Du er her
Hjem > Forsiden > Mange endringer i stramt budsjett

Mange endringer i stramt budsjett

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av Tormod Bjørnstad ≡
Det politiske flertallet har samlet seg om et budsjett som tilbakefører de fleste upopulære forslagene rådmannen hadde kommet med. Allikevel vil nok mange merke at dette er et stramt budsjett på de fleste områdene.

Flertallet fikk med Venstre
Formannskapets flertall, alliansen Høyre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne, hadde blitt enige om et budsjett som de la frem tre timer før møtet i Formannskapet 30. desember. Ved den siste avstemningen fikk de også Venstres stemme. Nå gjenstår bare finpuss og små endringer før det endelige budsjettet fastsettes på Kommunestyrets møte 14. desember.

Formannskapet vedtok budsjettinnstillingen på onsdag
Formannskapet vedtok budsjettinnstillingen på onsdag

Mange endringer
Utgangspunktet var det budsjettforslaget som rådmannen la frem 18. oktober. Det var et dramatisk budsjett med store kutt og innstramminger. Mange reagerte sterkt på forslaget som truet med å radere ut en rekke viktige aktiviteter og tiltak. Fakkeltog og protester møtte politikerne.

Les også: Opposisjonen savner dialog i budsjettprosessen – manglende sosial profil

I flertallets budsjett finner vi mange endringer. Her er flere poster «tilbakeført», det betyr at rådmannens forslag om kutt ikke opprettholdes. Noen tilbakeføres fullt ut, andre bare delvis. Og en rekke kuttforslag opprettholdes. På investeringssiden blir noen tiltak utsatt. Dessuten kommer det forslag om enkelte nye tiltak. Flertallets budsjett gir et resultat på 2,2 % i overskudd.

Her er oversikten over de viktigste postene i flertallets innstilling til budsjett for 2017:

Tilbakeføringer i driftsbudsjettet:

 • Uteskolen blir ikke nedlagt, men opprettholdes uten kutt.
 • Barnehagene får tilbakeført hele kuttforslaget. Forslaget om å øke antall barn per voksen strykes. Forslaget om å gjennomføre et generelt kutt på 0,5 % strykes.
 • Grunnskolen inklusive leirskole får tilbakeført hele kuttforslaget. I tillegg blir det bevilget ytterligere kr 800 000 for å møte forventet befolkningsvekst.
 • Miljørådgiverstillingen opprettholdes, kuttforslaget tilbakeføres.
 • Frivilligsentralen får tilbakeført kuttforslaget.
 • Søkbart Kulturfond og kulturelle tilskudd får tilbakeført kuttforslaget.
 • Musikkterapeuten på sykehjemmet opprettholdes, kuttforslaget strykes.
 • Saga skateklubb får tilbakeført kuttforslaget.

Delvise tilbakeføringer:

 • Nesoddtangen gård blir ikke nedlagt, kr 1,4 mill tilbakeføres, men et kuttforslag på kr 500 000 opprettholdes.
 • SFO, skolens fritidsordning, får tilbakeført forslaget om kutt, men voksentettheten reduseres fra 13 til 15 barn per voksen. Dessuten øker prisen med 10 % og det innføres inntektsgradering.
 • Biblioteket får tilbakeført kr 400 000 av kuttforslaget på kr 500 000. Kuttforslaget på innkjøp av bøker og medier tilbakeføres.
 • Området Ungdom og fritid får tilbakeført kr 1 mill. av kuttforslaget på kr 1,5 mill.
 • Praktisk bistand for hjemmeboende får tilbakeført kr 300 000 av kuttforslaget på kr 600 000.

Opprettholdte kutt og effektiviseringer:

 • SLT-funksjonen, Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak, stillingskutt på kr 569 000 opprettholdes.
 • Innsparing på kostnader til eiendom opprettholdes, kr 2 mill.
 • Innsparing på strøm opprettholdes, kr 500 000.
 • Innsparing på idrett, friluftsliv og skogforvaltning opprettholdes, kr 1 mill.
 • Innsparing renhold opprettholdes, kr 739 000.
 • Innsparing i administrasjonen opprettholdes, kr 1 mill.
 • Redusert økning i sosialhjelp opprettholdes, kr 1 mill.
 • Redusert økning i utgifter til forventet økning av antall eldre opprettholdes, kr 1,8 mill.
 • It-utstyr kuttes med kr 1,5 millioner årlig.
 • Kulturskolens prisøkning på 40 % opprettholdes.

Utsatte tiltak:

 • Oppgradering av kjøkkenet på Nesoddtunet utsettes til 2018.
 • Rehabilitering av Nesoddtunet utsettes til 2020.
 • Ny barnehage på Fjellstrand utsettes til 2020.
 • Ombygging av Løeshagafeltet er utsatt på ubestemt tid.

Nye bevilgninger:

 • Gang- og sykkelveier får nye planmidler på kr 10 mill over de fire neste årene.
 • Kommunale bygg får kr 5 mill til rehabilitering over de fire neste årene.
 • Vern av Nesoddmarka får kr 100 000 til en mulighetsstudie.
Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: