Du er her
Hjem > Forsiden > Stor satsing på omsorg

Stor satsing på omsorg

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡ Av Tormod Bjørnstad ≡
I løpet av litt over tjue år vil antall personer over 67 år ha doblet seg i kommunen vår og mange kan bli rammet av alvorlige sykdommer. Det gir et enormt behov for omsorg, både for tjenester og tilpasset bolig. På Nesodden er det stor mangel på bemannede omsorgsboliger. Nå satses det stort. På to-tre år skal det bygges for nær en halv milliard kroner. Har vi råd? Er det nok? Det er i alle fall bare begynnelsen, for behovene vil vokse videre.

Eldrebølgen slår inn
Nesodden har en relativt ung befolkning, men i årene fremover vil andelen eldre vokse. Beregninger viser at på de kommende tre årene vil veksten være på 12 %. Det er ganske mye, men frem til 2040 vil antall personer over 67 år nesten ha doblet seg fra i dag.

Antall personer over 67 år

 • 2017: 2.550
 • 2020: 2.850 (+12 %)
 • 2040: 5.050 (+98 %)

Pleie- og omsorgsbehov
Levealderen vår øker, men det gjør også behovene for pleie og omsorg. Med alderen øker antallet tilfeller av kreft og hjerte- og karsykdommer, dessuten øker forekomster av diabetes, kols, overvekt, rus og psykiske sykdommer. Mest krevende er veksten av antall demente. Denne gruppen vil legge press på alle tjenester og tilbud: hjemmetjenester, avlastning, dagtilbud samt tilrettelagte, skjermede botilbud.

Det er forventet at antall personer med demenssykdom vil dobles frem til 2030.

Det må gjøres store utbygginger for å kunne møte de behovene kommunen vil stå foran i løpet av få år.

Dagens omsorgstilbud
I kommuneplanen for helse- og omsorgstjenester beskrives en omsorgstrapp med fem trinn:

 1. Alternative tilbud og tjenester
 2. Hjemmetjenester
 3. Heldøgns tjeneste i omsorgsbolig
 4. Tidsbegrenset opphold i sykehjem
 5. Langtidsopphold i sykehjem

Hjemmetjenestene omfatter nesten 100 årsverk og over 1.000 brukere.

Nesoddtunet sykehjem omfatter over 140 årsverk som drifter 122 pasientrom. Alle sykehjemsplasser er belagt til en hver tid.

Mangler et trinn i omsorgstrappen
Men kommunen har stor mangel på bemannede omsorgsboliger; det tredje trinnet i omsorgstrappen. Det medfører at presset er stort både på hjemmetjenestene og sykehjemmet, og at mange kan oppleve at de ikke får det tilbudet de har behov for.

Nå er det satt i gang stor utbygging av omsorgsboliger.

Nye boliger på Fjellstrand
Etter en langvarig politisk diskusjon er det enighet om å regulere et område nedenfor Ellingsrudåsen på Fjellstrand. Der skal det bygges 30 kommunale og 20 private omsorgsboliger. Prosjektet er et såkalt Offentlig Privat Samarbeid, et OPS-prosjekt. Denne modellen er omstridt og det politiske mindretallet mener at boligene derfor blir svært dyre både å bygge og å drifte.

Byggestarten er til høsten og innflytting er planlagt til vinteren 2019.

Utbygging i Skoklefallåsen
I Skoklefallåsen i Hellvikskog ble det første byggetrinnet tatt i bruk våren 2016. Her ble det åpnet et dag- og aktivitetssenter og åtte omsorgsboliger for pasienter som har omfattende pleiebehov.

Nå er man i gang med å regulere neste byggetrinn. Det planlegges to bygg på til sammen 7.400 kvm. Til sammen skal det bygges over 40 omsorgsboliger, hvorav 28 boliger skal være for demente.

Byggestart er planlagt til 2018 og innflytting i 2019.

Stort senter for rehabilitering
I begynnelsen av februar signerte Nesoddens ordfører, Nina Sandberg, en intensjonsavtale med stiftelsen Sofienlund. Avtalen innebærer å bygge Sofienlundsenteret på stiftelsens eiendom på Fjellstrand.

Det nye senteret skal være et rehabiliteringssenter med trenings- og behandlingsrom, varmtvannsbasseng og kafeteria. Det skal bygges ca 50 rom for korttidsopphold og 20 leiligheter for lengre opptrening. Kommunen og andre kan leie rom og tjenester etter behov.

Ordføreren mener prosjektet kan få nasjonal betydning. Hun peker også på at det vil gi kommunen viktige arbeidsplasser. Nå reguleres det for fullt og man håper å starte byggingen allerede i år.

Svært store investeringer
Kommunen står foran store investeringer i disse utbyggingene. I kommunenes investeringsbudsjett er omsorgsboligene på Fjellstrand oppført med kr 216 millioner og omsorgsboligene på Skoklefall med kr 215 mill. Til sammen nærmer vi oss en halv milliard! Ufattelig! Det betyr store låneopptak. I tillegg kommer en rekke andre kostnader til vei, vann og kloakk, etc. Deretter følger de årlige driftsutgiftene som heller ikke blir små.

Spørsmålet trenger seg på: Er dette den beste måten å gjøre det på?

Det er også grunn til å minne om at politikerne vedtok store kutt i driftsbudsjettet for 2017. Det er derfor ikke lett å forstå den økonomiske styringen av kommunen.

Men det er ingen tvil om at satsingene må gjøres. Det er faktisk i seneste laget. Og det må bygges mye mer i de kommende årene!

Vi blir eldre, – og vi blir mange!

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Stor satsing på omsorg

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡ Av Tormod Bjørnstad ≡
I løpet av litt over tjue år vil antall personer over 67 år ha doblet seg i kommunen vår og mange kan bli rammet av alvorlige sykdommer. Det gir et enormt behov for omsorg, både for tjenester og tilpasset bolig. På Nesodden er det stor mangel på bemannede omsorgsboliger. Nå satses det stort. På to-tre år skal det bygges for nær en halv milliard kroner. Har vi råd? Er det nok? Det er i alle fall bare begynnelsen, for behovene vil vokse videre.

Eldrebølgen slår inn
Nesodden har en relativt ung befolkning, men i årene fremover vil andelen eldre vokse. Beregninger viser at på de kommende tre årene vil veksten være på 12 %. Det er ganske mye, men frem til 2040 vil antall personer over 67 år nesten ha doblet seg fra i dag.

Antall personer over 67 år

 • 2017: 2.550
 • 2020: 2.850 (+12 %)
 • 2040: 5.050 (+98 %)

Pleie- og omsorgsbehov
Levealderen vår øker, men det gjør også behovene for pleie og omsorg. Med alderen øker antallet tilfeller av kreft og hjerte- og karsykdommer, dessuten øker forekomster av diabetes, kols, overvekt, rus og psykiske sykdommer. Mest krevende er veksten av antall demente. Denne gruppen vil legge press på alle tjenester og tilbud: hjemmetjenester, avlastning, dagtilbud samt tilrettelagte, skjermede botilbud.

Det er forventet at antall personer med demenssykdom vil dobles frem til 2030.

Det må gjøres store utbygginger for å kunne møte de behovene kommunen vil stå foran i løpet av få år. (mer…)

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: