Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Nedlegges det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet blant ungdom?

Nedlegges det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet blant ungdom?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Kriminalitetsforebygging handler om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte. Dette innebærer blant annet å analysere hvor og hvordan

problematisk adferd og kriminalitet oppstår for å fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på

et tidlig tidspunkt. På den måten blir det mulig å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til

problemet og samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Nesodden kommune er organisert etter SLT – modellen, der kommunen og politiet samarbeider for å:

  •  Redusere antall førstegangskriminelle under 18 år.
  • Redusere antall innbrakte mindreårige p.g.a. rus.
  • Redusere voldsepisoder blant ungdom.
  • Redusere saker til barnevernet med forebygging.
  • Veilede foresatte

se: https://www.nesodden.kommune.no/barn – og – unge/barn – unge – og – familie/kriminalitetsforebygging/

Bl.a. Dette står det i planen for et godt oppvektsmiljø i som kommunestyret vedtok 7/12.

14/12 skal kommunestyret ta stilling til budsjettforslaget fra H, AP og MDG om å spare inn stillingen som SLT-koordinator.

Arbeidet består bl.a. av å samordne arbeidet til politi, foreldre, skole, barnevern osv slik at det blir effektive nettverk rundt utsatt ungdom.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (statlig organ) uttaler:

«Kvaliteten på det lokale arbeidet henger i stor grad sammen med koordinatorfunksjonen.» Kommunen kan ikke påregne statlige midler uten denne funksjonen.

Her vil altså AP, H og MDG «spare» ved å ta bærebjelken ut av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom.

Vi utfordrer flertallet til å snu i denne saken. Å slippe taket her vil ha dramatiske sosiale følger for ungdommer. Vi håper forslaget skyldes manglende kunnskap om arbeidet.

Rødt

Geir Christensen

ps: Et av mange eksempler på de umenneskelige sidene ved flertalls budsjettforslag.

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: