Du er her
Hjem > Forsiden > Blir kontantene borte?

Blir kontantene borte?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡ Av Tormod Bjørnstad ≡
Vi bruker lite kontanter og betaler med nettbank, kort og telefon. Derfor vil finansnæringen fjerne sedler og mynt. Men det vil få alvorlige konsekvenser. Personvernet svekkes og ingen kan handle anonymt. Storebror vil se deg. Bankene og myndighetene vil få all kontroll over pengene dine. Og dine handlevaner vil bli brukt i personbasert markedsføring. Organisasjonen Ja til kontanter ønsker underskrifter på et protestskriv til regjeringen.

Bort med kontantene
Finans Norge, hovedorganisasjonen for finansnæringen, foreslo for et par år siden å fjerne kontantene. De er overflødige, ble det påstått. Organisasjonen mente at Norge burde bli det første kontantløse landet i verden innen 2020.

Vi bruker lite kontanter
En viktig årsak til dette forslaget var at det i stadig mindre grad ble brukt kontanter. – Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi godt kan klare oss uten, ble det hevdet.

Og det er ingen tvil om at kontantene blir brukt lite:

 • Innestående på brukskonto i bankene er det over kr 1700 milliarder (2015).
 • Kontanter i omløp ligger stabilt på ca kr 51 milliarder, ca 3 % av beløpet på konto.
 • Det ble utført 2,6 milliarder betalinger i 2015, ca 2 milliarder med kort og 600 millioner i nettbank.
 • Hver nordmann bruker kortet i gjennomsnitt ca 400 ganger per år. Bare Island ligger foran Norge i kortbruk.
 • Bare Sverige og Storbritannia har lavere andel kontantbruk enn Norge.
 • Nye betalingsløsninger på smarttelefon som VIPS, mCash og MobilePay vokser sterkt. De bidrar til at bruken av kontanter blir mindre.

Industriell revolusjon?
Nå i januar rullet vår statsminister Erna Solberg ut Høyres planer om en stor digital satsing, en ny industriell revolusjon. – Norge skal bli best i verden, sa hun. I planen er det kontantløse samfunn ett av målene: Innen 2030 bør all betaling skje digitalt, med kort, smarttelefon eller på nett.

Kontantene har verdi
I 2013 utga det internasjonale rådgivingsselskapet KPMG på oppdrag fra NHO rapporten Verdien av kontanter. Hovedkonklusjonen i rapporten er:

 • Kontanter er fleksible.
 • De gir anonym betaling.
 • De har kulturell verdi og betydning.
 • Det er ingen god grunn til å tro at kontantene vil forsvinne.
 • Ingen land er i ferd med å bli kontantfrie.

Store konsekvenser
Innføring av et kontantløst samfunn vil ha alvorlige konsekvenser:

 • Personvernet blir svekket. Alle opplysninger om hva du har kjøpt, hvor og når vil bli registrert i flere registre. Du har ingen mulighet til å handle anonymt.
 • Pengene som i utgangspunktet er dine, blir bankens. Du vil havne i bankens og myndighetenes hule hånd. Bankene vil få all kontroll og ved uoverensstemmelser eller spesielle situasjoner kan banken stenge alle dine konti. Da hjelper det ikke å ha noen sedler i madrassen, for de er ikke gyldige.
 • Det vil kunne oppstå en overvåkingsøkonomi der for eksempel spilleglade kan oppleve at kontoen blir sperret, der forsikringsselskapet kan nekte deg ny livsforsikring fordi de ser at du ofte har vært hos lege eller fordi du handler for mye på Polet. Storebror ser deg!
 • Registrene over hva du kjøper kan inngå i Big Data og brukes i personrettet markedsføring.
 • Bankene kan innføre negative renter uten at du kan ta ut pengene i kontanter.
 • Bankene kan forsyne seg av sparepengene dine hvis banken skulle havne i en krisesituasjon. Det har skjedd i andre land.

Kampen fortsetter
Men disse prinsipielle argumentene hindrer ikke at presset mot kontantene fortsetter. Argumentene for å fjerne kontantene er:

 • Nesten ingen bruker kontanter lenger.
 • Elektronisk betaling er billig og enkelt.
 • Det blir mindre kriminalitet og svart økonomi.
 • Kontantene er upraktiske.

Motstanderne peker på at:

 • Beredskapen svekkes: strøm- eller nettbrudd vil stanse all handel.
 • Det vil oppstå problemer for både eldre og andre.
 • For barn blir pengeverdiene abstrakte.
 • Privat verdioppbevaring blir umulig.
 • Umiddelbart oppgjør hindres.
 • Den økonomiske kriminaliteten blir ikke mindre.

Legg merke til følgende:
Kostnader. Kostnadene for betalingsmidlene er skjevfordelt. Brukerne betaler avgifter for elektroniske transaksjoner. Bankene betaler for kontantene, men avgiftene kommer også her.

Kriminalitet. I et kontantløst samfunn vil små ran bli borte, men den store økonomiske kriminaliteten er kontantløs allerede. Økokrim er derfor ikke spesielt opptatt av kontantene.

Enkelhet. For eldre vil overgangen til kontantløs handel skape problemer. Og erfaringer viser at det er lett å miste oversikten når man bruker plastkort. I TV-serier som Luksusfellen viser man hvor galt det kan gå når forbruksgjelden tar overhånd. Og så synliggjør man fornuftig pengebruk med pengesedler!

Nye nettsedler?
Kampen om det kontantløse samfunn har medført at Norges Bank har begynt å utrede et nytt betalingsmiddel, nettsedler. De skal fungere som dagens kontanter selv om de er elektroniske, og de kan brukes anonymt. Sentralbanken skal garantere for verdien. Men det er en lang vei frem og mange problemer som må løses før nettsedlene eventuelt kan tas i bruk.

Fjerne de største sedlene?
Nå i slutten av januar kom Skatteetaten med nok et forslag: La oss fjerne 500- og 1000-lappene! Begrunnelsen er å redusere skatteunndragelser og svart økonomi. Men selv Norges Bank er uenig i dette og mener de store sedlene er en styrke for kontantenes effektivitet.

Ja til kontanter
Nå har motstanderne til det kontantløse samfunn organisert seg. Du kan lese mer, melde deg inn og undertegne et protestskriv til regjeringen på hjemmesiden til Ja til kontanter.

Vi kan alle oppleve at pengene forsvinner, – men kontantene vil vi beholde!

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: