Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Batteriferger – et fylkesting uten interesse

Batteriferger – et fylkesting uten interesse

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Billedtekst: Her er Norges første batteriferge som stod ferdig høsten 2014. Den tar 350 passasjerer og 120 biler på den ca 20 minutter lange turen over Sognefjorden.
Her er Norges første batteriferge som stod ferdig høsten 2014. Den tar 350 passasjerer og 120 biler på den ca 20 minutter lange turen over Sognefjorden.

En av de store miljøsynderne (bare slått av bilen) på Nesodden er fergene våre. Utslippene av klimagass er store både fra diesel og gass. Stor var entusiasmen da batteriferger så dagens lys. Ett fellesforslag fra Rødt og Høyre ble i november 2014 ble enstemmig vedtatt. Krav om rask utredning (våren 2015) ble sendt til fylkestinget. Så skjedde – ingenting.

13 februar – mer enn 2 år senere – svarer fylkesordfører Solli(H) på direkte spørsmål i fylkestinget: «Som fylkesordfører er det mitt ansvar å sette opp dagsorden for fylkestingets møter. Det er ingen automatikk i at et annet folkevalgt organ eller en annen type organisasjon kan kreve at fylkestinget behandler en sak slik de selv har definert den. Derfor fant jeg det ikke riktig å be administrasjonen på bakgrunn av denne henvendelsen forberede en sak til fylkestinget på de premissene Nesoddens ordfører ba om. Henvendelsen ble dermed ikke videresendt administrasjonen fra min side.»

Det er en pen måte å si at hun kastet forespørselen ble i søppelbøtta uten å forelegge saken for noen.

Nesodden er svært godt representert. I Fylkestinget sitter Johannes Dalen Giske (AP) og Øyvind Solum(MDG) samt at  Erik Adland(H) er varamedlem. Alle med på Nesodden sin forespørsel. Ingen av dem har krevd saken til behandling. Heller ikke ordfører Sandberg har fulgt opp saken.

Hvordan er det med miljøengasjementet i Fylkestinget? Og på Nesodden?

Etter 2 tapte år tar Oslo initiativ. Dette kan ikke Fylkesordfører motsette seg så hun beskriver det slik i sitt svar:

«Akershus fylkeskommune har sammen med Oslo kommune bedt Ruter om å gå i dialog med operatøren for Nesoddfergene for å avklare mulighetene for overgang til nullutslippsteknologi. Økonomiske konsekvenser, og handlingsrom innenfor regelverket for offentlige anskaffelser skal belyses i en egen rapport til eierne innen 15.april 2017.»

Nå skjer det altså noe. Men, formuleringene tyder ikke på hastverk. Det står ingenting om tidsplan i vedtaket. Og «handlingsrom innenfor regelverk for offentlige anskaffelser» er et tøyelig spørsmål. EØS-reglene vi har fått er en juridisk jungel som forsinker offentlige tiltak, presser fram privatisering og sysselsetter mange advokater. Regelverket kan brukes til å unngå å gjøre noe, hvis det er ønskelig. Vi risikerer altså at vi skal fortsette med store miljøutslipp i det som gjenstår av kontrakttiden på inntil 25 år.

Nesodden har fattet vedtak om at utslippene av klimagasser skal reduseres med 40% innen 2020. Batteriferger er det største enkelttiltaket vi kan gjennomføre og burde være uten vesentlige samfunnskonflikter. For Rødt er dette viktig.

Siden ingen i Fylkestinget viser synlig interesse går utfordringen til miljøorganisasjonene. Hvem kan drive denne saken slik at den ikke blir mer forsinket av politisk motvilje og giddalaushet?

Geir Christensen
Rødt

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: