Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Kom på banen, Nesoddposten!

Kom på banen, Nesoddposten!

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

I følge Nesoddposten.no’s selvfortolkning erklærer nettavisen seg å være partipolitisk uavhengig og nøytral, men samtidig demokratisk og samfunnsengasjert. Spørsmålet blir da: Hva innebærer egentlig dette?

Som lokalorgan forutsettes nettavisen å ivareta et behov og en oppgave som behandles stemoderlig av papiravisen Amta. Så er da Amta et programmessig fylkesorgan.

Nesoddposten har markert seg ved å ta opp aktuelle lokale problemer. Hva nå med tidens alvorligste utfordring: Nesodden kommunes være eller ikke være? Skal Nesodden fortsatt bestå som en egen kommune? Dette er dagens helt uten sammenligning viktigste utfordring for oss nesoddinger. Skal vi selv avgjøre den videre utviklingen av vårt nærmiljø eller overlate til politikere uten tilknytning til Nesodden å bestemme? Fylkesmannen har som kjent offentlig tilrådd at Stortinget innlemmer Nesodden som en bydel i Oslo!

Overfor dette har Amta redaksjonelt 06.02.1917 gitt sin tilslutning. Nesoddposten forholder seg derimot taus. Antagelig fordi man påberoper seg å være partipolitisk nøytral. Komfortabelt, men er dette demokratisk? Overgir man seg ikke til en illusjon?

Hvordan gikk det i sin tid med Norges nøytralitet? Har man glemt 9. april 1940? Skal vi som den gang si: vær så god, bare forsyn dere -. Nøytralitet er ikke annet enn et fromt ønske. En tilflukt for slappe sjeler. Gyldig så lenge naboen tillater. Kfr. også den tyske nobelprisvinneren i litteratur, Thomas Mann, der han i 1936, sammen med andre landflyktige tyske intellektuelle, satt i USA og i etterpå klokskapens kranke blekhet fordømte i et berømt essay sine feilslåtte tilråinger. Man hadde i virkeligheten ved sin passivitet tjent motpartens interesser.

Nesoddens ordfører, Nina Sandberg, har i et større bidrag i en vitenskapelig bok, ”Folkestyre eller elitestyre” og i en artikkel i Amta, uforbeholdent gitt uttrykk for at Nesodden oppfyller alle betingelser for å fortsette som en selvstendig kommune. Om den kommende ordfører, Truls Wickholm, vil stå solidarisk med henne og nesoddingene er mer enn tvilsomt siden han, til tross for oppfordring om å tone flagg, forholder seg unnvikende, hvilket ikke er et godt tegn.

Nesoddposten bør innse at tiden er i ferd med å løpe fra oss. Når beslutningen er fattet, Nesodden er innlemmet i Oslo som en bydel på linje med Sagene, Kampen, Torshov; kommunestyret, partiene, politikerne og kommunen selv er utradert og vi 18 000 nesoddinger er slukt og forsvunnet blant Oslos 650 000 anonyme innbyggere, har Nesoddposten selvforskyldt mistet sitt marked, sin innflytelse og sin berettigelse. Kom på banen, Nesoddposten!

Reidar Gunder


Tilsvar fra Nesoddposten

Nesoddposten har tatt klar stilling mot kommunereformen i flere artikler, se blant annet

LITEN STEMNING FOR KOMMUNESAMMENSLÅING,

Virkninger av kommunesammenslåing blir bagatellisert,

2/3 av høringsuttalelsene sier nei til kommunesammenslåing,

og AMTA GÅR MOT FOLKEMENINGEN.

Både folkeavstemningen og vedtak i Kommunestyret i juni 2016 viste tydelig at Nesodden kommune ville stå alene. Trusselen om sammenslåing har derfor ikke vært spesielt stor.

Onsdag 22. februar kom nyheten om at landets 428 kommuner vil bli redusert til 358. De fleste sammenslåingene er basert på frivillighet, men 13 kommuner blir slått sammen mot sin vilje, – Nesodden er heldigvis ikke blant dem.

Spørsmålet om kommunesammenslåing lever trolig videre, men vil neppe bli en reell trussel før valget er over og en ny regjering er i arbeid. Da står vi i Nesoddposten selvsagt klar til å ta saken opp på nytt så snart det er nødvendig.

Bjarne Nordbeck, redaktør

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: