Du er her
Hjem > Leserinnlegg > En velferdskommune under en menneskefiendtlig sparekniv

En velferdskommune under en menneskefiendtlig sparekniv

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Etter stor folkelig mobilisering fjernet som ventet nedskjæringsalliansen (AP, H og MDG) ca 1/3 av rådmannens kutt. Deres budsjettforslag er nå innstillingen til kommunestyrebehandlingen. De valgte med omhu tilbakeføringer egnet til å berolige store velgergrupper. Men mesteparten av kuttene består, og vil bety en svakere velferdskommune for oss alle. De langsiktige virkningene vil være dramatiske.

Oppvekstområdet rammes minst, men kutt i antall ansatte i SFO og nedbygging av SLT-koordinator (Samarbeid mellom skole, elever, foreldre og politi for å lage opplegg rundt de mest utsatte elevene) svekker skolene. Skolene til en arena hvor de svakeste kan gå usett, ikke få hjelp. Å få én ny lærerstilling for å dekke behov som følge av en forventet øking i elevtallet på 64 elever kaller AP satsing. Jeg tror det gir dårligere lærertetthet og svekker skolenes evne til å gi god undervisning. I tillegg utsettes bygging av barnehage på Fjellstrand til 2020.

På helse- og omsorgsområdet går nedskjæringsalliansen på en del områder faktisk lenger enn rådmannen. Kjøkken og ombygging av eldste delen av sykehjemmet(Nesoddtunet) blir utsatt. Rådmannens bemerkninger om illeluktende pasientrom og korridorer i avdeling d og e (ammoniakk) og lekkasjer fra avløpsrør ned i betong og i første etasje, brydde de seg ikke om.

Helse mister hele budsjettilskuddet som er nødvendig for å takle veksten i antall eldre (1,8 mill). I tillegg kuttes 1,3 mill. som ostehøvelkutt (1/2%) og 0,5 mill. på sykehjemmet og 0,3 mill. innen hjemmehjelp. Psykisk helse (Nesoddtangen gård og ambulerende rusteam) kuttes med nærmere 1 million. Sammen med å lansere flytting ut av Nesoddtangen gård for å bruke den som utleiested er det naturlig at brukerne oppfatter løpet som en styrt avvikling. I tillegg kuttes 1 million i sosialhjelp.

Innen teknisk drift blir rådmannens kutt stående. Nesten 4 millioner mindre til eiendomsdrift, renhold og friluftsliv betyr kommunalt forfall av bygningsmasse og idrettsanlegg. På sikt legger det til rette for avvikling og salg. I tillegg øker det presset på vår kanskje viktigste og hardest arbeidende yrkesgruppe – renholderne.

På kulturområdet rammes først og fremst ungdomsarbeidet. Det er allerede sterkt nedbygd. Nå rammes sannsynligvis ungdomsklubber og forebyggende arbeid. I tillegg en sterk prisstigning på kulturskolen og 100.000 i reduksjon til biblioteket.

Flyktningebistanden kuttes med 3 millioner.
Oppussing av Løesfeltet utsettes i 2 år og kuttes med 15 millioner.
Venstre snuddeMens venstre tidligere har argumentert for å få vekk kuttlisten snudde de i formannskapet. Wickholm klarte, sekunder før avstemningen, å legge inn 300.000 ekstra i budsjettet til planlegging på Signalen/Nesoddtangen gård, som Venstre hadde inne i sitt forslag. Dermed gikk Venstres hånd i været og stemte for hele deres budsjett. Tanken på at 300.000 i stedet skulle gått for å opprettholde driften ved psykisk helse-tilbudet på stedet, var ikke der.

Dyrt
Svært mange av disse tiltakene blir dyre på sikt. Dårlig vedlikehold genererer større utgifter enn utgiftene du sparer i øyeblikket. Dårlig helse- og omsorgstilbud genererer mer innleggelser og alvorligere sykdomsbilder. Vi snakker altså ikke om sparing, men om nedbygging av velferd og offentlig virksomhet. Det er fortsatt sterk grunn til å protestere på løpet nedskjæringspolitikerne har lagt.

Hvem høres?

  • De som ikke har kraftig stemme:
  • utsatte barn og ungdommer
  • menneskene på Nesoddtunet

de som sliter med psykisk helse m. flere
rammes hardt av dette budsjettforslaget.

Stå sammen mot usosiale og unødvendige nedskjæringer.

Geir Christensen,

Rødt

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: