Du er her
Hjem > Forsiden > Døden på Nesoddtunet. To versjoner

Døden på Nesoddtunet. To versjoner

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡ Inger Johanne Norberg ≡
Instruksen sier at fastvakt settes inn når vurdering om forventet død er gjort.

Pårørende forteller at hun fikk beskjed om at det var slutt på ekstravakter om natta.Virkeligheten fraviker fra instruks. Hva skjer?

Etter Nesoddpostens artikkel om at døden ikke kan klokka  har leder for Nesoddtunet, Per Kristian Larsen, oversendt sykehjemmets retningslinjer for pleie ved livets slutt. Han skriver at

– » Når en pasient ligger på dødsleie er det rutine at vi har tett oppfølging rundt pasienten. Hvor lenge et menneske ligger på dødsleie, er individuelt. Vi gjør hele tiden forløpende vurderinger av denne tilstanden og setter inn «fastvakt» når vurderingen om forventet død er tatt. Nesoddtunet sykehjem har som rutine at det settes inn fastvakt. Noen ganger er det i tillegg til personalet på vakt, andre ganger er det en person som inngår i personalgruppen på den aktuelle vakt, hvis driften tilsier det.»

Larsen følger opp bekymringsmeldingen fra pårørende. Han kan fortelle at

– «Det er både leger, sykepleiere og helsefagarbeidere ansatt på Nesoddtunet som vurderer når døden er ventet. Dette inngår i utdanningen deres.»

Paralellt oversendes også opplæringsprogrammet for ansatte som tydelig bekrefter innholdet i instruksene.

Larsen lover å følge opp videre, og fortsetter:

– «Det er tydelig at ikke alle pleierne på Nesoddtunet, ut i fra hva du sier, har denne kunnskapen( innleie). Dette må jeg kvalitetssikre at de har.»

Nesoddposten spør pårørende fra tidligere oppslag om utfordringen kunne være at pleiere fra innleiefirmaer ikke kjente instruksen godt nok. Vi spør Lisbeth Onstad, den av barna som var mest hos sin mor som omtales i Nesoddposten 9. desember når det gikk mot slutten. Onstad forteller at

– «Nei, ekstravakter om natta sa dem at det var slutt på. Dem sa dem hadde hatt det tidligere, men ikke nå lenger.»

NP: – «Hvilke ansatte fortalte det? Kunne det være innleide som ikke kjente rutinene godt nok, eller var det ansatte du hadde sett før?»

– «Å, dem hadde jeg sett før, de som sa at det var slutt på ekstravakter ved dødsleie om natta, dem hadde jobba der alle de fire åra a mamma lå der.»

Onstad er på telefon fra Oslo og setter pris på henvendelsen fra Nesoddposten da hun mener saken bør ordnes opp i. Hun legger til at

LES OGSÅ: Døden ikke kan klokka 

– «Dem hadde kutta ut en nattsjukepleier også. Hun sjukepleier’n som var der løp som en strikk, hun hadde ansvaret alene for både to og tre avdelinger på natta.»

Virksomhetsleder Per Kristian Larsen har ingen ytterligere kommentarer utover de ovenstående.

Spørsmålet blir da hvorvidt det alltid settes inn fastvakt eller hvorfor pleierne sa at det ikke settes inn fastvakt i fjor? Og eventuelt hvor ofte det skjer?

Er instruksene bra nok, men rutinene mangelfulle?

Hva er gjort for å dekke avvik mellom instruks og ovenstående hendelse med beskjed til pårørende om at det ikke settes inn fastvakt?

Nesoddposten oppfordrer leserne til å bidra til et riktig bilde av hvordan det oppleves når våre nærmeste går mot livets slutt. Kom med de gode opplevelsene og eventuelt de dårlige.

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

2 thoughts on “Døden på Nesoddtunet. To versjoner

  1. Jeg har inntrykk av at døden er noe som de ansatte tar meget alvorlig. Min mor døde 4. januar i år, og ved hennes side satt det i alle fall en sykepleier og to andre pleiere. Jeg har ingen ting å si på den pleien mor fikk mot slutten, og at at den avdelingen mor lå på, opptrådte meget kompetent. Takk til Nesoddtunet som var der!

    Tore Svein Olsen

  2. Jeg har inntrykk av at døden er noe som de ansatte tar meget alvorlig. Min mor døde 4. januar i år, og ved hennes side satt det i alle fall en sykepleier og to andre pleiere. Jeg har ingen ting å si på den pleien mor fikk mot slutten, og at at den avdelingen mor lå på, opptrådte meget kompetent. Takk til Nesoddtunet som var der!

    Tore Svein Olsen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: