Du er her
Hjem > Forsiden > Anmeldelser for bruk/besittelser av narkotika blant ungdom på Nesodden i 2016.

Anmeldelser for bruk/besittelser av narkotika blant ungdom på Nesodden i 2016.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.


≡Av Gunhild Gjevjon≡
Hvordan var narkotikamisbruket/situasjonen blant ungdom på Nesodden  i 2016.  På forespørsel fra Nesoddposten svarer politioverbetjent John-Erik Veseth: Øst politidistrikt/ Follo politistasjon/ Seksjonsleder på forbyggende seksjon. 

» I 2016 ble det opprettet totalt 47 anmeldelser for bruk/besittelse av narkotika på Nesodden. Dette er en reduksjon på nesten 50 % i forhold til 2015.  Situasjonen rundt narkotika endrer seg fra år til år i de forskjellige kommunene i Follo og vi retter vår aktivitet mot de områdene som skiller seg ut mest negativt. Dette har medført at vi har hatt lavere aktivitet opp mot narkotikakriminalitet på Nesodden i fjor, sammenlignet med tidligere år. Vi vurderer fortløpende hvor vi må være mer tilstede for å forebygge narkotikakriminalitet, basert på egne vurderinger og tips fra publikum.

Generelt i Follo er de vanligste formene for narkotika hasj, amfetamin og marihuana. Vi ser nå også en økning i bruk av MDMA, særlig blant unge.  I 2017 gjennomførte forebyggende seksjon ved Follo politistasjon 34 bekymringssamtaler med ungdom under 18 år bosatt på Nesodden. Over 50 % av disse samtalene bygget på en bekymring rundt narkotika. Ut fra disse samtalene ble det i 2016 startet opp totalt 17 ruskontrakter som ungdomshelsetjenesten på Nesodden følger opp. Ruskontrakter er et godt tilbud til ungdom under 18 år som har begynt med narkotika. Ved inngåelse av en slik kontrakt forplikter man seg til å ha jevnlige samtaler hos en fagperson, i tillegg til å ta prøver. En ruskontrakt varer i åtte måneder, og den undertegnes av ungdommen som inngår kontrakten, og av vedkommendes  foreldre. I forbindelse med en slik kontrakt innledes det også et samarbeid med helsesøster og en ruskonsulent i kommunen. Vi har gode erfaringer med ruskontrakter.

Vi har inntrykk av at ungdommene på Nesodden oppfører seg på en god måte, men som alle andre steder vil det alltid være enkelte som bruker narkotika. En viktig faktor for å forebygge rusproblemer hos ungdom er dialog mellom foreldre, ungdom, skole, helse og oss i politiet. Foreldre kan gjerne snakke mer med ungdommene.  Ta en prat når de kommer hjem fra fest og hør hvordan de har hatt det. Rådet er kanskje gammelt nytt, men dette viser at man bryr seg. At foreldrene også snakker med hverandre og oppretter foreldregrupper kan fungere godt. Det er viktig at foreldre eller andre tar kontakt med oss dersom de har mistanke om bruk av narkotika – særlig blant unge. Vi ønsker å komme tidlig inn og få stanset en utvikling i feil retning. Vi kan iverksette tiltak, som blant annet oppstart av ruskontrakt. Iblant kan det også hjelpe at vi tar en prat med den det gjelder. Det finnes mange gode krefter i kommunene og det er spesielt viktig å koordinere disse kreftene slik at man jobber sammen for et bedre lokalsamfunn.

De andre hjelpeapparatene vil også kunne tilby hjelp av ulik sort. Foreslår at du snakker med kommunens ungdomshelsetjeneste/helsesøster og ruskonsulent for å få deres versjon av situasjonen.

Viser for øvrig til vedlagte statistikk.

Type 2012 2013 2014 2015 2015
Ruskontrakter 9 17 10 17 17
Bekymringssamtaler 39 62 33 46 34
Narkotikasaker u/18 19 10 12 6 6
Narkotika saker alle 133 74 74 90 47

Kilden til disse opplysningene er John Erik Veseth  politioverbetjent/seksjonsleder ved Follo politidistrikt/forbyggende seksjon som i utgangspunktet arbeider ut mot barn og ungdom under 18 år, både med selve ungdommen og deres foresatte, samt med kommunens aktører (skole, helse, barnevern, SLT …).

Opplysningene i denne artikkelen er hentet fra: politioverbetjent John Erik Veseth: Øst politidistrikt, Follo politistasjon, Forbyggende seksjon. Seksjonsleder.

Og som foreslått av John-Erik Veseth har Nesoddpostens tatt kontakt med representanter  i Nesodden kommune for å høre hvilke erfaringer/inntrykk de sitter med når det gjelder situasjonen på dette feltet. For uansett er det de som til daglig jobber her på Nesodden som sitter inne med  førstehånds kjennskapen/kunnskapen. Så neste fredag kommer det et intervju med helsesøster Torill Nordlund Lundquist som jobbet med Ruskontrakter i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: