg derfor intervjues i Amta sammen med FAO lederen i Kongleveien barnehage. Kan hende var også noe av grunnen at mange var engstelige for reaksjonene de ville bli møtt med. Men i et demokrati skal en ikke være redd for å si fra. For en hver ansvarlig fagperson et det et verdivalg å si  fra når det gjelder fagfeltet sitt.

-Og nå skriver vi 2016, sier intervjueren, – og barnehagesektoren står igjen ovenfor et flertallsforslag fra politikerne om å utvide antall barn fra 18 – 28 i barnehagene Vestsiden og Munkestien. To barnehager som skal bygges om slik at det blir en storebarnsavdeling med 28 barn og en småbarnsavdeling med 14 barn. Et forslag som blir meget spesielt når politikerne for 3 år siden samstemt ga klar beskjed om at det skal være max 24 barn på fire voksne på en storebarns avdeling. Hvilke tanker gjør du deg når dette forslaget nå dukker opp på nytt?

-Jeg får en følelse av maktesløshet, sier Kari, – men blir også kamplysten. Og vil være med å vise hvor viktig denne saken er ved å støtte opp om Utdanningsforbundet, Nesodden ????? sine markeringer  sammen med barnehagepersonalet og foreldre. Jeg mener de beslutninger politikerne tar nå er verdivalg som det blir vanskelig å gå tilbake på.

Og så over til bruken av ordet ekvivalenter. Det er et ord som de fleste finner fremmed og forvirrende. Og et ord som som gjør det vanskelig for foreldre å få kunnskap om hvor mange barn det er på de forskjellige avdelingene i barnehagene.

– Ja, det er jeg enig i, sier Kari, -og  jeg sa i intervjuet i Amta, – at kommunen ved bruken av ordet ekvivalent er med på å mørklegge  antall barn per voksen, sier Kari, – la meg forklare. I samlingsgruppene gjelder det at barn under tre år teller for to. Hvis det for eksempel er to toåringer som blir kalt barn, ikke ekvivalenter, vil de bare telle for en, mens de teller for to når ordet ekvivalent blir brukt.

-Javel, sier intervjueren, men hva med å bare bruke ordet barn, utrydde ordet ekvivalent. Og forklare at ett og toåringen teller for to barn når antall barn skal telles på en avdeling. Vil ikke det være enklere å forstå?

-Ja, det går bra bare man tar med forklaringen.

Og nå nærmer vi oss avslutningen på dette intervjuet og julen nærmer seg så Nesoddpostens utsendt sier at  Kari kan  få få fortelle hvilke julegave hun ønsker seg fra våre politikere.

-La meg først få si at jeg er veldig glad i jobben min, og mener at det å jobbe med barn er en av de viktigste jobbene noen kan ha, sier Kari.  – Og at basisen og forutsetningen for trygge oppvekstvilkår for Nesoddens barn er  gode økonomiske og pedagogiske rammevilkår. Her er min ønskeliste: 1. Et godt vikar budsjett, 2. Støttepedagoger til  barn som trenger ekstra hjelp da det å få tidlig hjelp er forebyggende og besparende. 3. Og ikke ha for store grupper samt å ha nok voksne.

Så la oss da håpe at julenissen dukker opp hos Kari med politikere som samstemt synger i kor : Ja, ja, ja.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: