Du er her
Hjem > Uncategorized > Tvang?

Tvang?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Man kan diskutere om det er legitimt av staten å bruke tvang ved ved kommunesammenslåingene.
Man kan diskutere om det er legitimt av staten å bruke tvang ved ved kommunesammenslåingene.

≡ Av Bjarne Nordbeck ≡
Statens umyndiggjøring av kommunene
Kommunene har gått fra å være autonome organer til å bli operative enheter i regi av Fylkesmannen og staten.

Man kan diskutere om det er legitimt av staten å bruke tvang ved ved kommunesammenslåingene. Hvor har staten sitt mandat fra?

Det er et demokratisk problem at staten kan detaljstyre en kommune, for eksempel med ROBEK. For kommunestyret har jo fått sin beslutningsmyndighet på demokratisk vis. Da er det uheldig når beslutninger og vedtak blir underkjent av en statlig, administrativ instans.

Er det legitimt av staten å bruke tvang som politisk virkemiddel, og innskrenker kommunepolitikernes demokratiske beslutningsmyndighet?

For at kommunene skal gjenvinne sin handlefrihet, må de komme seg bort fra statens overstyring, men til hvilken pris?

En strukturendring som en nedleggelse av en skole, er et typisk politisk valg, det blir vanligvis tatt av økonomiske hensyn. Derved har kommunepolitikerne vist en form for ansvarlighet. Men hvem har kommunene ansvarsplikt for? For staten som finansiell bidragsyter, for befolkningen, for eget partiprogram eller for personlig overbevisning?

Statens overstyring av kommunene medfører utfordringer for beslutningstakerne i kommunene. Skal man opprettholde tjenestetilbudet og valgløftene, og dermed være lojal ovenfor befolkningen? Eller skal man forsøke å gjenvinne demokratisk handlefrihet ved eventuelt å redusere tjenestetilbudet og antall stillinger?

Kommunenes demokratiske rettigheter
Kommunene har blitt statens agent, og selv om de er forpliktet overfor staten, vil beslutningstakerne og innbyggerne kunne føle at de demokratiske rettighetene blir overkjørt av staten.

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: