Du er her
Hjem > Forsiden > Nesoddtunet og siste pleie: Ros til «Tunet» og sak i HO utsatt.

Nesoddtunet og siste pleie: Ros til «Tunet» og sak i HO utsatt.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Inger Johanne Norberg≡
Nesoddtunet får ros for siste pleie. Helse- og Omsorgsutvalget behandler saken først 9. mars.

Nesoddposten har tidligere skrevet om at pleierne sa det ikke ville bli satt ekstra vakt ved pleie ved livet slutt. Når Nesoddposten skrev om saken første gang var leder for Helse- og Omsorgsutvalget (HO-utvalget), Beate Fahre (H) forbilledlig rask til å reagere. Hun skrev den gang at:

«- Til spørsmålet ditt om dette vil bli tatt opp i HO, så er svaret ja. Jeg vil stille spørsmål til rådmann om hvilke rutiner de har i slike situasjoner for å sikre at det ikke skjer dødsfall i ensomhet».

Rutiner belyses i HO-møte 9. mars

HO-utvalget hadde saken oppe i møtet 8. februar, men saken ble utsatt til neste møte. Hvorfor det, Beate Fahre?

«- Saken ble utsatt fordi det var mange saker 8. februar og vi kom dessverre ikke gjennom alle saker. Jeg har derfor ikke fått svar på spørsmål jeg stilte Rådmann. Vi har nytt møte i HO (Helse- og Omsorgsutvalget) 9. mars og da er saken høyt oppe på agendaen.»

Fahre vil spørre om hvilke rutiner som finnes for å sikre at dødsfall ikke skjer i ensomhet. Nesoddposten har tidligere omtalt at gode rutiner finnes. Nesoddposten har også fått tilsendt opplæringsskrivet som Nesoddtunet gir sine ansatte.

Samtidig viser pårørendes fortelling at ansatte sier at rutinene ikke alltid blir fulgt. Leder for Nesoddtunet mener det kan skyldes innleie, mens de pårørende bestrider at det var innleide pleiere.

Nesoddposten avventer Rådmannens svar som vil gjøre HO-utvalget sikre på at gode rutiner blir etterfulgt.

Gode rutiner er en god start

Det har kommet kommentarer til artiklene om at pleien i livets fase er god både ved dødsleiet og ellers. Det kan virke som det har vært en glipp eller dårlig kunnskap om rutiner i første tilfellet som ble omtalt i Nesoddposten. Samtidig har kommet kommentar om at man har hørt lignende historier om manglende ekstravakt, men udokumentert.

Uansett: Gode rutiner er ingen garanti for at de blir fulgt, men de er en god start.

Nesoddtunet får rosende omtale for siste pleie

Nesoddposten har bedt om reaksjoner fra leserne og Tore Svein Olsen kommenterer på nettavisens side:

«Jeg har inntrykk av at døden er noe som de ansatte tar meget alvorlig. Min mor døde 4. januar i år, og ved hennes side satt det i alle fall en sykepleier og to andre pleiere. Jeg har ingen ting å si på den pleien mor fikk mot slutten, og at at den avdelingen mor lå på, opptrådte meget kompetent. Takk til Nesoddtunet som var der!»

Saken behandles i HO-utvalget 9. mars

HO-utvalget har sitt neste møte 9. mars og følgende saker vil bli belyst:

1. Generell informasjon / statestikk

2. Konsekvenser av budsjettet 2017

3. Orientering om Nesoddtunet og oppfølging i livets sluttfase.

4. Vedlikeholdsbehov på Tunet.

5. Informasjon om avdelingen som endret middagstiden på Nesoddtunet

Alle kommunens møter er åpne for publikum og interesserte kan være publikum. Møtet begynner 17.15 i Tangenten og mer informasjon om møtet finner du her: https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2017-01-01T00:00:00&utvalg=14&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

Nesoddposten har tidligere publisert artikler om temaet:

http://www.nesoddposten.no/doden-kan-ikke-klokka/

http://www.nesoddposten.no/doden-pa-nesoddtunet-to-versjoner/

http://www.nesoddposten.no/frykter-flere-vil-do-alene/

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: