Du er her
Hjem > Aktuelt > Døråpneren: Tilgjengelighetspris i Nesodden kommune

Døråpneren: Tilgjengelighetspris i Nesodden kommune

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Glade medlemmer og varamedlemmer i RLF ønsker mye oppmerksomhet rundt prisen. Fra venstre: Hans Petter Andresen, Cato Lie, Inger Johanne Norberg, Elisabeth Belsten og Abobakar Rashid Mostafa. Foto: kristian Kvaksrud
Glade medlemmer og varamedlemmer i RLF ønsker mye oppmerksomhet rundt prisen. Fra venstre: Hans Petter Andresen, Cato Lie, Inger Johanne Norberg, Elisabeth Belsten og Abobakar Rashid Mostafa. Foto: kristian Kvaksrud.

≡ Av Cato Lie og Inger Johanne Norberg ≡
Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede (RLF) / Nesodden kommune deler ut pris for beste tilgjengelighet. Innbyggere med funksjonsnedsettelse diskrimineres og RLF vil øke bevisstheten hos offentlige og private. Foreslå en kandidat til prisen Døråpneren innen 1. februar 2017.

Kommunestyret har vedtatt opprettelse av en Tilgjengelighetspris i Nesodden kommune etter forslag fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede (RLF). RLF ønsker å sette fokus på tilgjengelighet og samfunnsdeltakelse for alle innbyggere med det formål å fjerne samfunnsskapte barrierer.

Hvorfor pris?
Formålet med prisen er å gjøre ethvert miljø tilgjengelig for alle. Et utvidet tilgjengelighetsbegrep legges til grunn. Prisen skal bidra til å fjerne samfunnsskapte barrierer og til å skape positive holdningsendringer som endrer praksis. RLF mener prisen vil kunne føre til økt oppmerksomhet rundt tilgjengelighet og flere muligheter for samfunnsdeltakelse fordi den kan inspirere til tiltak og gi økt kunnskap i lokalsamfunnet.

Statistikken illustrerer viktigheten av en slik pris: 82 % av befolkningen eier sin egen bolig, mens 85 % av befolkningen med utviklingshemming bor i kommunal utleieboliger. Nesten halvparten av utviklingshemmede er ufrivillig arbeidsløse, noe som er meningsløst når vi vet at målet er alle i arbeid. Personer med funksjonsnedsettelse har mindre muligheter til mobilitet og sosialt liv på grunn av samfunnskapte hindringer, noe som igjen skyldes uvitenhet. Prosentandelen av innbyggere med funksjonsnedsettelse som deltar i idrett, kultur og friluftsliv er skremmende mye lavere enn for den øvrige andel av befolkningen. Det er ikke slik at en ungdom i rullestol føler seg velkommen bare fordi det er ei rullestolrampe foran døra på ungdomsklubben heller. Store holdningsendringer må til.

Selve symbolet på prisen, Døråpneren, er laget av lokal kunstner Randi Elmenhorst. Foto: Nesoddposten
Selve symbolet på prisen, Døråpneren, er laget av lokal kunstner Randi Elmenhorst. Foto: Nesoddposten.

Prisen består av en vandrepris samt en miniatyrmodell som prisvinner beholder som sin, diplom og en pengepremie på 5 000 kroner.

Følgende kriterier gjelder for prisen:

Prisen deles ut til den enkeltperson, organisasjon, bedrift, eller offentlig etat på Nesodden som har gjort en spesielt verdifull innsats for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvem som helst kan foreslå kandidater. Forslaget skal være skriftlig med en kort begrunnelse for forslaget. Prisen deles ut en gang hvert år. Dersom det et år ikke finnes kandidat som oppfyller vilkårene, skal prisutdelingen utsettes. Juryen ledes av Cato Lie som har med seg Elisabeth Belsten og Inger Johanne Norberg, alle fra RLF. Videre deltar en politiker fra plan og en fra kultur, samt ordfører.

RLFs medlemmer oppfordrer leserne til å se seg om i lokalmiljøet og være oppmerksom på mulig kandidat. Alt fra utesteder til privatpersoner. Lykke til!

Mer om prisen på kommunens hjemmeside:
https://www.nesodden.kommune.no/…/foresla-kandidater-til-ti…

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: