Du er her
Hjem > Forsiden > Det du ikke vet har du ikke vondt av!

Det du ikke vet har du ikke vondt av!

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Er det Erik Adland, varaordfører og utvalgsleder for plan-og teknikkutvalgets,  nye slagord?

≡ Av Gunhild Gjevjon ≡
”Claudia Behrens (SV) har flere ganger påpekt muntlig som skriftlig, at sen utsendelse av dokumenter og innkallinger er et hinder for godt politisk arbeid i  Plan- og teknikkutvalget.” ”Noe som medfører at hun ikke får forberedt sitt partis meninger på en god måte.”(Sitatet er hentet fra Amtas leder 20. 1. 2017)

Når Nesoddposten spør hvor C. Behrens om hvor mange ganger dette har skjedd er svaret: I nesten hele denne perioden. Og at hun hver gang dette har skjedd har sagt fra om det.

At Erik Adland, utvalgsleder for Plan-og teknikkutvalget, forsøker å unnskylde seg med at det denne gangen bare var den «formelle møteinnkallingen» som ble sendt ut for sent,  holder ikke. For, som redaktøren i Amta skriver i sin leder : «Det finnes bare en møteinnkalling.»

Nesoddposten sier seg også enig med Amtas redaktør når hun i den samme lederen skriver”Sendrektigheten i Nesodden rammer også pressens mulighet til reelt innsyn i forvaltningen og den politiske prosessen, noe som igjen rammer samfunnsdebatten. Vi kan ikke annet enn å uttrykke fortvilelse over at flertallet i dette utvalget ikke bryr seg om disse poengene. Det er trist. ”

Det er sterke ord fra Amtas redaktør.

Spørsmålene som her bør reises er hvor demokratisk det er av varaordfører og utvalgsleder Adland samt flertallet i Plan-og teknikk utvalget  å praktisere en slik sendrektighet? Og hvilke konsekvenser det kan få at spørsmål fra det politiske mindretallet indirekte blir forhindret i både å bli reist og besvart i utvalget?

For det kan da ikke være slik at Adland og det politiske flertallet i utvalget har tatt ordtaket: «Det du ikke vet har du ikke vondt av», litt for bokstavlig?

Medlemmer/varamedlemmer i Plan- og teknikkutvalget.

Haldorsen, Nils Arne Fremskrittspartiet varamedlem
Adland, Erik Høyre utvalgsleder
Behrens, Claudia Sosialistisk Venstreparti medlem
Strøm, Øyvind Høyre varamedlem
Giske, Johannes Dalen Arbeiderpartiet medlem
Belsten, Elisabeth Høyre varamedlem
Solum, Øyvind Miljøpartiet de Grønne nestleder
Krange, Hanna Maria Arbeiderpartiet medlem
Balstad, Jan Kristian Arbeiderpartiet varamedlem
Apenes, Martin Ørnes Venstre medlem
Rødsten, Svein Arbeiderpartiet varamedlem
Schalin, Nicole Miljøpartiet de Grønne varamedlem
Ruud, Janicke Arbeiderpartiet varamedlem
Giske, Mari Arbeiderpartiet varamedlem
Østreng, Anne Elisabeth Fremskrittspartiet medlem
Hautala, Kaisa Ramona Miljøpartiet de Grønne medlem
Oppegaard, Karianne Lampe Høyre medlem
Lem, Helge Høyre varamedlem
Tetlie, Christine Rødt varamedlem
Eriksen, Kristin Miljøpartiet de Grønne varamedlem
Voigt-Hanssen, Gaute Venstre medlem
Schorre, Hans Jürgen Miljøpartiet de Grønne varamedlem
Sørensen, Elin Tanding Miljøpartiet de Grønne varamedlem
Dejgaard, Sverre Høyre varamedlem
Fridstrøm, Ida Maja Rødt varamedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: