Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Kommunale bygg forfaller – flertallet sløser for å pynte på budsjettet

Kommunale bygg forfaller – flertallet sløser for å pynte på budsjettet

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

I desember ble Nesodden sitt budsjett for 2017 vedtatt med bl.a. store kutt i kommunalt vedlikehold.

Samtidig med at budsjettet for Nesodden ble vedtatt i desember behandlet kontrollutvalget en rapport om vedlikehold av kommunale bygg. Vi snakker om skoler, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg osv.  Rapporten sier i klartekst at vedlikeholdet er så dårlig at det påfører kommunen store tap. Vedlikeholdsetterslepet anslåes til 150 millioner kroner. I 2015 (før siste budsjettkutt) lå kommunens vedlikeholdsutgifter på kr 118 per kvadratmeter. Anbefalt nivå kr 200 per kvadratmeter.

Kommunestyrets behandling av rapporten ble tragisk. Kontrollutvalgets leder understreket alvoret ved vedlikeholdsforsømmelser og kostnadene dette påfører kommunen.

Rødt foreslo: «Kommunestyret tar rapporten til følge. Rådmannen bes om budsjettforslag som gir rom for vedlikehold på det nivået rapporten anbefaler.»

Det fikk 7 stemmer (R, SV, Krf) og falt

Wickholm(AP) foreslo:»Innstillingens punkt e) vedtas ikke.» (e: For å unngå verdiforringelse av kommunens bygningsmasse, er det nødvendig å høyne årlig vedlikeholdsbudsjett)

Det ble vedtatt med stemmene til AP,H, og Frp.

Ikke bare vil flertallet la være å gjøre noe i år med et akutt problem. De vil ha seg frabedt føringer for budsjett 2018 også.

Nå venter vi bare på at de samme partiene foreslår å selge kommunale bygg fordi kommunen ikke klarer å ta vare på dem.

Når kommunale bygg du bruker forfaller – send en tanke – eller en malerkost – til representantene for de tre partiene.

Geir Christensen

Rødt

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: