Du er her
Hjem > Forsiden > Et uverdig politisk spill?

Et uverdig politisk spill?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Spill for galleriet?
Spill for galleriet?

≡Av Gunhild Gjevjon ≡
Nesoddposten tillater seg å stille følgende spørsmål: Har årets budsjettkamp på Nesodden for året 2017 vært et uverdig spill? Der rådmannen først pålegges av politikerne å legge frem et krav om et budsjett som skulle vise 3% overskudd. Noe rådmannen gjør på en forbilledlig måte med utdyping av hvilke konsekvenser de foreslåtte kuttene da vil kunne medføre. Men hva skjer når det viser seg at kuttforslagene i budsjettforslaget er så alvorlige at det vekker voldsomme reaksjoner i store velgergrupper? Så alvorlige at 401 personer og fagforeninger reagerer med å gå i fakkeltog mot en del av kuttene.

Først da tar flertallspolitikerne (Ap, H og Miljøpartiet De grønne) signalet og ser at her er det sterke velgergruppe som reagerer på de foreslåtte kuttene. De samme flertalls-politikerne som har pålagt rådmannen å sørge for 3% i overskudd tar da på seg rollen som redningsmenn/kvinner og reverserer en del av de foreslåtte budsjettkuttene. Spørsmål er da: Har ikke flertallspolitikerne skjønt hvilke alvorlige konsekvenser de foreslåtte kuttene ville gi?

Flertallspolitikerne vil naturlig nok hevde at nettopp ved å endre antall kutt har de vist lydhørhet ovenfor innbyggernes protester. La det i den forbindelse være sagt: fakkeltogets deltakere gjorde en demokratisk og  flott innsats, all ære til dem for deres engasjement. For det er og blir flertallspolitikerne, som bestemmer hvem som skal få kutt/hvem som skal bli spart.

Men det er alltid et men, for hvem er det da flertallspolitikerne har lyttet til? Utsatte grupper eller velgergrupper som har sterke stemmer til å fronte sine krav? (For flertalls-politikerne har i mente at de skal velges igjen om tre år og at årene går fort.)  Så spørsmålet blir da hvem blir sittende igjen med svarteper, hvilke velgergrupper er det som ikke blir prioritert av flertallspolitikerne ? Nesoddposten vil her synliggjøre noen av taperne i budsjettkampen:

  • Opprustning av Løeshagafeltet har stått på dagsorden i flere år. Utallige befaringer har resultert i bekymringer om tilstandene i boligmassen, og hva det gjør med leietakerne på stedet. I rådmannens budsjettforslag var det satt av 3 millioner i 2017 til omregulering og utbygging, og 12 millioner hvert av de tre påfølgende år. Dette har flertallsinnstillingen fjernet helt fra budsjettet.
  • Helse mister hele budsjettilskuddet som er nødvendig for å takle veksten i antall eldre (1,8 mill). I tillegg kuttes 1,3 mill. som ostehøvelkutt (1/2%) og 0,5 mill. på sykehjemmet og 0,3 mill. innen hjemmehjelp.  Denne journalisten skrev i sin artikkel av 18.11.2016 om forslag til kutt i Helse og omsorgsbudsjettet: «Løper de ansatte ikke fort nok i hjemmetjenesten og på Nesoddtunet?”
  • Kjøkken og ombygging av eldste delen av sykehjemmet er blitt utsatt.  Viser her til Nesoddpostens mange artikler når det gjelder den helsemessige gevinsten av bygging av nytt kjøkken og flertallspolitikernes lovnader om igangsetting av bygging.
  • SLT-koordinatoren er fjernet. Det er en stilling som er tilknyttet skolen og ungdom og fritid. Rådmannen skriver i budsjettet: ” I tråd med kommunestyrets bestilling har rådmannen som ledd i innsparingsprosessen foreslått å redusere SLT-funksjonen med om lag 0,6 mill kr. SLT (Samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er et samarbeid mellom politiet i Follo og Nesodden kommune som startet i 2003. Pr i dag er dette organisert i et politiråd med et koordinerende team. Ungdom og Fritid ivaretar i tillegg noen av funksjonene i SLT-arbeidet. Konsekvensen kan være en lavere grad av kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen.”
  • Når det gjelder barnehagene så er det ikke gjort noen tiltak for å få tilbake støttepedagogene.

Viser her også til nesoddpostens artikkel: http://www.nesoddposten.no/opposisjonen-savner-dialog-i-budsjettprosessen-manglende-sosial-profil/

Spørsmålene som da til slutt bør reises er: Hvordan opplever nesoddingene det politiske spillet de her har vært vitne til?

Og hva med de kommunalt ansattes opplevelse av dette spillet som for noen vil kunne føre til at jobben deres kan forsvinne? Samt at budsjettet for det arbeidet de skal utføre blir kraftig redusert. Tror vel flertallspolitikerne bør tenke over sitt arbeidsgiveransvar her. For forutsigbarhet er viktig og gir trygghet også for kommunalt ansatte.

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: